Sommarro kulturreservat

I Sommarro kan du få njuta av både vacker natur och spännande kulturlämningar. Sommaro har under långa tider varit ett populärt mål för örebroarnas sommarutflykter.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var kulturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

Reservatet bildades 2010, är 63 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Förkastningsbrant med varierad natur

Sommarroreservatet ligger mitt i en förkastningszon som sträcker sig i väst-östlig riktning. Förkastningen har bildats då krafter i berggrunden gjort så att berget spruckit. I den södra delen av förkastningen har berget skjutits upp och i den norra delen har berget sjunkit ner. Det här är en av anledningarna till att Sommaro innehåller en så stor variation av naturmiljöer.

Det har skapats olika förutsättningar för växtlighet ovanför och nedanför förkastningen. Den stora variationen i naturen gör också att här finns många olika fåglar. Hackspettar trivs inne i den lite mer vildvuxna skogen där det finns gott om döda träd som de kan leta efter insekter i.

Många olika småfåglar som t.ex. grönsångare och härmsångare trivs här eftersom det både finns mer sluten skog där det kan söka skydd, och öppnare insektsrika marker där de kan söka föda.

Värdshus och glasscafé

I Sommaro finns Sommaro värdshus och Glasstemplet.

Webbguidning i mobiltelefon

Bröllopsstigen

Här hittar du mer information om hur du i din smartphone kan bli guidad runt på bröllopsstigen.

Sommarros historia

Här kan du läsa mer om Sommarros historia

Syfte

Området har skyddats för att bevara och utveckla det kulturpräglade landskapet och dess byggnader, samtidigt som områdets natur- och rekreationsvärden förstärks.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
  • inte ha hunden kopplad
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av kulturreservatet
  • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar (undantag för personer med rörelsenedsättning)
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida annat än på anvisade stigar/vägar/område
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Tillgänglighet

Sommarro har stigar anpassade för personer med rörelse- och synnedsättning.

 

Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide Pdf, 10.6 MB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: