Oset och Rynningevikens naturreservat

Oset och Rynningeviken har en fantastisk och omväxlande natur med ett rikt fågel- och växtliv. För besökaren finns raststugor, grillplatser och naturliga utflyktspunkter, cykel- och promenadvägar samt mötesplatserna Naturens hus och Stora Hjortstorps gård. På bara några minuter tar du dig till naturreservatet på cykel från centrala Örebro.

Film om naturreservatet

Här kan du se en film om Oset och Rynningeviken och hur det kom till. Du kan välja att se filmen med undertext eller med teckenspråkstolkning.

Raststugor

I naturreservatet Oset och Rynningeviken finns tre raststugor; Venastugan, Rävgångsstugan och Erik Rosenbergs stuga. Här kan du gå in för att äta, fika eller värma dig.

Venastugan

Parkering uppe vid Venastugan är endast till för dig som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Om du är rörelsehindrad och vill ha tillgång till parkeringen vid Venastugan kan du kontakta Servicecenter på telefon 019–21 10 00 vardagar kl. 8–16.30, för att få tillgång till en tillfällig kod.

Stugan har grundvärme på cirka 11–15 grader. Toalett finns.

Värmestugan Rävgången, Rynningeviken

Toalett finns. Ej grundvärme, bara kamin.

Erik Rosenbergs stuga

I stugan är övervåningen bokningsbar. Du bokar via Örebro kommuns servicecenter.

Öppettider för raststugorna


1 april - 31 oktober

1 november - 31 mars

Rävgångsstugan

kl. 6–22

kl. 6–22

Venastugan

kl. 6–22

kl. 8–18

Erik Rosenbergs stuga

kl. 6–22

kl. 8–18

Miljö och historia

Oset är ett av landets rikaste fågelområden. Eftersom de 740 hektaren innehåller så många olika naturmiljöer så trivs många olika arter.

I det här naturreservatet har en enorm förvandling ägt rum. Historien börjar under de svåra och fattiga åren på slutet av 1800-talet. Det var hungersnöd i Sverige och brist på odlingsbar mark. Därför bestämdes att det skulle göras en sänkning av sjön Hjälmaren med nästan två meter för att skapa ny jordbruksmark.

Örebro låg vid den här tiden precis vid sjökanten men när sjön sänktes förlorade staden kontakten med Hjälmaren. Jordbruksmarken man vunnit mellan staden Örebro och sjön gav dåliga skördar och fick till slut växa igen.

En stor del av området blev istället ett militärt övningsområde, och började ses som stadens baksida. Snart började det även att dumpas sopor här i stora sopberg. Industriområden och en stor oljehamn anlades. Ända fram till slutet av 1900-talet pågick denna mörka del av områdets historia.

Men så lade militären ner sin verksamhet, soptipparna stängdes och industrierna flyttade. Kvar fanns ett förorenat, förstört och igenväxt landskap. Men också en vilja att återskapa delar av den natur som hade försvunnit. Från början av 90-talet och 20 år framåt genomfördes en stor restaurering av landskapet. Marken sanerades, soptipparna täcktes in ordentligt och slyskogen röjdes bort.

Istället skapades nya våtmarker, betesmarker och ängar – till glädje för både växter, djur och människor. Örebro stad fick tillbaka kontakten med sin sjö. Den fula baksidan förvandlades till ett attraktivt utflyktsmål som välkomnar alla!

I den norra delen av naturreservatet är miljön väldigt omväxlande. Här finns betesmarker med vackra ekdungar och hasselbuskar, små vattensamlingar där salamandrar trivs och stora våtmarksområden med ett rikt fågelliv vid bland annat Rävgångsmaden och Myrö våtmarker.

Vid Venastugan kommer du upp på en höjd som ger en fantastisk utsikt över Hjälmarlandskapet. Idag är det svårt att föreställa sig att under det böljande beteslandskapet ligger en gammal soptipp!

I mitten av naturreservatet ligger Vattenparken. Här finns groddammar, mjuka ängskullar, sköna gräsmattor och ett mycket rikt växtliv. Det är svårt att tänka sig att detta område tills nyligen bestått av oljehamn, fabriksbyggnader och hårda asfalterade ytor.

Men spåren finns kvar där under ytan. Där du idag ser mjuka kullar höja sig, ligger fundament från oljecisterner kvar. Efter att marken sanerats och asfalten brutits upp har ny grönska skapats. Nya jordmaterial har först fått bygga upp landskapets form. Sedan har man flyttat hit tjocka mattor av markskikt, lagt dem på plats och låtit dem rota sig.

Det har såtts olika typer av ängsfröer i området och på några ställen har det lagts ut hö som slagits på andra ängsmarker i länet, för att frön från dessa ska kunna slå rot här. Välkommen till ett blommande paradis med över 200 olika växtarter!

Oset blev naturreservat redan 1968 och har skonats från mycket av den förstörelse som präglat resten av området under 1900-talet. På de sanka, flacka markerna där Svartån och Hjälmaren möts har flyttfåglar sedan lång tid tillbaka stannat för att rasta på våren och hösten.

Under 2000-talet utvidgades reservatet och våtmarker återskapades i ett stort sammanhängande område. Med hjälp av vallar och pumpar hålls vattnet kvar på markerna. På så vis skapas bra förutsättningar för all de fåglar som under sommaren föder upp sina ungar här.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • inte ha hunden kopplad
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn och husbil annat än på anvisade platser och då högst två dygn
 • tälta annat än på anvisade platser och då högst två dygn
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på annat än särskilt angivna leder
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • fiska annat än i anslutning till anlagda stigar utmed Svartån och i Hemfjärden
 • kitesurfing, fallskärmshoppning eller liknande aktiviteter under perioden 1 mars–1 december
 • utan tillstånd från förvaltaren sätta upp skylt, orienteringskontroll eller liknande anordning, eller anlägga snitslade spår
 • beträda de delar av området som markeras på karta och med skyltar i terrängen under perioden 1 mars–15 november.
 • utan tillstånd från förvaltaren flyga drönare över de delar av området som markerats på karta och med skyltar i terrängen under perioden 1 mars–15 november.

Undantag från reservatsföreskrifterna

 • Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för personer med rörelsenedsättning att använda permobil eller motsvarande för att ta sig fram på anvisade stigar.

Natur- och kulturguide

Med appen "Natur- och kulturguide" får du nya möjligheter att upptäcka omgivningarna i Oset och Rynningeviken och i Karlslund. Mer information om appen hittar du här.

Tillgänglighet

Promenadstigarna är anpassade för personer med rörelsenedsättning.

Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide. Pdf, 10.6 MB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: