Varbergaskogen naturreservat

Varbergaskogen är något så ovanligt som ett större skogsområde mitt inne i staden. Runt naturreservatet bor det närmare 20 000 människor. Området är lättillgängligt med cykelvägar, stigar, motionsspår och flertalet iordninggjorda rastplatser. Flera busshållplatser i närheten gör det enkelt att besöka även från andra delar av Örebro.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns busshållplats, vandringsstigar, grillplatser med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

Reservatet bildades 2009, är 93 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Stigar och motionsspår

Motionsspåret med elljusspår är 2,7 kilometer långt. Den röda stigen är cirka 1,5 km. Den blå stigen är cirka 700 meter.

Skogen är omväxlande med många olika miljöer. Mörka fuktiga granskogar, pelarsalar med stora tallar och ljusa björkklädda lövdungar. I mitten av området finns en konstgjord damm där grodor och salamandrar har hittat ett hem. De olika miljöerna lockar fjärilar, fåglar och många fina växter. Vår förhoppning är att du ska trivas och kanske hitta ditt eget favoritställe.

Skötsel

Skogen ska skötas så att en variation av naturtyper bibehålls. En stor del av skogen kommer att få en vild och naturskogslik prägel. Viktiga strukturer för den biologiska mångfalden, såsom död ved, gamla träd och lövträd, ska öka i mängd. Trevliga besöksanordningar ska göra området inbjudande och tillgängligt.

Syfte

Syftet med naturreservatet Varbergaskogen är att långsiktigt säkerställa och utveckla ett bostadsnära större grönområde med höga rekreations— och naturvärden.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att

 • gräva upp och/eller bortföra hotade eller hänsynskrävande växter och djur
 • inte ha hunden kopplad
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • tälta om man inte fått tillåtelse av förvaltaren
 • ställa upp husvagn annat än på anvisade platser
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar
 • rida
 • jakt får endast bedrivas i form av skyddsjakt i samråd med tillsynsmyndigheten, miljönämnden Örebro kommun
 • anbringa tavla eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt.

Naturreservatet är till för dig som besökare, t.ex. får barnen förstås samla olika växter och småkryp för att lära sig om skogens alla invånare.

Tillgänglighet

Den asfalterade cykelvägen genom skogen är anpassad för personer med rörelsenedsättning. De röda och blå stigarna är anpassade för personer med rörelsenedsättning som har assistens. Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide. Pdf, 10.6 MB.

Nya lekmiljöer och platser att umgås på

Sedan hösten 2018 har kommunen jobbat med ett projekt för att göra Varbergaskogen och parkerna runt om mer inbjudande och attraktiva. Nya platser har skapats där man kan leka, träna och umgås. Till exempel:

 • Myrans lekplats, som ligger i skogen innanför lekplatsen i Oxhageparken.
 • Tarzandjungeln i VOX-parken, som är en spontanidrottsplats med lianer och fortsätter in i skogen med en låghöjdsbana.
 • Klättervägg och olika träningsredskap vid militärförråden, som har målats om av konstnärsföreningen Konstbunkern och fritidsgårdarna.
 • Groddammen i Varbergaskogen har restaurerats och fått nya sittplatser, och två lekvänliga trägrodor.
 • En sagostig har anlagts mellan VOX-parken och Groddammen, i samarbete med familjecentralerna.
 • En ny naturlekplats har byggts utanför förskolorna Emil, Hasselmusen, Fantasia och Stjärnhimlen.
 • Gångvägarna i skogen har bättrats på, liksom belysningen längs motionsspåret. Skogen har också gallrats.

Planeringen och genomförandet har gjorts tillsammans med bland andra förskolorna i Varberga, Partnerskap Örebro, familjecentralerna och fritidsgårdarna i Oxhagen och Varberga. Ansvariga för projektet är Naturvårdsenheten, Parkenheten och Fritidsenheten på Örebro kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad: