Bröllopsstigen – Sommarros historia

Här få du veta mer om hur Sommarro kom till och vad huset som idag är värdshus tidigare har använts till.

Ljud

Lyssna via ljudfil

Produktion av ljud samt speaker: Thomas Öberg / Natur i Norr

Teckenspråksfilm

Produktion av teckenspråksfilm: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i Örebro.

Läsa – Sommarros historia

Den här platsen har under lång tid varit populär som utflyktsmål för örebroarna. Sommarro! Visst är det ett lockande namn? Visst låter det både lustfyllt och rofyllt? Det tyckte nog också Johan Broms, handelsman i Örebro vid slutet av 1700-talet. Han fick området av Örebro stad, byggde ett sommarhus och ett lusthus här och gav stället dess namn.

Innan handelsman Broms levde sitt sommarliv här, var det nog mer fråga om hårt arbete på de här markerna. Från 1500-talet var platsen en del av en så kallad kungsladugård. Här skulle det produceras kött, mjölk och mjöl till Örebro slott. Men i mitten av 1600-talet blev det ändring på hur markerna sköttes. Drottning Kristina donerade kungsladugården till stadens invånare. Här kunde de odla och låta kreaturen beta, för att själva få mat på bordet. Hundra år senare, på 1700-talet, delades markerna upp mellan stadens borgare. Det var då som köpman Broms fick det vackra stället. Huset som han lät bygga som sommarhus står fortfarande här, på vänster sida.

Familjen Broms anlade en trädgård runt sitt sommarhus. Trädgården var inspirerad av den engelska landskapsparken, som var en populär stil på den tiden. Man försökte imitera den pittoreska naturen. Det skulle se lagom vilt ut, med böljande former, slingrande stigar med sittplatser och lusthus med vacker utsikt. Längre fram ser du spår av den gamla parkmiljön, men mycket har förändrats.

I slutet av 1800-talet köpte Örebro stad tillbaka Sommarro. Under långa perioder hyrdes gården av frikyrkor som använde den som sommarhem.

Under nödåren efter första världskriget blev Sommarro hem för bostadslösa och en kort tid lagerlokal. De senaste femtio åren har det varit servering och café här. Följ med på upptäcktsfärd! Här finns mycket att se, både spår av människan i gamla tider och en vacker natur.

Sommarros historia lättläst

Välkommen till Sommarro!

Sommarro har länge varit ett
populärt utflyktsmål för örebroarna.
Sommarro — visst är det ett lockande namn?
Visst låter det både lustfyllt och rofyllt?
Det tyckte nog Johan Broms också,
som gav platsen dess namn. Han var handelsman i Örebro
i slutet av 1700-talet.
Han fick området av Örebro stad
och byggde ett sommarhus och ett lusthus här.

Från 1500-talet var den här platsen
en del av en så kallad kungsladugård.
Här producerade man kött, mjölk och mjöl till Örebro slott.

I mitten av 1600-talet gav drottning Kristina kungsladugården
till staden Örebros invånare.
Här kunde de odla och låta sina djur beta,
för att själva få mat på bordet.
Hundra år senare delades marken ut
till dem som redan ägde mark i staden.
Då fick Johan Broms den mark där Sommarro finns.
Huset han byggde som sommarhus
står fortfarande här, på vänster sida.

Familjen Broms gjorde en trädgård runt sitt sommarhus.
De var inspirerade av den engelska landskapsparken
Den stilen var populär på den tiden.
Trädgården skulle se lagom vild ut,
med böljande former, slingrande stigar med sittplatser
och lusthus med vacker utsikt.
Längre fram ser du spår av den gamla parkmiljön,
men mycket har förändrats.

I slutet av 1800-talet köpte Örebro stad tillbaka Sommarro.
Under långa perioder hyrdes gården av frikyrkor
som använde den som sommarhem.
Under nödåren efter första världskriget
blev Sommarro hem för bostadslösa.
En kort tid användes byggnaden som lagerlokal.
De senaste femtio åren har det varit servering och café här.
Följ med på en upptäcktsfärd!
Här finns mycket att se,
spår av människan i gamla tider
och en vacker natur.

Senast uppdaterad:
Publicerad: