VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Information med anledning av coronaviruset

Örebro kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19. Kommunens verksam­heter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Senast uppdaterad: 2020-05-27 kl. 12.50 (nytt inriktningsbeslut, se under "Påverkan på kommunens verksamheter").

Innehåll på sidan

För dig som ...

Är senior eller anhörig

Är vårdnadshavare

Är företagare

Tillhör föreningslivet

Känner dig orolig eller utsatt

Pressträffar om Örebro kommuns arbete

Påverkan på kommunens verksamheter

Örebro kommuns arbete kring coronaviruset leds av en så kallad stabsorganisation, som samordnar både planering och beslut som behöver göras inom samtliga verksamheter i kommunen. En krisledningsnämnd, som snabbt kan ta beslut som i normalfallet tas av en eller flera andra nämnder, har även aktiverats.

Inriktning på kommunens arbete är att följa de nationella riktlinjerna för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Kommunens förvaltningar och bolag har i uppdrag att dels bedriva ordinarie verksamhet, dels anpassa verksamheten till de nationella riktlinjer och rekommen­dationer som finns, och dels bidra till fortsatt samordning av kommunens arbete med anledning av coronaviruset. Dessutom har kommunens förvaltningar och bolag i uppdrag att planera för återgång till normalläge, i nära samarbete med andra verksamheter samt med den centrala stab som finns för coronaarbetet.

Örebro kommun har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Förskola och grundskola

Ändrad verksamhet inom förskola och grundskola
 • I år bjuder inte kommunen in vårdnadshavare och andra gäster till grund­skolornas skolavslutningar och förskolornas eventuella sommaravslutningar. Eleverna i grundskolan kommer att ha avslutning tillsammans med sina klasskamrater och lärare. För elever i årskurs 9 innebär det här även att det inte heller kommer att arrangeras några avslutningsbaler.

Gymnasieskola

Ändrad verksamhet inom gymnasieskola
 • Det blir ett annorlunda studentfirande i år. Här finns mer information om student­avslutningen 2020.
 • Från och med 14 april kan du, som studerar på distans på kommunala gymnasieskolor i Örebro, beställa och hämta lunch på en av våra skolor i Örebro. Det finns åtta hämtningställen att välja mellan. Information om hur du beställer och hämtar lunchlåda har gått ut via It´s learning.
 • Undervisningen på våra kommunala gymnasieskolor sker på distans från och med 19 mars. Gymnasiesärskolan håller öppet som vanligt.

Vuxenutbildning

Ändrad verksamhet inom vuxenutbildning
 • Undervisningen på Komvux sker på distans från och med 18 mars.
 • Vägledningscenter är stängt för besök på Hagagatan 53. Du kan nå vägledare via telefon 019–21 60 70 och mejl till vagledningscenter@orebro.se.
 • Yrkeshögskolemässan som skulle genomföras den 24 mars flyttas fram.

Omsorg och stöd

Stängd eller ändrad verksamhet inom omsorg och stöd

Vård och omsorg

 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.
 • Vi tillåter tills vidare inte besök på våra boenden eller verksamheter inom vård och omsorg. Ta i första hand kontakt med boende och personal via telefon eller e-post. Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende.

Information till dig som är kund i hemvården, Örebro kommun.

Så här begränsar vi smittspridningen inom Vård och omsorg.

Funktionsnedsatta

 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.
 • Aktivitetshuset Kraften håller stängt.

Aktiviteter och måltider för seniorer

 • Lunchrestauranger för seniorer är stängda för allmänheten till och med den 31 augusti.
 • Träffpunkter är stängda för besök till och med den 31 augusti, det gäller även för alla som bor i de senior- och trygghetsboenden där träffpunkter finns.
 • Kulturrundan och större kulturarrangemang ställs in under våren/sommaren 2020.
 • IT-guider/internetcaféer vid träffpunkter och vid stadsbiblioteket är inställda tills vidare.
 • Besök av volontärer och anordnade kulturarrangemang inomhus är inställda vid vård- och omsorgsboenden. Vi ställer om till mer utomhusaktivitet!
 • Dagverksamheter är stängda till och med den 31 augusti. Deltagare kontaktas utifrån individuell rehabiliteringsplanering och andra behov.

Hälso- och sjukvård

 • Ängens minnesmottagning har stängt till och med den 31 augusti.

Anhörigstöd

 • Anhörigcentrum har ställt in gruppaktiviteter och större arrangemang till och med den 31 augusti och tar endast emot bokade enskilda samtal och telefonsamtal. Telefontiderna för anhörigsamtal har utökats.

Stöd till barn, unga och familj

 • Möten mellan medborgare och handläggare/socialsekreterare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Bostadsanpassning

 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Kultur och fritid

Ändrad verksamhet inom kultur och fritid

Kommun och politik

Ändrad verksamhet inom kommun och politik

Hjälp till att begränsa smittspridningen

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

En del har torrhosta eller känner ingen smak eller lukt. Så kan det fortsätta vara några veckor efter att du har blivit frisk igen. Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan eller jobbet om du har torrhosta eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom. Om du endast haft symtomet lukt- och smakbortfall så rekommenderas du att stanna hemma minst sju dagar efter att du fick det, även om du i övrigt känner dig helt frisk.

Vad gäller om jag har allergi med snuva och/eller hosta?

För dig som har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska du ta det säkra före det osäkra och stanna hemma. Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola.

Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus

Folkhälsomyndigheten uppmanar oss att hålla avstånd till varandra både inomhus och utomhus, till exempel i butiker, på museer, bibliotek, servicekontor och i kollektiv­trafiken. Vi bör avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop och resa bara om det är nödvändigt.

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Folkhälsomyndigheten har beslutat att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte får förekomma på restauranger, caféer och barer. Folkhälso­myndighetens information om de nya reglerna.

Om du vill anmäla klagomål på en livsmedelsverksamhet som inte följer Folkhälsomyndighetens regler kan du använda e-tjänsten Anmäl klagomål om livsmedelshantering.

Utrikesdepartementet avråder från resor utomlands

Svenska utrikesdepartementet (UD) avråder från alla icke nödvändiga resor utomlands. UD:s reseinformation.

Personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp bör begränsa sina fysiska kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp att begränsa sina kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Det innebär bland annat att du som tillhör en riskgrupp så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Information från Folkhälsomyndigheten till äldre och andra riskgrupper.

Information om vilket stöd du som är senior eller anhörig kan få från Örebro kommun.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Regeringen har beslutat att sammankomster med fler än 50 personer inte ska få hållas tills vidare. Polisens information om förbudet.

Inför evenemang och sammankomster med färre än 50 deltagare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arrangören gör en riskbedömning för att utvärdera och åtgärda eventuella risker för smittspridning. Folkhälsomyndighetens information om riskbedömning av evenemang och sammankomster.

Följ allmänna hygienråd för att undvik smitta

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder – före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till att tvätta händerna.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Mer information om när du ska kontakta vården finns på 1177 vårdguiden.

Gör ett webb-baserat test och få svar på om du behöver kontakta vården

Gör självskattningstestet för covid-19-symtom på 1177 vårdguiden.

Vem får testas för covid-19?

Tidigare undersöktes alla med symtom som har varit i länder eller områden med många sjuka. Nu undersöks främst de som behöver vård på sjukhus eller vård- och omsorgs­boende, samt personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt covid-19.

Du kan inte begära att få lämna ett prov, det är vården som bestämmer om du behöver det.

Aktuell information om coronaviruset

Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information!

Information från ansvariga myndigheter

Flera myndigheter ansvarar gemensamt för frågor som rör coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.

Information för barn och ungdomar

Information från 1177 vårdguiden för barn.

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar. Frågor och svar på om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kontakta Servicecenter om du har frågor om kommunal verksamhet

Om du har frågor och funderingar om en kommunal verksamhet, exempelvis en förskola eller skola där ditt barn går eller ett vård- och omsorgsboende där din anhöriga bor, kan du vända dig till kommunens servicecenter.

Patientsekretess råder för drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Region Örebro län lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskyddsenheten Örebro län kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas. Övriga som finns i Örebro kommuns verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskyddsenheten Örebro län.

Vad kommunicerar Örebro kommun?

Generellt gäller att Örebro kommun inte lämnar ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall eftersom patientsekretess råder. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskyddsenheten Örebro län. Som en del i smittspårningen, kan Smittskyddsenheten Örebro län komma att kontakta Örebro kommun verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Örebro kommun inte bryter patientsekretessen.

Antal bekräftade fall av covid-19 i Örebro län finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Så kan du hjälpa till

Länsstyrelsen Örebro län har samlat information om organisationer i länet som du kan kontakta om du vill hjälpa till.

Fler och yngre volontärer söks!

Det finns ett stort behov av fler volontärer, särskilt yngre personer, som kan stötta seniorer i Örebro kommun.

Skänka skyddsmaterial eller andra gåvor till kommunen

För att säkra rätt hantering utifrån gällande lagar och riktlinjer samordnar Örebro kommun mottagandet av gåvor med hjälp av Röda korset. Det gäller både skyddsmaterial och andra gåvor. Skyddsmaterial till vård- och omsorgsverksamhet fördelas utifrån behov och Örebro kommuns prioriteringsordning.

På Röda Korsets Mötesplats i centrala Örebro kan du lämna dina gåvor. Läs mer på Röda Korset Örebros webbplats.

Örebro tillsammans – så hjälps vi åt i Örebro kommun

Örebro kommun lyfter via instagramkontot Örebro tillsammans fram några av alla de vardagshjältar som får vår vardag att fungera under den pågående pandemin. Följ instagram­kontot Örebro tillsammans och använd gärna själv #vihjälpsåtiörebro för att berätta om hur vi i Örebro kommun hjälps åt.

Lättläst och enkel information

Undvik att bli smittad och att smitta andra. Lättläst information från Folkhälsomyndigheten.

Pictogramfilm om corona. Film med pictogrambilder från UR.

Information på olika språk

Den här sidan kan översättas till andra språk via Google translate, se "Translate" i sidfoten.

Information in English

Official information on the novel Corona virus Covid-19 on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Swedish healthcare for visitors on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Frequently asked questions about COVID-19 of The Public Health Agency of Sweden.

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. The service is available 24 hours a day.

Fler relaterade nyheter
Senast uppdaterad: 2 juni 2020

Publicerad: 5 mars 2020

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se