Rehabilitering och hjälpmedel

För att få en fungerande vardag kan det ibland behövas rehabilitering eller hjälpmedel. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster är experter på området och kan ge råd och stöd.

Rehabilitering

Rehabilitering handlar om att behålla eller återfå funktionsförmåga och aktivitetsförmåga genom bland annat träning, hjälpmedel och annat stöd.
Rehabiliteringen kan ske i det egna hemmet, på vårdcentral eller dagrehabilitering. Du kan utföra din rehabilitering på egen hand efter instruktioner av legitimerad personal eller med stöd och hjälp av andra. All rehabilitering utgår från dina mål och det som är viktigt för dig.

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut utreder och kartlägger din aktivitetsförmåga och ger råd, stöd och rehabilitering med syfte att du ska klara ditt vardagliga liv.

Hjälpmedel, aktivitetsträning och anpassningar av hemmiljön och de aktiviteter du vill utföra kan öka dina förutsättningar för ett mer självständigt liv. Det handlar om att kunna klä sig, förflytta sig och sköta vardagslivets rutiner i och utanför hemmet.

Kontakta arbetsterapeut via kontaktformulär på 1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden loggar du in med BankID och beskriver ditt ärende i ett kontaktformulär. En arbetsterapeut från kommunen kontaktar dig inom tre arbetsdagar. Observera att akuta ärenden inte ska skickas den här vägen.

Kontakta arbetsterapeut via telefon

Via kommunens servicecenter når du arbetsterapeut via telefon, antingen direkt eller genom att lämna meddelande på telefonsvarare och senare bli uppringd.

Telefon Servicecenter: 019-21 10 00.

Fysioterapeut/sjukgymnast

En fysioterapeut/sjukgymnast utreder och kartlägger din funktionsförmåga och ger råd, stöd och rehabilitering med syfte att behålla eller förbättra bland annat uthållighet, styrka och rörlighet.

Genom bland annat funktionsträning, behandlingar och gånghjälpmedel kan en fysioterapeut/sjukgymnast ge dig stöd och hjälp med att öka dina förutsättningar för ett mer självständigt liv. Det handlar om att behålla eller återta de fysiska funktioner som behövs i vardagen.

Kontakta fysioterapeut/sjukgymnast

Du kommer i kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast genom din vårdcentral. Kontaktuppgifter till vårdcentralerna finner du på Region Örebro läns webbplats.

Dagrehabilitering

På dagrehabilitering kan du under en period träna både funktions- och aktivitets­förmåga. Här kombinerar vi träning med trevlig samvaro och goda matvanor. Träningen utförs dels genom de vardagsaktiviteter som finns på dagrehabiliteringen och dels som träningsprogram. Träningen genomförs både individuellt och i grupp. Vi tränar bland annat kondition, styrka, balans och förflyttningar.

Läs mer om dagrehabilitering.

Hjälpmedel

Ett hjälpmedel som exempelvis rullstol, duschpall, strumppådragare eller rollator kan underlätta din vardag och innebära att du kan leva ett mer aktivt och självständigt liv. Vissa hjälpmedel kan förskrivas av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast utifrån särskilda kriterier, medan andra är sådana du behöver köpa själv.

Fysioterapeut/sjukgymnast kontaktar du när du har behov av rådgivning/förskrivning av gånghjälpmedel och träningshjälpmedel. Arbetsterapeut kontaktar du när du har behov av rådgivning/förskrivning av hjälpmedel för att klara dina dagliga aktiviteter så som rullstol, duschpall, elrullstol med mera.

Syn och hörsel

Information om syn och hörsel och vilka stöd som finns att tillgå.

Trygghetslarm

Information om trygghetslarm.

Senast uppdaterad:

Publicerad: