VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Bidrag till bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du söka ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad.

Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype

Du som medborgare kommer alltid att komma i kontakt med oss. För att begränsa smittspridningen av coronaviruset ersätter vi fysiska möten med telefon- eller Skypemöte så långt det är möjligt.

Du kan få bidrag till anpassning som är nödvändig för ditt dagliga liv i hemmet, som till exempel att förflytta dig i bostaden, sova, sköta hygien, laga mat och att ta dig in i och ut ur bostaden. Det är du som beställer själva arbetet och ansvarar för att få det utfört.

Ansök om bidrag

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du be Servicecenter om hjälp, 019‑21 10 00.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och att du bifogar de intyg som krävs för att vi ska kunna handlägga ansökan.

Handlingar som du ska bifoga ansökan

  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett åtgärdsförslag.
  • Kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning för åtgärderna.
  • Beskrivning av sökta åtgärder, ritningar och teknisk beskrivning (vid mer omfattande åtgärder).

Person med funktionsnedsättning

Sökande kan vara en person med funktionsnedsättning eller en annan hushållsmedlem. Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning ska alltid stå som sökande.

Funktionsnedsättning

Du uppger vilken eller vilka funktionsnedsättningar och eventuella förflyttningsmedel du eller den du ansöker för har. En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Bostadsanpassningsåtgärder du söker bidrag för

Du kan ange vilka åtgärder du vill söka bidrag för på blanketten eller i en bilaga. Om anpassningsåtgärder inte har angivits återsänds ansökan för komplettering. Behovet av ansökta åtgärder ska styrkas i intyg från en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig.

Fastighet

Du behöver fylla i information om den bostad som anpassningen ska utföras i. Gäller ansökan anpassning i vanligt boende eller ett specialboende, t.ex. i ett gruppboende, servicehus eller liknande enligt SoL/LSS? Fyll alltid i inflyttningsdatum för bostaden som ansökan gäller för.

Fastighetsägarens medgivande

Medgivandet är mellan fastighetsägaren och dennes hyresgäst. Sökanden ansvarar för att få sin fastighetsägares medgivande för att utföra åtgärderna. Därför bör fastighetsägarens synpunkter på ansökan alltid kommuniceras direkt till hyresgästen.

Kontaktperson

Kontaktperson fylls i om annan person än sökande själv ska kontaktas under handläggningen. Kontaktperson är obligatoriskt om inte den sökande kan föra sin egen talan i ärendet.

Samtycke/medgivande

För att handläggare för bostadsanpassningsbidrag ska få kontakta er arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig krävs ett samtycke från den sökande.

Övriga upplysningar

Du kan lämna övriga upplysningar som du vill informera om i ditt ärende.

Underskrift

Ansökan ska alltid skrivas under, tillsammans med datum och namnförtydligande.

Handläggning och beslut

En handläggare på kommunen utreder och bedömer din ansökan och ditt behov. Handläggaren beslutar sedan om vad du kan få bidrag för. Om beslutet blir att du inte kan få bidraget du ansökt om, så får du information om hur du kan överklaga beslutet.

Vem kan få bidrag?

Du ska ha en bestående funktionsnedsättning och du ska äga bostaden eller bo i hyres- eller bostadsrätt.

När kan jag få mitt beslut?

Vid mindre åtgärder till exempel tröskel­borttagning, stöd­handtag och spis­vakt kan du förvänta dig att få ett beslut inom två månader. Vid större anpassningar till exempel av badrum och kök är tiden sex månader.

Du har rätt att skriftligen begära att Myndighets­avdelningen, Bostads­anpassnings­bidrag ska avgöra ditt ärende senast inom sex månader.

Byte av bostad

Vid flytt är det viktigt att du väljer en bostad som är lämplig med tanke på dina behov. Möjligheterna att få anpassning vid flytt till ny bostad är därför begränsade.

Service och reparation

Om du har fått bostadsanpassningsbidrag för åtgärder eller utrustning som är tekniskt avancerad kan du ansöka om bidrag för service och reparation av dessa. Använd blanketten "Ansökan om service och reparation av bostadsanpassningsåtgärd" som finns på sidan Självservice inom Bostäder och tomter.

Återställningsbidrag

En fastighetsägare kan i vissa fall få bidrag för att återställa lägenheten efter att personen som har haft behov av anpassningsåtgärden flyttat. Använd blanketten "Ansökan om återställningsbidrag" som finns på sidan Självservice inom Bostäder och tomter.

Kontakt

För mer information och hjälp kring din ansökan, kontakta en bostadsanpassningshandläggare via Servicecenter, 019‑21 10 00, eller direkt på bostadsanpassningsbidrag@orebro.se.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se