Information med anledning av coronaviruset – för dig som känner dig orolig eller utsatt

Situationen i samhället gör kanske att du känner dig orolig, ensam eller utsatt. Här har vi samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan ge dig hjälp och stöd.

Barn och unga

Är du orolig över något?

Ring Socialtjänstens hjälptelefon för barn och unga!

019-21 55 20, måndag–fredag kl. 9–12 och 14–16.

Mer information om Socialtjänstens hjälptelefon, samt fler sätt att få hjälp för dig som är ung.

Är du utsatt för brott?

Om du blivit utsatt för brott kan du vända dig till Stödcentrum för unga brottsutsatta.

019-21 41 02, 019-21 13 62 eller stodcenter@orebro.se.

Mer information om Stödcentrum för unga brottsoffer.

Har någon i din familj problem med alkohol eller droger?

Om någon i din familj missbrukar kan du få hjälp hos Sputnik.

019‑21 10 00 eller sputnik@orebro.se.

Mer information om Sputnik.

Mer stöd för dig som är barn eller ung

Orolig för barn och unga

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller en ungdom i Örebro kommun under 18 år far illa anmäler du det till socialtjänsten.

Mer information om anmälan om oro för barn och unga.

Du som jobbar med barn och unga

Anmäl oro via e-tjänsten Orosanmälan för anmälningspliktiga.

Du som är privatperson

Anmäl oro via e-tjänsten Orosanmälan för privatpersoner.

Du kan även ringa 019-21 30 00 på vardagar kl. 8.30–14, eller socialjouren vid akut oro 019-21 41 05 alla dagar efter kl. 15.

Utsatt för våld i nära relationer

Socialtjänstens mottagningsgrupp kan hjälpa dig som är eller har varit utsatt för våld eller hot om våld av närstående. Du kan få råd, samtalsstöd och omedelbart skydd, utifrån din situation och dina behov.

019-21 30 00 på vardagar mellan kl. 8.30–14, eller socialjouren 019-21 41 05 alla dagar efter kl. 15.

Vid akut situation, ring polis 112.

Mer information om våld i nära relationer.

Mer stöd för dig som är utsatt för våld i nära relationer

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50, öppet dygnet runt, möjlighet till samtal på flera olika språk.

Senior

Om du har frågor, känner dig orolig eller behöver stöd i och med rådande situation kan du kontakta Örebro kommuns seniorlotsar via Servicecenter.

019‑21 10 00 eller servicecenter@orebro.se, måndag–fredag kl. 8–16.30.

Mer stöd för dig som är senior

Äldrelinjen: 020-22 22 33, vardagar kl. 8–19 och helger 10–16.

Vårdnadshavare

På föräldratelefonen kan du rådgöra med erfarna socialarbetare.

019-21 36 00, måndag–fredag kl. 9–12.

Fler sätt för dig som är vårdnadshavare att få stöd.

Anhörig

Anhörigcentrum erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se, måndag–fredag kl. 9–16.

Har problem med missbruk

För dig som är vuxen (från 18 år)

Behandlingsgruppen vuxna kan ge dig råd och stöd vid funderingar eller problem som handlar om missbruk av alkohol, droger och spel om pengar.

019-21 43 05, måndag–torsdag kl. 15–16. Övrig tid finns telefonsvarare där du kan lämna meddelande om du vill bli uppringd.

För dig som är ung

Du som är upp till 19 år kan vända dig till Skolverksamheten för information, råd och stöd vid funderingar eller problem som handlar om missbruk av alkohol, droger och spel.

019-21 49 47 eller 019-21 49 19.

Fler sätt för dig som är ung att få stöd kring missbruk.

Ekonomiskt utsatt

Du som saknar pengar till det mest nödvändiga

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjnings­stöd.

Här finns mer information om försörjningsstöd och hur du ansöker.

Du som vill ha personlig rådgivning

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig att få koll på din ekonomi och hitta vägar till skuldfrihet.

019-21 42 99, 019-21 42 92, 019-21 36 16, måndag–fredag kl. 8.30–9.30, eller budget.skuldradgivning@orebro.se.

Mer information om budget- och skuldrådgivning.

Företagare

Företagsjouren, som drivs av Region Örebro län, hjälper dig med kontakter och information för professionell företags­rådgivning, affärsutveckling och finansiering.

019-602 99 00, vardagar kl 9–12 och 13–16 eller foretagsjouren@regionorebrolan.se.

Stöd från andra organisationer kring oro och utsatthet
Senast uppdaterad: 14 maj 2020
Publicerad: 14 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?