Ånnaboda naturreservat

I naturreservatet Ånnaboda finns dramatiska bergsbranter, gammal barrskog, myrar och bäckar, men också lättillgängliga stränder och badplatser runt Södra Ånnabosjön.

Raststugorna är öppna

Våra raststugor är nu öppna, men tänk på att alltid följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så att trängsel inte uppstår.

orebro.se/coronavirus finns mer information om vad Örebro kommun gör för att begränsa smittspridningen av coronaviruset och vad du själv kan göra.

Karta och vägbeskrivning

På naturkartan.se kan du se var naturreservatet ligger och var det finns parkering, busshållplats, vandringsstig med mera. Här finns även vägbeskrivning.

Miljö och historia

Vid Södra Ånnabosjön finns badplats, fiske, asfalterad rundslinga för rullstolsburna samt rast- och grillplatser. Vid Falkasjön med Falkaberget finns stigar, rastplatser och stränder för bad eller fiske. Bergslagsleden går igenom naturreservatet.

Mer information om friluftsområdet Ånnaboda och Kilsbergen.

Naturreservatet

I naturreservatet skyddar kommunen ett stort skogsområde (240 hektar), som invigdes 2003. Målet är att bevara och utveckla ett större sammanhängande skogs- och sjöområde som successivt får utvecklas till en naturskog. Här ska det finnas plats både för den som vill bada och fiska vid den lättillgängliga Ånnabosjön och den som vill söka stillheten på den lilla skogsstigen. Flera fina slingor kan användas av rörelsehindrade. De växt- och djurarter som är beroende av gammal skog och död ved skall kunna få en fristad i reservatet.

Norrlandsskog i Mälardalen

Kilsbergen räknas ofta som Norrlandsterrängens sydligaste utpost. Här möter växter och djur från norr det sydliga skogs- och odlingslandskapet på ett dramatiskt vis. På våren brukar man kunna åka skidor i Ånnaboda på morgonen och ta förmiddagsfikat bland sångsvanarna och sånglärkor vid Tysslingen.

Skötsel

De gamla skogarna i Ånnaboda är cirka 120 år. De växte till efter den omfattande kolningen under bergsbrukets storhetstid på 1600–1800 talet. Den skogen lämnas i stort sett för fri utveckling. Biologiskt sett är de unga och börjar så sakta bli intressanta. Ungskogarna sköts om så att de successivt får allt större värde. De kan t.ex. gallras för att gynna inslaget av lövträd. Området runt Ånnabodasjön sköts för att bevara bra tillgänglighet och vattenkontakt för besökaren.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att

  • gräva upp och bortföra hotade eller hänsynskrävande blommor, svampar och lavar
  • inte ha hunden kopplad
  • ställa upp husvagn annat än på anvisade platser
  • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar
  • anbringa tavla eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt
  • på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare eller dylikt.

Tillgänglighet

Stigar för personer med rörelsenedsättning som har assistans.
Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguide. Pdf, 10.6 MB. (Pdf, 10.6 MB)

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!