Stöd efter sjukhusvistelse

Om du efter en sjukhusvistelse behöver stöd i din vardag kan du ansöka om insatser innan du lämnar sjukhuset. Du ansöker till kommunens utskrivnings­samordnare, som kontaktar dig medan du är kvar på sjukhuset.

Du behöver lämna ditt samtycke till informationsöverföring om dig och ditt behov så att avdelningen på sjukhuset kan rapportera över dina behov till kommunen.

Målsättningen är att du i första hand ska erbjudas stöd i ditt hem men i vissa fall kan det vara svårt att återgå direkt till sin bostad och då kan en vistelse inom korttids­vården vara aktuell.

Läs mer om omvårdnad.

Läs mer om service.

Läs mer om korttidsvård.

Utskrivningsplanering

Utskrivningsplaneringen omfattar dina nya eller utökade behov av stöd så att insatser kan påbörjas i samband med utskrivningen. Efter några veckor hemma eller på korttidsvård följs dina behov upp och en mera långsiktig planering genomförs.

Senast uppdaterad:

Publicerad: