Ansökan och biståndsbeslut

Du som har svårt att klara din vardag på egen hand kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen. Lagen bygger på frivillighet och självbestämmande vilket innebär att det är du själv eller en legal ställföreträdare som kan ansöka.

Ditt stöd utformas så att du får möjlighet att bibehålla eller förbättra det du klarar av på egen hand. Omfattningen av stödet beror på ditt individuella behov, vilket betyder att olika personer kan få olika stöd och det kan behövas en eller flera insatser för att tillgodose behovet.

Ansökan

Du ansöker genom att kontakta en biståndshandläggare. Mötet med bistånds­handläggaren sker i ditt hem, på sjukhuset eller på annan plats. Mötet kan ske genom ett fysiskt möte, på telefon eller som ett videomöte.

Handläggaren kartlägger ditt behov av stöd genom att ställa frågor om hur du bor, din hälsa, hur klarar din vardag och hur du tänker framåt om din förmåga. Om det behövs kan en sjuksköterska eller arbetsterapeut också vara med vid besöket. Du bestämmer om du vill ha med några närstående.

Du når en biståndshandläggare via Servicecenter.

För vissa typer av stöd kan du också ansöka via blankett eller e-tjänst.

Bedömning och beslut

Efter kartläggning av dina behov utreder och bedömer biståndshandläggaren din ansökan utifrån skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen 4 kap, 1 §. Skälig levnadsnivå innebär en miniminivå av levnadsstandard som lagen garanterar. Du får ett beslut om din ansökan beviljas eller avslås per brev.

Avslag och överklagande

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Biståndshandläggare gör en första bedömning om det i din överklagan inkommer nya uppgifter som ändrar beslutet eller om överklagan ska skickas till förvaltningsrätten för prövning.

Behöver du stöd med din överklagan kan du kontakta biståndshandläggaren via Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: