Stöd vid tillfällig vistelse i Örebro kommun

Här kan du som planerar att tillfälligt vistas i Örebro kommun läsa vad du
behöver göra om du är i behov av hemtjänst under tiden du är här.

Du som tillfälligt ska vistas i Örebro kommun och behöver hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse ska vända dig till biståndshandläggare i din hemkommun. Din hemkommun gör en prövning och kontaktar sedan oss i Örebro kommun med en beställning/begäran om utförande av de insatser du behöver.

Insatserna behöver vara anpassade till de förutsättningar den tillfälliga vistelsebostaden har. Insatserna utförs av Örebro kommun.

Vi behöver få in begäran om hemtjänst från din hemkommun 14 dagar innan din vistelse påbörjas. Blankett för biståndshandläggare finns på sidan Självservice inom stöd i hemmet.

Välkommen till Örebro!

Senast uppdaterad:

Publicerad: