Barn och unga som anhöriga till någon som dricker eller använder droger

Sputnik - verksamhet för anhöriga (barn/unga 0-20 år och deras föräldrar) till någon som dricker för mycket, använder narkotika eller missbrukar medicin.

Barn, ungdomar och deras föräldrar

Att leva i en familj där någon dricker för mycket alkohol, använder droger eller missbrukar medicin är många gånger en familjehemlighet. Många tror att de är ensamma om att ha det så och det kan vara svårt att prata om sina upplevelser med någon. Våga prata om det på Sputnik! Ibland är barnet för litet för att komma till oss och ibland vill inte barnet komma. Då är du som anhörig förälder ändå välkommen till oss!

Vi finns till för dig som anhörig! Hos oss får du:

  • Stöd enskilt eller i grupp
  • Lära dig om beroende och medberoende och hur det påverkar människor - vi ger kunskap!
  • Prata om hur det är att ha någon i familjen som dricker för mycket alkohol, använder narkotika eller missbrukar medicin
  • Möjlighet att träffa andra som upplevt liknande saker
  • Vara i en trygg miljö där du kan vara dig själv


Sputnik är gratis och frivilligt, vi för inga journaler samt har tystnadsplikt.

Vårt mål är att du ska må bättre och känna dig avlastad när du lämnar Sputnik!

Filmen om Sputnik

Här kan du se och höra mer om vår verksamhet.

Kontakta oss

Vill du kontakta oss kan du göra det på flera olika sätt. Du kan ringa, mejla, besöka oss eller använda dig av kontaktformuläret nedan. Du kan vara anonym.

Vill du att vi kontaktar dig använder du formuläret nedan. Uppge din mejladress eller ditt telefonnummer. Namn är frivilligt.
Information om behandling av personuppgifter

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att du ska kunna ha kontakt med oss på ett enkelt sätt, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Fler sätt att kontakta oss

Du är välkommen att ta kontakt med oss genom att:

Du som är döv eller hörselskadad når oss via sms till Helena Österholm tfn: 076-551 62 39 eller e-post: helena.osterholm@orebro.se.

 Våra aktiviteter

Vi erbjuder dig som har en nära anhörig som dricker för mycket alkohol, använder droger eller missbrukar läkemedel, att delta i vår gruppverksamhet. Vi har grupper för både barn, ungdomar och vuxna. Grupperna har max åtta deltagare och leds av två kuratorer.

Genom att delta i en grupp får du möjlighet lära dig mer om hur beroende kan påverka en familj och vad du kan göra för att må bättre. Våra teman är; beroende, medberoende, familjen, känslor och att må bra själv. Vi blandar allvarliga ämnen med övningar för att lätta upp stämningen, och skapa gemenskap och trygghet i gruppen.

Barn- och ungdomsgrupperna träffas en och en halv till två timmar, en gång i veckan under terminerna. Vuxengruppen träffas två timmar, vid sju tillfällen.

Vi på Sputnik har lång erfarenhet av gruppverksamhet. Vi vet att de flesta tycker det är skönt att få träffa jämnåriga med liknande erfarenheter. Vi vill att du som deltar ska få insikt om att du inte är ensam, att det inte är ditt fel och att du inte är ansvarig för någon annans val.

Det är frivilligt och gratis att delta i vår gruppverksamhet. Det behövs inga formella beslut från kommunen eller annan myndighet.

Du som inte kan eller vill delta i grupp, kan få enskilda samtal tillsammans med en kurator. Under samtalen får du prata om vad det innebär för en person att ha ett beroende och hur det påverkar dig och din familj.

I de enskilda samtalen tar vi upp liknande frågor och teman som berörs i gruppverksamheten. Stödsamtalen kan ske enskilt eller tillsammans med din familj.

Under familjesamtalen hjälper vi er som familj att prata om förälderns problem och hur det påverkar er alla. Vi använder en metod som kallas familjeintervention. Metoden har utvecklats för att hjälpa föräldrar att öppet kunna prata med barnet om förälderns beroende, missbruk eller psykiska sjukdom.

Öppenheten och att ni som familj pratar om problemen hjälper barnet att släppa mycket av det ansvar de känner och därmed kommer de att må bättre.

Metoden används när:

  • föräldrarnas svårigheter påverkar barnens mående
  • barnen riskerar att känna sig ansvariga för föräldrarnas svårigheter
  • föräldrarna själva är oroade över vad barnen förstår, tänker eller tror om förälderns problem.

Vi träffas sex till åtta gånger, antingen hos Sputnik eller hemma hos er. Vid varje träff följer vi en bestämd struktur och ett frågeformulär med givna teman.

Vill du läsa mer om (Beardslees) familjeintervention kan du göra det på Socialstyrelsens webbplats.

Våra föreläsningar och halvdagsutbildningar vänder sig främst till dig som arbetar inom en verksamhet där du möter barn, unga, föräldrar och familjer. Syftet med föreläsningarna och utbildningsdagarna är att ge dig kunskap om vad det innebär att ha ett beroende och vad det innebär att vara anhörig.

Vi ger kunskap om vad som händer med barn och unga när de lever i en familj där någon har problem med alkohol eller droger. Vi delger vår kunskap och erfarenhet kring barn och ungas behov samt lyfter diskussionen om hur de kan få rätt stöd. Vi informerar om Sputnik och hur vi arbetar med anhöriga i alla åldrar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: