Trygghetslarm

Du som känner dig otrygg i din bostad på grund av nedsatt hälsa eller är rädd för att ramla när du är ensam hemma kan ansöka om ett trygghetslarm.

Trygghetslarmet ger dig en möjlighet att komma i kontakt med larmcentralen dygnet runt. Om något akut skulle hända skickas din larmbesvarare hem till dig för att hjälp dig med det som inträffat. Trygghetslarmet fungerar inomhus och du behöver inte ha ett eget telefonabonnemang.

Trygghetslarm - larmapparat, armband och halsband

Överst i bild larmapparaten/larmtelefonen, den fungerar oberoende av din privata mobil eller fasta telefon. Den grå/röda larmknappen kan du välja att bära som armband eller halsband.

Digitalt lås och nyckel

När larmet installeras får du ett digitalt lås på din ytterdörr. Då behöver du också ha en extra nyckel som du kan lämna till installatören. Det är viktigt att nyckeln finns för att trygghetslarmet ska kunna installeras.

Din nyckel förvaras i ett säkerhetsskåp och används som backup till det digitala låset. Nyckeln används endast av den hemvårdspersonal som besöker dig när du har larmat och vid beviljade insatser nattetid enligt överenskommelse.

Så fungerar det digitala låset

Det digitala låset är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av din dörr. På utsidan av dörren syns ingen förändring. Det blir ingen åverkan på din dörr. Du själv fortsätter att använda din vanliga nyckel när du låser och låser upp dörren.

Hemvården däremot kan, när det behövs, använda en ”digital nyckel” som finns i den mobiltelefon som de använder i arbetet. Låset registrerar också den tid personalen är hemma hos dig, vilket gör att du kan vara trygg med att du bara betalar för faktiskt utförd tid.

Så här kommer det att se ut på insidan av din dörr. Låsvredet är av märket CareLock och är ett så kallat motorvredlås.

CareLock-lås från insidan

Varför använder Örebro kommun digitala lås (nyckelfri hemtjänst)?

Det blir tryggare och säkrare för dig som kund och enklare och mer effektivt för våra medarbetare. Den ”digitala nyckeln” är personlig och fungerar bara tillsammans med en godkänd mobiltelefon. Eftersom ingen annan än din hemvårdspersonal kan använda den och hemvårdens besök loggas i låset blir den som en ”digital legitimation” för hemvården. Säkerheten kring nyckelhanteringen förbättras.

En ökad trygghet för dig som kund är också att larmgruppen kan komma till dig snabbare vid larm eftersom nyckel inte behöver hämtas. Mindre tid på att hämta och lämna nycklar, betyder att vi kan lägga mer tid hos dig som kund och att vi slipper köra så mycket är även en vinst för miljön.

Kostar det något för mig som kund?

Nej, det kostar inget. Kommunen står för montering och underhåll av låset.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, det digitala låset är testat och godkänt ur säkerhetssynpunkt och förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) i hemmet.

Hur går monteringen till?

Monteringen utförs av montörer som är godkända av Örebro kommun. För din trygghet har montören tjänstelegitimation för att identifiera sig. Montörerna ringer alltid och bokar tid innan installation.

Hur lång tid tar monteringen?

Låset är enkelt att montera, det tar cirka 20-40 minuter i de allra flesta fall.

Passar låset på alla dörrar?

Låset passar på mer än 95 procent av alla dörrar.

Blir det någon åverkan på min dörr?

Nej, din dörr kommer inte att bli skadad och den kommer att fungera precis som vanligt för dig. Det vred som tas bort förvaras så att det går att återställa dörren om det digitala låset tas bort.

Byts låscylindern så att jag måste byta nyckel?

Nej, låscylindern byts inte. Det är bara vredet på insidan av dörren som byts ut. Det innebär att du använder din vanliga nyckel även i fortsättningen.

Syns låset utifrån?

Det digitala låset syns inte på utsidan. Det syns bara från insidan.

Kan jag bli inlåst?

Nej. På det digitala låset finns ett låsvred som används som vanligt när man öppnar och stänger dörren från insidan. Det behövs ingen stor kraft för att öppna låset. Du låser upp med låsvredet från insidan och använder din vanliga nyckel från utsidan som du gör idag.

Hur fungerar det om man har portlås?

Om man har portlås sätts ett digitalt lås upp även vid porten. Det portlåset kan bara hemvården använda. Ordinarie portlås och portkod fungerar som vanligt.

Hur fungerar systemet vid snabba byten av personal, t.ex. vid sjukdom?

Om någon blir sjuk kallas en vikarie in som får tillgång till samma teknik som den ordinarie personalen för att kunna göra de besök som är inplanerade.

Kan vem som helst använda låset för att komma in hos mig?

Nej, endast behörig personal från hemtjänsten i ditt område.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?

Telefonen är obrukbar för obehöriga. För att kunna använda den måste man känna till pinkod till telefonen, samt personligt användarnamn och lösenord. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras.

Vad händer om någon obehörig får tag på koden?

En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras. För att kunna använda telefonen måste man känna till pinkod till telefonen och användarnamn liksom lösenord till den app som öppnar dörren.

Vad händer om det är strömavbrott eller det inte finns mobiltäckning?

Låssystemet har egen batteriförsörjning som i god tid signalerar när det är dags att byta batteri. För att öppna en dörr som har ett digitalt lås krävs varken el eller mobiltelefontäckning. Systemet bygger på bluetooth-teknik, som gör att elektronisk utrustning kan kommunicera trådlöst.

Vad händer om låset inte fungerar?

Det digitala låset är en beprövad teknik som många kommuner använder idag och som är testat av tillverkare. Av säkerhetsskäl kommer vi även i fortsättningen ha en av dina nycklar hos oss, som en alternativ lösning för att kunna ta oss in.

Hur ofta måste batterier i låset bytas och vem gör det?

Låset drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. När det är 20 procent av batteriet kvar får hemtjänsten en signal om att det är dags att byta. Du behöver inte själv hålla koll på detta, det gör hemtjänsten. Batteribytet är enkelt och görs av hemtjänsten.

Hur vet jag att det är en godkänd montör som kommer hem till mig?

Monteringen utförs av hemvårdspersonal med särskilt utbildning för monteringen. De har tjänstelegitimation precis som all hemvårdspersonal. Du kommer att bli kontaktad av oss innan det nya systemet installeras i ditt område, så att du vet när vi är på gång.

Om du känner dig osäker kan du alltid ringa vårt Servicecenter 019-21 10 00 för en extra koll.

Digitalt lås (nyckelfri hemtjänst), så fungerar det

Nyckelfri hemtjänst innebär att ett batteridrivet låsvred monteras på insidan av hemtjänstkundens ytterdörr och ett digitalt lås monteras vid porten till bostadshuset. Låset för att komma in genom porten är en liten dosa som monteras vid sidan av det vanliga passagesystemet.

Portkoder fungerar som vanligt. Hemtjänstens besök loggas inte i fastighetsägarens passagesystem. Dock i hemtjänstens system. Det ger dig som fastighetsägare en ökad trygghet i vem som kommer och går i er fastighet.

Låset på kundernas ytterdörr syns inte från utsidan och man kan öppna och låsa dörren med den vanliga nyckeln precis som tidigare.

Ingen kostnad, oförändrat skalskydd

Det digitala låset förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) och innebär inga kostnader för dig som fastighetsägare.

Så monteras portlåset

Monteringen av portlåset görs utan större åverkan, men två skruvhål kommer att krävas. Det monteras med enbart batteridrift, och installationen görs mot befintligt elslutbleck av godkända montörer. Monteringen utförs av ett företag med erfarenhet av passagesystem. Montörerna kan legitimera sig.

Så monteras låset på hemtjänstkundens ytterdörr

Låsvredet på insidan av ytterdörren ersätts med ett motorvredlås. Låscylindern i dörren byts inte ut. Det vred som tas bort förvaras så att dörren kan återställas om det digitala låssystemet tas bort. Monteringen utförs av hemvårdspersonal med särskild utbildning. Den som monterar låset har med sig tjänstelegitimation precis som all hemvårdspersonal.

Samtycke

Innan vi monterar portlåset blir du som fastighetsägare kontaktad av oss för att ge ditt godkännande att sätta upp portlåset. Vi är mycket tacksamma för din tillåtelse. Det här systemet hjälper hemtjänsten att hjälpa kunderna snabbare vid t.ex. larm och det underlättar hemtjänstens vardag.

Informera övriga intressenter

Vi är tacksamma om du inför montering av låsen informerar eventuell vaktmästare, servicepartner och bostadsrättsförening om att låset kommer att monteras.

Om du vill veta mer eller kolla montörerna

Vid minsta osäkerhet kring installationen och montörerna ring Servicecenter
019-21 10 00 för en extra koll. Dit kan du också vända dig med andra frågor om de digitala låsen.

Hur fungerar trygghetslarmet?

Trygghetslarmet har en larmknapp som du kan välja att bära som ett halsband eller armband. Det är viktigt att du alltid har larmknappen på dig. Larmknappen är vattentät så du kan ha den på dig när du duschar och diskar.

Larmet kan användas dygnet runt, när du hamnar i en akut situation som du behöver hjälp med. Det är viktigt att du inte flyttar på trygghetslarmet eller drar ut sladden eftersom larmet då riskerar att förlora sin funktion.

Under hela dygnet kan du, genom att trycka på larmknappen komma i kontakt med trygghetscentralen Tunstall som pratar med dig via en högtalare i larmapparaten. Du pratar rakt ut i rummet där larmapparaten finns. Trygghetscentralen Tunstall kontaktar då larmansvarig som kommer hem till dig. Om inte trygghetscentralen hör vad du säger, skickar de ut larmansvarig.

Om du är akut sjuk tar larmansvarig kontakt med ansvarig sjuksköterska eller sjukvårdsrådgivningen. Vid allvarliga fall ringer de 112.

Om du larmat av misstag talar du om det när trygghetscentralen Tunstall svarar, då kommer inte larmansvarig hem till dig.

Det kan ibland uppstå väntetid hos trygghetscentralen Tunstall om det är många som larmar samtidigt. Hur lång tid det tar innan larmansvarig kommer beror på hur många som larmat och hur de prioriterar utifrån allvarlighetsgrad. Trygghetscentralen Tunstall och larmansvarig arbetar för att besvara ditt larm så snabbt som möjligt.

Test av att larmet fungerar

Larmet testar sig självt regelbundet per automatik. Vid avvikelser åtgärdas dessa av installatörer från Örebro kommuns grupp för välfärdsteknik eller av larmansvarig. De tar kontakt med dig och kommer vid behov hem till dig för att kontrollera larmet. Trygghetscentralen Tunstall rekommenderar att du själv provlarmar på din larmknapp en gång i månaden.

Avgift för trygghetslarm

Kostnaden för trygghetslarm består av en fast avgift som betalas per månad och en rörlig avgift för hemvård (larminsats), som du betalar när du larmat och fått besök av larmansvarig i din bostad.

Den rörliga kostnaden påverkas av hur lång tid larmansvarig är hos dig. För att du ska få betala rätt kostnad registreras all tid som larmansvarig är hemma hos dig elektroniskt genom en mobiltelefon och en klisteretikett placeras i din bostad eller via det digitala låset.

Både den fasta och den rörliga kostnaden inkluderas i maxavgiften för vård och omsorg, som påverkas av bland annat din inkomst och din boendekostnad. När du har beviljats ett trygghetslarm får du en inkomstblankett som du ska fylla i och skicka tillbaka till Örebro kommun.

Se avgifter på sidan Avgifter – vård och omsorg.

Ändring av adress eller återlämning av trygghetslarm

Det går inte flytta trygghetslarmet mellan olika bostäder. Om du ska flytta måste larmet omregistreras, ta kontakt med Örebro kommuns servicecenter.

Om du vill lämna tillbaka trygghetslarmet kontaktar du Örebro kommuns servicecenter. Kostnaden för larmet får du betala fram till den dag du lämnar tillbaka trygghetslarmet. Inom sex arbetsdagar från avbeställningen hämtar installatören trygghetslarmet och det digitala låset. Samtidigt får du tillbaka din nyckel.

Om larmet eller larmknappen hanterats ovarsamt eller inte lämnas tillbaka blir du ersättningsskyldig.

Om din larmknapp är trasig eller i behov av byte av batteri kan du kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: