Avlösning i hemmet

Du som vårdar ditt barn, din partner eller någon annan anhörig som har en funktionsnedsättning kan få avlösning i hemmet. Det innebär att du får avlastning ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Personen som avlöser dig kallas avlösare, och ger dig möjlighet att få tid till egna aktiviteter.

I avlösarens uppdrag ingår inte hushållsuppgifter, att sköta andra barn i familjen eller att hämta och lämna barn på förskola eller skola. Avlösarservicen ges med hemmet som utgångspunkt, men avlösaren får lämna hemmet tillsammans med den funktions­nedsatta personen för att gå på promenad, till lekplatsen och liknande.

Avlösarservice kan erbjudas som regelbunden insats men också vid akuta behov. Även hela dygn kan erbjudas.

I Örebro är kommunen den enda utföraren av avlösning i hemmet.

Hur får jag avlösning i hemmet och vad kostar det?

Ansökningsblanketten "Begäran om insats LSS" hittar du på självservicesidan. Utredningsenheten LSS/SoL gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp.

Avlösning i hemmet är kostnadsfritt för dig som beviljas hjälp.

Vill du bli avlösare?

Att vara avlösare.

Senast uppdaterad:

Publicerad: