Alnängsbadet

Badet är cirka 8 000 kvadratmeter till ytan och har ett största vattendjup på 3,5 meter. Vid dammen finns brygga, badramp för rullstol och toaletter.

Alnängsbadet strand och gräsmatta.

Påfyllning pågår

Efter vinterns urgrävning och rensning håller Alnängsbadet på att fyllas på med nytt grundvatten. Pumpen gå dygnet runt men badet är inte fullt ännu. Det är dock tillåtet att bada ändå för den som vill.

Badet är konstgjort och vattnet består av grundvatten som pumpas upp ur en djupborrade brunn.

Vägbeskrivning

Gps-koordinater: latitud 59.27761, longitud 15.25346

Det är bäst att ta sig till badet med cykel. Följ bara cykelvägen mellan Svartån och Universitetssjukhuset och cykelleden "Hemfjärden runt". Avståndet från centrum till badet är cirka 2–3 km.

Det går bra att ta bussen till Naturens hus som har en hållplats vid Alnängsbadet. På Länstrafikens webbplats hittar du aktuella busstider. Här hittar du också busshållplatser via lista eller karta.

Kommer du med bil får du köra förbi Universitetssjukhuset och följa Oljevägen något mer än 1 km. Parkeringsplatser finns, men det kan vara trångt en varm sommardag när många besöker badet.

Skötsel

Örebro kommun ansvarar för skötseln av badet. Om du har frågor eller synpunkter, kontakta Servicecenter.

Vattenprover

Godkänt vattenprov
Vattenprov med anmärkning
Underkänt vattenprov
Resultat av vattenprover de senaste åren

År

v.22

v.23

v.24

v.25

v.26

v.27

v.28

v.29

v.30

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

2022

2021

2020

2019

Mer detaljerad information kring resultaten av årets provtagningar kan du se på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?