Korttidsvård och växelvård

Korttidsvård innebär att du tillfälligt vistas på ett kommunalt boende då du behöver mer stöd än vad kommunen kan erbjuda dig i ditt hem. Växelvård är en form av regelbunden korttidsvård för personer som bor i vanligt boende och har behov av omsorg och tillsyn samtidigt som anhöriga är i behov av avlösning.

Korttidsvård

Kommunen gör alltid en enskild bedömning av ditt behov av korttidsvård.

Korttidsvård kan till exempel vara aktuellt när:

  • kommunen utreder dina behov av vård och omsorg och utredningen inte kan genomföras i hemmet
  • ditt hjälpbehov ökar tillfälligt och du behöver omfattande vårdinsatser som inte kan tillgodoses i det egna hemmet
  • du har vistats på sjukhus och behöver återhämtning eller rehabilitering innan du kommer hem till ditt vanliga boende
  • du väntar på plats på vård- och omsorgsboende och du inte kan vänta i det egna hemmet
  • du vårdas i livets slutskede, där vården inte kan ges i det egna hemmet
  • du vårdas i hemmet av en anhörig och det finns behov av avlastning (se Växelvård nedan).

Så här ansöker du om plats

För att få ett beslut om korttidsvård måste ditt behov av vård och omsorg utredas. Här finns information om hur du går tillväga.

När du fått erbjudande om plats

När du erbjuds plats på korttidsvård förväntas du tacka ja och genast börja använda platsen. Om du tackar nej till erbjuden plats kommer biståndshandläggaren att ompröva ditt beslut om rätt till korttidsvård.

Korttidsvården finns på kommunens vård- och omsorgsboenden

Korttidsvård finns på flera av kommunens vård- och omsorgsboenden. Du kan inte ställa dig i kö till ett speciellt boende för korttidsvård. Det är ditt behov av vård och omsorg samt tillgång till ledig plats som avgör var du får din vistelse.

Rehabilitering

Inom korttidsvården arbetar vi för att stärka din egen förmåga samtidigt som du får hjälp med det du behöver. I första hand sker träningen i vardagen. Det kan till exempel gälla förflyttning, toalettbesök, personlig hygien, påklädning och måltider. Om du behöver specifik träning gör vi ett träningsprogram till dig, som du kan fortsätta med även efter korttidsvistelsen.

Avgift

När du har en plats i korttidsvård betalar du en avgift för omvårdnad och en avgift för måltider. Aktuell avgift för korttidsvård.

Korttidsvistelse för funktionsnedsatta

Information om korttidsvistelse för vuxna och barn med funktionsnedsättning.

Växelvård

Växelvård är en form av regelbunden korttidsvård för personer som bor i vanligt boende och har behov av omsorg och tillsyn samtidigt som anhöriga är i behov av avlösning. Växelvård kan beviljas upp till två veckor per månad.

Att ha regelbundet återkommande perioder av växlande vård mellan egna bostaden och korttidsvård kan bidra till att den enskilde kan bo kvar hemma i sitt vanliga boende längre än vad som annars hade varit möjligt.

Växelvård finns på Mikaeligården, Adrianska huset, Skebäcksgården och Hagagården.

Ansökan

För att få ett beslut om växelvård måste ditt behov av vård och omsorg utredas. Här finns information om hur du går tillväga.

Avgift

När din närstående har en plats i växelvård betalar han eller hon en avgift för omvårdnad och en avgift för måltider. Se avgift för växelvård under rubriken "Korttidsvård, växelvård och rehabplats".

Senast uppdaterad:

Publicerad: