Syn och hörsel

Syninstruktör och hörselinstruktör ger stöd till personer med syn eller hörselnedsättning.

Syninstruktör

En syninstruktör ger hjälp och stöd till personer som har en synnedsättning eller blivit blinda, så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bland uppgifterna ingår

  • träning i hushållsarbetet,
  • märkning av livsmedel,
  • träning i användning av hjälpmedel, till exempel förstoringsglas
  • information om talböcker, taltidningar, kommunal service med mera
  • gruppaktiviteter efter behov och intresse.

Vi erbjuder vår service till alla som är över 18 år. Du behöver inte ha något bistånds­beslut för att få hjälp av oss. Våra tjänster är kostnadsfria. Vi samarbetar med Syncentralen i Örebro.

Hörselinstruktör

En hörselinstruktör ger stöd i träning med hjälpmedel förskrivna av Audiologiska mottagningen Örebro och ger råd om skötsel av hjälpmedel t.ex. hörapparat. Vi förmedlar också kontakt med Audiologen samt informerar personal, anhöriga m.fl. om vad det innebär att ha en hörselnedsättning.

Utlåning av hörselutrustning

I samverkan med kommunens handikapporganisationer finns möjlighet att låna en portabel slingväska och tre bärbara guideväskor på Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4. Där kan du boka, hämta och lämna utrustningen.

Mer information hittar du på Kulturkvarterets webbplats.

Du kan också ringa eller mejla till Kulturkvarterets reception på telefon 019-21 12 30 eller e-post kulturkvarteret@orebro.se.

Rengöring och byte av slang till hörapparat

Här kan du se två filmer som visar hur du gör rent din hörapparats slang och hur du byter den. Du kan välja att se filmerna med undertext.

Hur du rengör hörapparatens insats

Hur du byter hörapparatens insatsslang

Kontakt

Vi träffas på vissa mötesplatser för seniorer en gång i månaden. Se anslag vid respektive mötesplats eller ring våra syninstruktörer 019-21 42 40 måndag–fredag kl. 8–9. Du når oss också via e-post synhorsel@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

ANDRA SIDOR UNDER ÄMNET Rehabilitering & hjälpmedel