Avgifter – vård och omsorg

Du som har stöd i hemmet eller bor på vård- och omsorgsboende betalar en inkomstprövad avgift för dina beviljade insatser. Du betalar inte mer än maxavgiften, som för närvarande är 2 359 kr per månad.

Prislista finns lite längre ner på sidan.

Maxavgift

I din vård- om omsorgsavgift ingår hemtjänstinsatser, hemsjukvård, omsorg på vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm. Det finns en maxavgift för dessa insatser som vanligtvis ändras en gång om året och gäller från 1 mars. Maxavgiften är 2 359 kr per månad för 2023.

Kostnad för hyra och måltider ingår inte i maxavgiften.

Individuell avgift för vård och omsorg

Du kan skicka in dina inkomstuppgifter så görs en beräkning om du har rätt till en lägre avgift än maxavgiften. I beräkningen tas det hänsyn till dina inkomster, din boende­kostnad samt ett lagstadgat minimibelopp som ska täcka livsmedel, kläder med mera.

Har du försörjningsstöd så skicka med intyg på detta.

Om du väljer att inte skicka in dina inkomstuppgifter så kan inte din individuella vård- och omsorgsavgift beräknas. Du får då betala för de tjänster du fått utförda upp till maxavgiften.

+ Inkomster (före skatt) inklusive bostadstillägg
– skatt
– boendekostnad
– minimibelopp (livsmedel, kläder med mera)
= ditt avgiftsutrymme

Summan kallas för ”avgiftsutrymme” och det är den vi använder för att bestämma din vård- och omsorgsavgift.

 • Om summan är 0 kr eller minus, betalar du inget.
 • Om summan är mellan 1–2 359kr så är det den avgift du betalar för vård och omsorg.
 • Om summan är högre än 2 359 kr betalar du maxavgiften.

Du betalar endast för de insatser du har fått utfört, upp till din maximala vård- och omsorgsavgift. Om du inte har något stöd alls en månad så betalar du inget.

Minimibelopp

Minimibeloppet är ett lagstadgat belopp som ska täcka dina övriga omkostnader. Minimibeloppet är ett schablonbelopp som bestäms enligt socialtjänstlagen. Beloppet är utformat för att täcka normalkostnaden för livsmedel, kläder, skor, hygien, fritid, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, förbrukningsvaror, resor och läkemedel.

Minimibeloppet är olika stort beroende på om du bor ensam eller tillsammans med någon. Det beror på att vissa utgifter är gemensamma för hushållet, exempelvis hushållsel, tidning, möbler och husgeråd.

Skicka in dina inkomstuppgifter

Via e-tjänsten nedan kan du skicka in dina inkomstuppgifter. Du kan även skicka in dem via pappersblanketten "Inkomstförfrågan, beräkning av vård- och omsorgsavgift" Pdf, 297.2 kB..
Att skicka in uppgifterna är frivilligt och du ansvarar själv för att skicka in nya uppgifter om något förändras.

Om du inte vill skicka in dina uppgifter kan du välja att acceptera max och därmed betala för de insatser du har fått utförda upp till den lagstadgade maxavgiften.

Som inkomst räknas till exempel

 • pension
 • tjänstepension
 • lön
 • inkomst av kapital
 • bostadstillägg
 • särskilt bostadstillägg
 • viss annan ej skattepliktig inkomst, till exempel utlandspension

Försörjningsstöd och handikappersättning räknas inte som inkomst, men ska ändå fyllas i på inkomstblanketten. Har du försörjningsstöd så skicka med intyg på detta.

 • Om du är gift eller registrerad partner och ni bor tillsammans räknar vi ihop era inkomster och delar med två, summan blir då den inkomst vi räknar på för var och en av er.
 • Om du är sambo räknar vi era inkomster var för sig.
 • Om du eller din maka/make/partner bor på vård- och omsorgboende räknar vi antingen era inkomster var för sig eller lägger ihop dem och delar med två, beroende på vilket som är mest fördelaktigt för dig.

Extra utgifter

Vissa extra utgifter som inte ingår i minimibeloppet, till exempel kostnaden för god man eller barn i hemmet, kan vi ta hänsyn till när vi räknar ut ditt avgiftsutrymme. Avgifts­utrymmet används för att bestämma din maximala vård- och omsorgsavgift.
Se räkne­exemplet under "Så här räknar vi ut den individuella avgiften" högre upp på sidan.

Du som har mattjänst, måltider på dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende bedöms ha en högre matkostnad än vad du skulle haft om du lagat din egen mat. Detta tar vi hänsyn till genom ett individuellt tillägg för måltiderna när vi räknar ut din individuella vård- och omsorgsavgift. Du behöver inte ansöka om förhöjt förbehållsbelopp, utan om din avgift påverkas ändrar vi direkt på fakturan.

Har du ett abonnemang på mattjänst ser du på ditt avgiftsbeslut att vi har tagit hänsyn till din merkostnad. Har du mattjänst utan abonnemang räknar vi ut din kostnad varje månad, eftersom den kan variera beroende på hur många dagar du har mattjänst. Om ditt avgiftsutrymme påverkas ändrar vi direkt på fakturan.

Du kan ansöka om att vi ska ta hänsyn till merkostnader som minimibeloppet inte täcker, om du har behov under en längre tid. Det kan vara kostnad för god man eller högre elkostnad för till exempel permobil eller syrgas.

Du ansöker via e-tjänsten "Ansök om förhöjt förbehållsbelopp" nedan eller via pappersblanketten "Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp" Pdf, 180.9 kB..
Skicka med ett intyg som styrker ditt behov, och kvitto eller liknande som visar kostnaden. Du kan inte ansöka i förväg eftersom vi behöver se att du haft utgiften först. Du kan ansöka för utgifter över 300 kronor per månad.

Vi kan inte ta hänsyn till merkostnader för:

 • trygghetslarm
 • vård- och omsorgsavgift
 • skulder och avbetalningar
 • utmätning.

Dubbla boendekostnader

Vid flytt till vård- och omsorgsboende kan dubbla boendekostnader uppstå, du kan därför få ändrad beräkning av din vård- och omsorgsavgift. Ändringen innebär att du under maximalt tre månader har rätt till att räkna med din tidigare boendekostnad samt din nya hyra på vård- och omsorgsboende vid beräkning av vård- och omsorgsavgift, detta tills ditt tidigare hyresavtal upphört eller din tidigare bostad avyttrats.

Detta gäller endast vid flytt till vård- och omsorgsboende och inte korttidsvård/växelvård eller om du själv har valt att ha dubbla boenden som exempelvis sommarstuga.

Du kan ansöka via e-tjänst nedan eller via pappersblanketten "Ansökan om ändrad beräkning av vård- och omsorgsavgift på grund av dubbla boendekostnader vid flytt till vård- och omsorgsboende" Pdf, 155.3 kB..

Prislista

Här ser du vad de olika tjänsterna kostar. Samma avgift gäller oavsett vilken utförare du har.

Fixartjänst

Fixartjänst (för dig från 75 år):

242 kr per timme

Serviceinsatser

Serviceinsatser:

364 kr per timme

Hemtjänst

Omvårdnad:

364 kr per timme

Ledsagning:

364 kr per timme

Avlösning:

Timme 0–12 avgiftsfritt, från trettonde timmen 364 kr per timme.

Kommunal hälso- och sjukvård

Sjuksköterska:

364 kr per månad

Arbetsterapeut:

Kostnadsfritt

Trygghetslarm

Trygghetslarm:

254 kr per månad

Larminsats – om hemtjänsten åker ut till dig:

364 kr per timme

Borttappad larmknapp:

740 kr i engångsavgift

Borttappad larmapparat:

2 495 kr (beroende på apparat) i engångsavgift

Vård- och omsorgsboende

Hyra:

Varierar mellan olika lägenheter.

Omvårdnad:

Maximalt 2 359 kr per månad.

Måltider:

3 689 kr per månad

Medboende på vård- och omsorgsboende

Aktiviteter för anhöriga och medboende:

355 kr per månad

Städ, tvätt och inköp för medboende:

653 kr per månad

Korttidsvård, växelvård och rehabplats

Omvårdnad:

79 kr per dygn

Måltider:

123 kr per dag

Dagverksamhet

Måltider på dagverksamhet:

Resa tur och retur:

92 kr per dag

52 kr

Mattjänst för dig med behov av specialkost

Mattjänst, 7‑dagarsabonnemang med en lunchlåda varje dag:

1 973 kr per månad

Mattjänst, 5‑dagarsabonnemang med en lunchlåda måndag–fredag:

1 538 kr per månad

En lunchlåda (utan abonnemang):

77 kr per lunchlåda

Lunch på lunchrestauranger för äldre

Lunch, betala på plats:

63 kr

Lunch, betala via faktura:

57 kr

10 st. lunchkuponger:

570 kr per block

Mer information

Vill du veta mer om de olika tjänsterna, läs mer här på orebro.se eller kontakta Servicecenter, 019‑21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: