Boenden vid missbruk och beroende

Vid beroendeproblematik för vuxna finns olika former av stödboenden via Örebro kommun. För unga finns även behandlingshem.

Ungdomar

Behandlingshem för ungdomar.
Stödboenden för ungdomar.

Natthärbärgen

Du kan ringa till boendet mellan kl. 15 och 17 varje dag för att höra om du kan få en plats för natten.

 • Hjortens härbärge har plats för kvinnor över 18 år med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Boka natthärbärge på telefon: 019-21 19 41. Behöver du nå Hjortens stödboende ringer du: 019-21 43 25.
 • Gnistans härbärge har plats för män över 18 år med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Boka natthärbärge på telefon: 019‑21 24 43. Behöver du nå Gnistans dygnetruntboende ringer du 019‑21 16 00

Stödboenden för vuxna

Våra stödboenden har personal på plats dygnet runt.

För att få en plats behöver du först få ett beslut om bistånd från socialkontoret. Kontakta socialkontoret via Servicecenter, 019‑21 10 00.

Vuxna bostadslösa som ännu inte bestämt sig för nyktert och drogfritt liv

På Hjorten bor vuxna över 21 år med beroendeproblematik, som står utan egen bostad på grund av missbruk, hyresskulder eller störningar. De som får plats har ännu inte bestämt sig för ett nyktert och drogfritt liv. Vi fokuserar på motivationsarbete och på träning av förmågor för att kunna sköta ett eget boende.

Telefon: 019-21 43 25.

Vuxna bostadslösa som bestämt sig för ett nyktert och drogfritt liv

Vi välkomnar män och kvinnor över 21 år som tagit beslutet att leva ett nyktert och drogfritt liv. På Hjortronet bor du i en möblerad lägenhet och personal finns i huset som kommer stötta dig till fortsatt nykterhet.

Boende på Hjortronet innebär ett första steg mot eget boende genom kommunens boendekedja.

Telefon: 019-21 14 16.

Vuxna bostadslösa som tagit beslut om att leva nyktert och drogfritt

Vi välkomnar bostadslösa vuxna över 21 år med beroendeproblematik som tagit beslut om att leva nyktert och drogfritt. Målet är att den boende flyttar vidare till en mer självständig boendeform och tills dess erbjuder vi en trygg bostad med stöd från personalen.

 • Växthuset, Murgrönan och Pionen
  Telefon: 019-21 43 20.
  Besöksadress: Skyttegatan 18.
 • Växthuset Sture – Öppnar 4 mars 2024
  Telefon: 019-21 43 32.
  Besöksadress: Sturegatan 56.

Dygnetruntboende på Gnistan

På Gnistan bor vuxna över 21 år med beroendeproblematik, som står utan egen bostad på grund av missbruk, hyresskulder eller störningar. De som får plats har ännu inte bestämt sig för ett nyktert och drogfritt liv. Vi fokuserar på motivationsarbete och på träning av förmågor för att kunna sköta ett eget boende

Telefon: 019‑21 16 00.
Besöksadress: Bruksgatan 13.

Självständigt boende

De här boendena finns ute i samhället bland andra hyresgäster. Personal finns som stöttar de boende. Det finns inget krav på nykterhet.

Vuxna som inte kan få bostad på vanliga bostadsmarknaden

Bogruppen vänder sig till vuxna som på grund av missbruk (som lett till hyresskulder) inte kan få en bostad på den vanliga bostadsmarknaden.

För att få en plats behöver du först få ett beslut om bistånd från socialkontoret. Kontakta socialkontoret via Servicecenter

Samverkan för att minska hemlösheten

Örebro kommun samverkar med de ideella föreningarna Verdandi och Ria Dorkas för att minska hemlösheten i kommunen.

Läs mer om Bostad först.

Senast uppdaterad:

Publicerad: