Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller barn med funktionsnedsättning får möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga möjlighet till avlastning. Det kan vara hos en kontaktfamilj, i korttidsboende eller på ett läger. Insatsen beviljas per dygn eller under en tidsbestämd period.

Korttidsboende

Korttidsvistelse erbjuds i hemlik miljö för personer med funktionsnedsättning. Insatsen beviljas i antal dygn per kalendermånad. Bedömning och prövning av behov sker individuellt. Det är kommunens utredningsenhet LSS/SoL som gör bedömning av behov och fattar beslut om insats.

Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar kan ha rätt till korttidsvistelse. Insatsen beviljas i antal dygn per månad eller under en tidsbestämd period. Det är vanligt att insatsen utförs regelbundet några dagar per månad.

Vistelsen planeras utifrån personens och familjens önskemål tillsammans med boendet eller stödfamiljen. Vid vistelsen åker man till skola eller arbete som vanligt. Korttidsvistelse kostar inget, men matavgift tillkommer.

Syftet med insatsen är att den som har en funktionsnedsättning ska kunna få möjlighet till rekreation, miljöombyte och personlig utveckling och att de anhöriga ska få möjlighet till avlastning. Insatsen kan också vara ett sätt att prova på att bo utanför föräldrahemmet, för att så småningom flytta till ett eget boende.

Personens och familjens önskemål ska så långt som möjligt vara avgörande för utformningen av korttidsvistelsen. Man ska kunna få korttidsvistelse både regelbundet och i akuta situationer. Vistelsen ska vara tillgänglig dygnet runt och på helger.

Korttidsboenden, korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna:

Halltorpsvägen 76, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 34
Enhetschef: Maria Ärneteg-Carlsson, 019-21 54 65
maria.arneteg-carlsson@orebro.se

Halltorpsvägen 80, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 34
Enhetschef: Maria Ärneteg-Carlsson, 019-21 54 65
maria.arneteg-carlsson@orebro.se

Halltorpsvägen 144, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 35
Enhetschef: Maria Ärneteg-Carlsson, 019-21 54 65
maria.arneteg-carlsson@orebro.se

Halltorpsvägen 146, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 36
Enhetschef: Maria Ärneteg-Carlsson, 019-21 54 65
maria.arneteg-carlsson@orebro.se

Halltorpsvägen 148, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 38
Enhetschef: Thomas Gardebrand, 019-21 54 37
thomas.gardebrand@orebro.se

Halltorpsvägen 150, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 39
Enhetschef: Thomas Gardebrand, 019-21 54 37
thomas.gardebrand@orebro.se

Halltorpsvägen 182-186, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 54 26
Enhetschef: Eva-Lena Boudville, 019-21 54 51
eva-lena.boudville@orebro.se

Halltorpsvägen 254, 702 29 Örebro

Telefon: 019-21 22 28
Enhetschef: Catharina Skagö, 019-21 55 12
catharina.skago@orebro.se

Gräsgatan 7, 703 47 Örebro

Telefon: 019-21 54 31
Enhetschef: William Kihl, 019-21 14 04
william.kihl@orebro.se

Gräsgatan 1, 703 47 Örebro

Telefon: 019-21 50 25, 019-21 50 27
Enhetschef: William Kihl, 019-21 14 04
william.kihl@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: