Boendestöd

Boendestöd är en särskilt anpassad form av hjälp i hemmet som utförs av personal som har kunskap om psykiska funktionsnedsättningar. Boendestödet utförs tillsammans med dig för att öka din delaktighet och självständighet.

Vem kan få boendestöd?

Personer med

  • intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd
  • psykiskt funktionshinder, men som inte har ett tillräckligt omfattande behov för att beviljas bostad med särskild service eller som väljer att bo i egen bostad
  • förvärvad hjärnskada.

Stödet är behovsanpassat och ges av personal från Örebro kommun. Du kan till exempel få hjälp med:

  • att skapa schema och struktur
  • att skriva inköpslista och handla
  • att städa och tvätta
  • stöd vid läkarbesök och enklare myndighetskontakter
  • personlig hygien
  • att bryta eventuell social isolering.

Hur ansöker man om boendestöd och vad kostar det?

Kontakta utredningsenheten LSS/SoL. De gör en behovsutredning och fattar beslut enligt Socialtjänstlagen.

Boendestödet är avgiftsbefriat i och med att den boende förväntas vara delaktig i stödet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: