Personlig assistans

Personlig assistans innebär hjälp till dig som har en omfattande funktions­nedsättning. Det kan till exempel vara att du har svårt att sköta din hygien själv, att klä på dig, äta, förflytta dig, kommunicera, göra inköp och utöva fritidsaktiviteter. Det är ett personlig utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer.

Film om hur det går till när man får personlig assistans i Örebro kommun

För hjälp med grundläggande behov, som är under 20 timmar per vecka, ansvarar kommunen för beslut och assistanskostnader. Grundläggande behov är till exempel personlig hygien, mat, av- och påklädning.

Om du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka för grundläggande behov, så kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Andra insatser, till exempel larm, söker du hos kommunens utredningsenhet LSS/SoL.

Ansökan

Du måste vara yngre än 65 år när du ansöker om personlig assistent. Om du är 65 år eller äldre kan du ansöka om hemtjänst.

För att ansöka om stöd kan du, din gode man, förvaltare eller vårdnadshavare ringa Örebro kommuns Servicecenter 019-21 10 00 och be att få prata med Utrednings­enheten LSS/SoL. Eller så använder du ansökningsblanketten "Begäran om insats LSS" som finns i på självservicesidan.

Utredningsenheten LSS/SoL gör en behovsutredning och fattar sen beslut.

Välj assistansanordnare

Du kan välja kommunen eller en privat utförare som assistansanordnare. Du kan också välja att själv anställa en personlig assistans och få ett ekonomiskt stöd. Stödet ska ges av ett begränsat antal personer/assistenter. Du har ett stort inflytande över valet av dina assistenter.

Ett avtal skrivs mellan dig och din assistansanordnare kring utformning, schemaläggning och genomförande. Assistansanordnaren svarar då för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal och administration.

Kommunen som assistansanordnare

Om du är intresserad av att anlita Örebro kommun som assistansanordnare vänligen kontakta ansvarig avdelningschef. Kontaktuppgifter finns under ”Kontakta oss”. En träff kommer att bokas in där du får information om vad kommunens personliga assistans innebär. Vi skriver sedan en överenskommelse och planerar assistansens utformning tillsammans.

Kostnad

Personlig assistans kostar inte dig något. Ersättning till assistansanordnarna kommer från kommunen eller Försäkringskassan.

Sjuklöneersättning vid personlig assistents sjukfrånvaro

Det är kommunens ansvar att ersätta assistansanordnaren för de faktiska ​merkostnader som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro. ​Med merkostnader menas sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter och försäkringar för den ordinarie assistenten. ​

Förutsättningen för att ersättning ska betalas ut är att en vikarie har varit tillsatt.​

Läs mer och ansök om sjuklöneersättning vid personlig assistents sjukfrånvaro.


Senast uppdaterad:

Publicerad: