Information med anledning av coronaviruset – för föreningslivet

Föreningslivet påverkas på många olika sätt med anledning av coronaviruset. Samtidigt är det viktigt att så långt det är möjligt fortsätta bedriva aktiviteter inom idrott och kultur- och föreningslivet, som är en trygghetsfaktor för många barn och ungdomar. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och informera gärna era medlemmar om hur vi tillsammans kan minska smittspridningen.

Örebro kommuns stödpaket till föreningslivet

Stödpaketet finns till för att värna de ideella krafterna i civilsamhället och skapa förutsättningar för att föreningslivet fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet för en meningsfull fritid för kommunens invånare, trots den rådande coronapandemin.

Rekommendationer och regler för olika verksamheter

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information till olika verksamheter som berörs av covid-19, exempelvis idrottsföreningar, träningsanläggningar, kör-, musik- och orkesterverksamhet.

Information till verksamheter om covid-19, på folkhälsomyndigheten.se.

Mer information om coronaviruset och idrott

RF-SISU Örebro läns webbplats har information om hur coronaviruset påverkar föreningsidrotten.

Riksidrottsförbundet har samlat vanliga frågor och svar om coronaviruset och idrott.

Material att sprida till era medlemmar

Dela gärna ut foldrar och sätt upp affischer på olika språk i era lokaler för att informera om hur vi tillsammans kan begränsa smittspridningen.

Informationsmaterial för utskrift

Affisch "Att hålla avstånd är att visa omtanke" på fyra språk: svenska, engelska, arabiska och somaliska. Pdf, 229.7 kB. (Pdf, 229.7 kB)

Folkhälsomyndighetens informationsmaterial på svenska och andra språk.

Filmer

På 1177 vårdguiden finns filmer och information på olika språk om hur man kan hjälpa till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Information på teckenspråk

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!