På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Vårdnad, boende, umgänge

Att ha vårdnad för ett barn innebär att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden. Vid skilsmässa uppstår i bland frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Kommunens familjerättsgrupp erbjuder hjälp.

Vårdnad av barn

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. Föräldrar har vårdnad om sina barn tills de fyller 18 år.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Föräldrar behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i frågor som rör barnet.

Är föräldrarna ogifta är det modern ensam som är vårdnadshavare men i samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad.

Svenska medborgare kan också göra en gemensam anmälan till skattemyndigheten vid senare tillfälle och alla föräldrar kan upprätta avtal om gemensam vårdnad. Detta avtal godkänns av socialnämnden som därefter meddelar skattemyndigheten.

Vad händer vid separation eller skilsmässa?

Alla föräldrar som har gemensam vårdnad om sina barn, både gifta och ogifta, fortsätter att ha vårdnaden gemensamt om barnen efter en separation eller skilsmässa. Tingsrätten kan dock på begäran av någon av föräldrarna i vissa fall upphäva den gemensamma vårdnaden om detta bedöms vara i enlighet med barnens bästa.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation eller skilsmässa ska bo lika mycket hos båda föräldrar utan att föräldrarna har ett delat ansvar för barnet. Föräldrarna ska tillsammans komma överens i viktiga frågor som rör barnet.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att en förälder ensam har den juridiska vårdnaden om ett barn.

Vad gör kommunen?

Kommunens familjerättsgrupp:

  • utför utredningar om vårdnad, boende och umgänge (på uppdrag av domstol),
  • erbjuder samarbetssamtal,
  • medverkar till avtal om vårdnad, boende och umgänge (avtalen godkänns av socialnämnden och är lika giltiga som domar från domstol),
  • ger råd och stöd via telefonrådgivning,
  • fastställer faderskap/föräldraskap.

Målsättningen är att i alla kontakter som avser faderskaps-/föräldraskapsbekräftelser och oenighet i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor arbeta så att det bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och ungdom.

Utgångspunkterna

Utgångspunkterna i arbetet är att barn far illa av att bli indragna i konflikter mellan sina föräldrar och att barn har rätt till båda sina föräldrar. Barnets bästa ska vara vägledande.

Kostnad

Alla tjänster är kostnadsfria.

Vill du veta mer?

Kontakta familjerättssekreterare vid familjerättsgruppen på telefon 019-21 10 00

Måndag–fredag kl. 8.30–9.30.

Senast uppdaterad: 11 december 2018

Publicerad: 6 juli 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se