VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Krisberedskap

En kris, eller samhällsstörning, är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel handla om en omfattande storm, översvämningar, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, störningar i datakommunikation eller förorenat dricksvatten. Eftersom en kris ofta uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

Så klarar du krisen

Precis som vi i vardagen hjälps åt och tar ansvar för varandra, är det också viktigt att vi alla fortsätter hjälpas åt att ta ansvar i en kris. Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta, därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Förbered dig för att kunna klara dig på egen hand i minst tre dygn

Du som kan bör förbereda dig på att kunna klara dig på egen hand i minst tre dygn, även om det inte betyder att krisen är över efter den tiden.

Fundera på vad du och dina nära kan behöva ha hemma vid en kris. Samla gärna ihop det som är mest nödvändigt i en "krislåda". Exempel på saker som kan vara bra att ha:

 • mediciner och första hjälpen-låda
 • varma kläder och filtar
 • torrvaror och konserver
 • vattendunkar
 • ficklampor och värmeljus
 • brandsläckare
 • batteriradio
 • viktiga telefonnummer
 • kontanter

Se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps filmer med tips för att skaffa en beredskap för hushållet inom olika områden.

Hemberedskap - mat

Filmen är utgiven av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hemberedskap - värme

Filmen är utgiven av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hemberedskap - vatten

Filmen är utgiven av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hemberedskap - kommunikation

Filmen är utgiven av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hemberedskap - skydda dig mot brand

Filmen är utgiven av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för kriser på dinsakerhet.se. Webbplatsen produceras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Håll dig informerad under krisen

Vid en kris i Örebro kommun kan du hämta information i dessa kanaler:

Om kommunens kanaler inte fungerar, använd dessa kanaler:

  • Sveriges Radio P4
  • 113 13, det nationella informationsnumret vid kris för att få information om allvarliga kriser
  • krisinformation.se

  Hur du kan förebygga och förbereda dig för olika typer av samhällsstörningar

  Förberedelse innan, under och efter en översvämning

  Så här kan du förbereda dig innan, under och efter en översvämning.

  Så klarar du krisen – företag

  Som företag går det att förbereda sig genom att fundera på kritiska beroenden, alternativa planeringar, ta fram en krisledningsorganisation och skapa nätverk med dem som sannolikt blir viktiga att samverka med vid en kris.

  Kemikalieolyckor

  För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. På MSB:s webbplats kan du läsa mer om Sevesodirektivet.

  Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna.

  Sevesoverksamhet i Örebro kommun

  Kommunens ansvar vid kris

  Kommunens primära ansvar är att fullfölja den ordinarie verksamheten så långt det är möjligt, utifrån förutsättningarna och det som inträffat. Målet med arbetet är att få så korta avbrott som möjligt i samhällsviktiga funktioner och att samtidigt skapa förutsättningar för människor och verksamheter i kommunen att hantera den uppkomna situationen.

  Om en kris inträffar börjar Örebro kommuns krisledning snabbt arbeta tillsammans med andra aktörer för att hantera händelsen så bra som möjligt och försöka minska konsekvenserna. Hur arbetet ska gå till finns beskrivet i Örebro kommuns krisledningsplan (pdf, 1005.7 kB).

  Riskbedömning

  Örebro kommun förbereder sig för kriser bland annat genom att analysera vilka risker som är kända i kommunen. Riskerna sammanställs i kommunens Risk- och sårbarhetsanalys (pdf, 15.2 MB). Följande typhändelser har värderats högst i Risk- och sårbarhetsanalysen:

  • Översvämning
  • Farligt gods
  • Brand i särskilda objekt
  • Kärnteknisk olycka
  • Störningar i dricksvattenförsörjningen och avloppssystem
  • Störningar i drivmedelsförsörjningen
  • Hot och pågående dödligt våld
  • Terrorism och våldsbejakande extremism
  • Subversiv verksamhet
  • IT-attacker

  Räddningstjänst vid olyckor

  Varje kommun ska ansvara för räddningstjänst (i de fall det inte är statlig räddningstjänst). Nerikes Brandkår ansvarar för att hantera och leda räddningsinsatserna i Örebro kommun vid en sådan situation. Beroende på vad som inträffat kan andra aktörer i samhället bistå räddningstjänsten med resurser.

  Hur kommunen jobbar med olika typer av samhällsstörningar

  Så arbetar kommunen med översvämningar

  Örebro kommun är en av 18 kommuner i Sverige som pekats ut som särskilt utsatta för översvämningsrisk (höga flöden).

  Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med översvämningar samt hitta översvämningskartläggningar där du kan se vilka risker för översvämning som finns i det område du bor.

  Samhällsviktig verksamhet

  Samhällsviktig verksamhet handlar om funktioner och tjänster som behövs för att samhället ska kunna fungera vid en kris. Läs mer om samhällsviktig verksamhet.

  Senast uppdaterad: 15 september 2020

  Publicerad: 21 september 2016

  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

  Följ oss:

  Kontakta $sitenamn

  Kontakta Örebro kommuns servicecenter

  Telefon: 019-21 10 00 

  Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

  Besöksadress: Drottninggatan 5

  Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

  Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

  Kontaktperson