På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Använda mark som kommunen äger

Företag, föreningar och privatpersoner som vill använda mark som kommunen äger (allmän platsmark) till försäljning, evenemang och liknande måste i de flesta fall söka tillstånd hos polisen. Om det du vill göra påverkar trafiken ska det även finnas en trafikordningsplan och anmälas till kommunen.

Tillstånd från polisen eller kommunen

För att få använda allmän platsmark (gator, vägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov) till försäljning, evenemang och liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd hos polisen. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.

Vid vissa markupplåtelser är kommunen tillståndsgivare, till exempel för torghandel.

Rådgör med Servicecenter

Viktigt! Kontakta alltid Tekniska förvaltningen via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, innan du gör någon form av åtgärd i allmän platsmark.

Tillstånd behövs för till exempel

  Trafikanordningsplan (TA-plan)

  Tillstånd krävs för att

  • nyttja en kommunal yta eller gräva i kommunal mark,
  • utföra någon form av arbete på eller i anslutning till kommunala gator.

  Ansökan

  • Trafikanordningsplanen ska skickas in till kommunen för granskning och godkännande.
  • Ansökan ska göras senast tio arbetsdagar före planerad start. Vår ambition är att du ska få ett svar inom fem arbetsdagar.

  Handbok

  Handbok, Arbete på väg i Örebro kommun (pdf, 6.6 MB)

  Handboken är framtagen av föreningen S.A.K och utgör grunden för hur avstängningar i trafikmiljö i Örebro kommun ska göras. Som en bilaga i handboken finns särskilda förtydliganden, riktlinjer, krav, instruktioner och vägledningar kring avstängningar i Örebro kommun och som delvis kan frångå det som står i andra delar av handboken.

  Tillstånd ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen

  TA-planen och eventuella andra tillstånd måste alltid finnas tillgängliga på arbetsplatsen och kunna uppvisas på begäran av myndighetsperson.

  Ansvar för information och kommunikation

  Tänk på att den som ansvarar för arbetet också ansvarar för att information ges och kommunikation görs med de som väsentligen berörs av arbetet. Det kan innebära kontakt med kommunens Servicecenter, räddningstjänst, polis, ambulans, fastighetsägare, boende, verksamheter, busstrafiken m.fl.

  Oanmälda kontroller

  Vi genomför sporadiska, oanmälda kontroller av arbeten som tar kommunens mark i anspråk. Om ovanstående lagar och krav inte har följts, kan åtgärder vidtas.

  Vad är allmän platsmark?

  Det är mark som kommunen äger; gator, vägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov.

  Senast uppdaterad: 17 september 2019

  Publicerad: 23 augusti 2016

  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

  Följ oss:

  Kontakta $sitenamn

  Kontakta Örebro kommun

  Telefon: 019-21 10 00 

  Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

  Besöksadress: Drottninggatan 5

  Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

  Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se