Information med anledning av coronaviruset – för dig som känner dig orolig eller utsatt

Situationen i samhället gör kanske att du känner dig orolig, ensam eller utsatt. Här har vi samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan ge dig hjälp och stöd.

Är du orolig över något?

Fältgruppen erbjuder råd och stöd till dig som är ung.

019-21 45 80 eller faltgruppen@orebro.se.

Mer information om Fältgruppen och hur du kan kontakta dem.

Är du utsatt för brott?

Om du blivit utsatt för brott kan du vända dig till Stödcentrum för unga brottsutsatta.

019-21 41 02, 019-21 13 62 eller ungabrottsutsatta@orebro.se.

Mer information om Stödcentrum för unga brottsutsatta.

Har någon i din familj problem med alkohol eller droger?

Om någon i din familj missbrukar kan du få hjälp hos Sputnik.

019‑21 10 00 eller sputnik@orebro.se.

Mer information om Sputnik.

Behöver du hjälp från socialkontoret?

Ring mottagningsgruppen 019-21 30 00 på vardagar kl. 8.30–14, eller socialjouren vid akuta situationer/händelser 019‑21 41 05 alla dagar efter kl. 15.

Mer information om socialtjänstens mottagningsgrupp och socialjour.

Mer stöd för dig som är barn eller ung

Stöd för dig som möter barn och unga

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller en ungdom i Örebro kommun under 18 år far illa anmäler du det till socialtjänsten.

Mer information om anmälan om oro för barn och unga.

Du som jobbar med barn och unga

Anmäl oro via e-tjänsten Orosanmälan för anmälningspliktiga.

Du som är privatperson

Anmäl oro via e-tjänsten Orosanmälan för privatpersoner.

Du kan även ringa 019-21 30 00 på vardagar kl. 8.30–14, eller socialjouren vid akut oro 019‑21 41 05 alla dagar efter kl. 15, se öppettider här.

Socialtjänstens mottagningsgrupp kan hjälpa dig som är eller har varit utsatt för våld eller hot om våld av närstående. Du kan få råd, samtalsstöd och omedelbart skydd, utifrån din situation och dina behov.

019-21 30 00 på vardagar mellan kl. 8.30–14, eller socialjouren 019-21 41 05 alla dagar efter kl. 15.

Vid akut situation, ring polis 112.

Mer information om våld i nära relationer.

Mer stöd för dig som är utsatt för våld i nära relationer

Om du har frågor, känner dig orolig eller behöver stöd i och med rådande situation kan du kontakta Örebro kommuns seniorlotsar via Servicecenter.

019‑21 10 00 eller servicecenter@orebro.se, måndag–fredag kl. 8–16.30.

Mer stöd för dig som är senior

På föräldratelefonen kan du rådgöra med erfarna socialarbetare.

019-21 36 00, måndag, onsdag–fredag kl. 9–12, tisdag kl. 13.30–16.30.

Fler sätt för dig som är vårdnadshavare att få stöd.

Information om ökad risk för brott på internet

Just nu spenderar vi mycket tid i hemmet. För vissa ökar även användandet av dator, surfplatta eller mobil. Polisen har sett en viss ökning av brott på internet, så som bedrägerier och sexualbrott mot barn. Som vårdnadshavare kan du behöva vara uppmärksam på detta och prata med ditt barn om risken för brott på internet.
Hos Rädda barnen finns mer information och tips om vad du som vårdnadshavare kan göra.

Mer stöd för dig som är vårdnadshavare

Anhörigcentrum erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se, måndag–fredag kl. 9–16.

Mer information om anhörigstöd.

För dig som är vuxen (från 18 år)

Behandlingsgruppen vuxna kan ge dig råd och stöd vid funderingar eller problem som handlar om missbruk av alkohol, droger och spel om pengar.

019-21 43 05, måndag–torsdag kl. 15–16. Övrig tid finns telefonsvarare där du kan lämna meddelande om du vill bli uppringd.

Mer information om stöd kring missbruk för dig som är vuxen.

Information om boenden för dig i missbruk.

För dig som är ung

Du som är upp till 19 år kan vända dig till Skolverksamheten för information, råd och stöd vid funderingar eller problem som handlar om missbruk av alkohol, droger och spel.

019-21 49 47 eller 019-21 49 31.

Du som är mellan 13 och 25 år och har problem med alkohol eller droger kan även få hjälp och stöd hos Maria ungdom Örebro.

Fler sätt för dig som är ung att få stöd kring missbruk.

Du som saknar pengar till det mest nödvändiga

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjnings­stöd.

Mer information om försörjningsstöd och hur du ansöker.

Du som vill ha personlig rådgivning

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig att få koll på din ekonomi och hitta vägar till skuldfrihet.

019-21 42 99, 019-21 42 92, 019-21 36 16, måndag–fredag kl. 8.30–9.30, eller budget.skuldradgivning@orebro.se.

Mer information om budget- och skuldrådgivning.

Företagsjouren, som drivs av Region Örebro län, hjälper dig med kontakter och information för professionell företags­rådgivning, affärsutveckling och finansiering.

019-602 99 00, vardagar kl 9–12 och 13–16 eller foretagsjouren@regionorebrolan.se.

Information på teckenspråk

Senast uppdaterad:
Publicerad: