På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Ansökan och biståndsbeslut

Du som har svårt att klara din vardag på egen hand har möjlighet att ansöka om hjälp och stöd. Vilken hjälp du kan ha rätt till styrs av socialtjänstlagen. Lagen utgår ifrån den enskildes individuella behov och bygger på frivillighet och självbestämmande. Det innebär att det är du själv eller en legal ställ­företrädare – en god man eller förvaltare – som ansöker.

Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype

Du som medborgare kommer alltid att komma i kontakt med oss. För att begränsa smittspridningen av coronaviruset ersätter vi fysiska möten med telefon- eller Skypemöte så långt det är möjligt.

Ansökan

Du ansöker genom att kontakta en biståndshandläggare. Mötet med bistånds­handläggaren sker i ditt hem, på sjukhuset eller på annan plats. Mötet kan ske genom ett fysiskt möte, på telefon eller som ett videomöte.

Handläggaren kartlägger ditt behov av stöd genom att ställa frågor om hur du bor, din hälsa och hur du klarar din vardag. Om det behövs kan en sjuksköterska eller arbetsterapeut också vara med vid besöket. Du bestämmer om du vill ha med några närstående.

Du når en biståndshandläggare via Servicecenter.

Du kan också ansöka genom att fylla i en blankett eller e-tjänst, som du hittar på självservicesidan.

Bedömning och beslut

Efter kartläggning av dina behov utreder och bedömer biståndshandläggaren din ansökan utifrån skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen 4 kap, 1§. Skälig levnadsnivå innebär en miniminivå av levnadsstandard som lagen garanterar. Du får ett beslut om din ansökan beviljas eller avslås per brev.

Avslag och överklagande

Har du fått avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Biståndshandläggaren gör en första bedömning om det i din överklagan framkommer nya uppgifter som kan ändra beslutet och om en ny prövning bör ske. Överklagandet skickas till förvaltnings­rätten för prövning.

Behöver du hjälp med din överklagan kan du kontakta biståndshandläggaren via Servicecenter.

Möjlighet att välja utförare

I Örebro kommun väljer du själv utförare om du beviljas hemtjänstinsatser såsom serviceinsatser, omsorg, ledsagning eller avlösning i hemmet. På sidan "Val av utförare av omvårdnad, service, mattjänst och fixartjänst" kan du läsa mer om hur du väljer utförare.

Kostnad

Du betalar en avgift för dina insatser. Se avgifter på sidan Avgifter – vård och omsorg.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se