Aktiviteter och hälsa

Som senior och äldre kan du välja mellan många aktiviteter. Somliga är avsedda för dig som har ett aktivt liv medan andra är personligt anpassade för dig som behöver stöd och hjälp med din hälsa. Gemensamt för alla aktiviteter är att de hjälper dig leva ett så aktivt liv som möjligt.

Du som är senior kan kontakta Örebro kommuns seniorlotsar för frågor kring aktiviteter och hälsa. Ring 019-21 44 07 måndag–fredag kl. 9–12 eller mejla seniorlotsar@orebro.se. Övrig tid har vi telefonsvarare.

Dagverksamhet

Örebro kommun erbjuder dagverksamhet med tre olika inriktningar: dagrehabilitering, dagvård med social inriktning och dagvård med demensinriktning.

Mer information om dagverksamhet.

Förebyggande hembesök

Förebyggande hembesök innebär att du får besök av en seniorlots för att prata om sådant som berör dig i din vardag och har betydelse för din hälsa, trygghet och trivsel.

Mer information om förebyggande hembesök.

IT-guide för seniorer

Kommunens samarbete med IT-guide är avslutat och vi erbjuder inte längre handledning av IT-guide för seniorer.

Kulturrundan

Örebro kommun ordnar tillsammans med ett tjugotal kulturarrangörer Kulturrundan.

Mer information om Kulturrundan.

Mötesplatser för seniorer

Mötesplatser för seniorer är öppna verksamheter med syfte att skapa social samvaro. Här har du möjlighet att umgås med andra och delta i gemensamma aktiviteter som gympa, kortspel, dans, inomhusgolf, kulturprogram, studiecirklar, promenader m.m.

Mer information om mötesplatser för seniorer.

Seniorpuls

I Seniorpuls får du som är 65+ och bor i Varberga eller Oxhagen träffa andra seniorer i grupper två gånger i veckan under tolv veckor.

Mer information om Seniorpuls.

Skogsbad

Skogsbad är ett sätt att uppleva naturen med alla sinnen. Örebro kommun erbjuder två filmer där du guidas i lugnt tempo i naturen – en film för dig som är inomhus och vill skogsbada på distans och en film för dig som är utomhus och vill skogsbada i naturen.

Ta del av och läs mer om skogsbad.

Stöd av syn- eller hörselinstruktör

Syninstruktör och hörselinstruktör ger stöd till personer med syn- eller hörselnedsättning.

Mer information om stöd som du kan få av våra syn- och hörselinstruktörer.

Stöd av volontär

Volontärer bidrar till att seniorer får en mer positiv vardag genom att exempelvis följa med på promenader, ringa telefonsamtal, ledsaga till olika aktiviteter eller göra hembesök. Volontärernas insatser är kostnadsfria.

Ring en volontärsamordnare om du vill ha stöd eller sällskap av en volontär:

Är du intresserad av att vara volontär?

Läs mer på sidan Att vara volontär.

Månadsbrev

Här kan du läsa månadsbrev som skickades ut av Frivillig och hälsofrämjande enheten under perioden mars 2021–februari 2022 med tips, inspiration och information att ta del av digitalt.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se