VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset
Från den 3 november gäller lokala allmänna råd i Örebro län.

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Information med anledning av coronaviruset

Örebro kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19. Kommunens verksam­heter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger. Den 3 november infördes lokala allmänna råd för Örebro län.

Senast uppdaterad: 2020-11-24 kl.15.15 (de lokala allmänna råden förlängs, se avsnittet Förlängning av lokala allmänna råd för att bromsa smittspridningen i Örebro län), kl. 10.10 (publiktaket på allmänna sammankomster sänks till åtta personer, se avsnittet "Förbud mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer").

Innehåll på sidan

För dig som ...

Är senior eller anhörig

Är vårdnadshavare

Är företagare

Tillhör föreningslivet

Känner dig orolig eller utsatt

Pressträffar och pressinformation om Örebro kommuns arbete

Förlängning av lokala allmänna råd för att bromsa smittspridningen i Örebro län

Folkhälsomyndigheten har i samråd med smittskyddsläkaren i Örebro län beslutat att förlänga de lokala allmänna råden för Örebro län, som infördes den 3 november. De lokala allmänna råden gäller nu till och med den 13 december, och kan komma att förlängas.

De lokala allmänna råden innebär att du som vistas i länet bör:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. (Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.)

Verksamheter, som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser, omfattas också av beslutet om lokala allmänna råd:

 • Verksamheter i Örebro län bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
 • Arbetsgivare i Örebro län bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade även den 23 november att publiktaket sänks från 50 till åtta personer på allmänna sammankomster. Beslutet gäller från och med den 24 november och tills vidare.

Länsstyrelsens information om de lokala allmänna råden samt publiktak på åtta personer.

Folkhälsomyndighetens information om vad de lokala allmänna råden innebär.

Frågor och svar om de lokala allmänna råden, 1177 vårdguiden.

Konsekvenser av de lokala allmänna råden i Örebro kommun

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs ett antal åtgärder, under i första hand den tid som de lokala allmänna råden gäller, 3 november–13 december. Ta del av listan med beslutade åtgärder.

Nedan, under "Påverkan på kommunens verksamheter", ser du de åtgärder som kommunen har vidtagit tidigare för att begränsa smittspridningen.

Påverkan på kommunens verksamheter

Örebro kommuns arbete kring coronaviruset leds av en så kallad stabsorganisation, som samordnar både planering och beslut som behöver göras inom samtliga verksamheter i kommunen. En krisledningsnämnd, som snabbt kan ta beslut som i normalfallet tas av en eller flera andra nämnder, har även aktiverats.

"Örebro kommuns arbete ska följa nationella riktlinjer och rekommendationer samt lokala allmänna råd för Örebro län, för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. I arbetet med åtgärder och anpassning av verksamhet efter lokala allmänna råd ska kommunen medverka till och underlätta en begränsad smittspridning. Verksamheterna ska prioritera att samhällsviktiga funktioner som behöver anpassas ändå finns tillgängliga för dem med störst behov.

Stabens uppgift är att fungera som ett stöd till kommundirektören och förvaltningschefer i fråga om ledning, planering och samverkan av frågor och kommunikation kring kommunens arbete med coronaviruset.

Förvaltningar och bolag ska samverka med den centrala staben samt med varandra, för att vi ska fortsätta vara en samlad kommun som bedriver såväl coronaarbetet som verksamheter med örebroarnas bästa i fokus.

Beslut om åtgärder och anpassning av verksamheter ska ske verksamhetsnära och vara situationsanpassat, det ska också ske med hänsyn till händelseutvecklingen och med hänsyn till alla samhällets skyddsvärden.

Kommunens kommunikation om och med anledning av corona ska vara samordnad och sammanhållen, för att vi ska bidra till att begränsa smittspridningen och hjälpa såväl medarbetare som örebroare att göra rätt.

Den påverkan som det nya coronaviruset har är enligt Örebro kommun att betrakta som en extraordinär händelse enligt 4§ LEH."

Örebro kommun har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen, se plusboxarna nedan.

De åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av de lokala allmänna råden som infördes 3 november finns här.

Förskola och grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

 • Under hösten sker undervisningen både på plats och på distans för att förhindra ökad smittspridning. Vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Vägledningscenter är stängt för besök på Hagagatan 53. Du kan nå vägledare via telefon 019–21 60 70 och mejl till vagledningscenter@orebro.se.
 • Yrkeshögskolemässan som skulle genomföras den 24 mars flyttas fram.

Omsorg och stöd

Vård och omsorg

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende.

Så här begränsar vi smittspridningen inom Vård och omsorg.

Funktionsnedsatta

 • Aktivitetshuset Kraften stänger ned tillfälligt för att minimera smittspridningsrisken.
 • Daglig verksamhet håller öppet som vanligt och vi anpassar verksamheten för att du ska känna dig trygg under coronapandemin. Vi är bland annat extra noga med att tvätta händerna och att hålla avstånd. Information för dig som är deltagare i daglig verksamhet.
 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Aktiviteter och måltider för seniorer

 • Gruppaktiviteter pausas från och med 2 november hos dagverksamheter och träffpunkter. Fortsatt sker insatser på individnivå utifrån enskilda behov. Beslutet gäller i första hand under november månad.
 • Lunchrestauranger för seniorer är fortsatt stängda för allmänheten.
 • Kulturrundan och större kulturarrangemang ställs in under hösten 2020.
 • Internetcaféerna är inställda tills vidare. Det går dock att få handledning via telefon eller boka ett personligt möte med it-guide vid en plexiglasskärm på Stadsbiblioteket.
 • Besök av volontärer och anordnade kulturarrangemang inomhus är inställda vid vård- och omsorgsboenden. Vi ställer om till mer utomhusaktivitet!

Hälso- och sjukvård

 • Ängens minnesmottagning är från och med 1 september öppen för bokade besök. Drop-in mottagningen är fortsatt stängd för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Anhörigstöd

 • Gruppaktiviteter pausas från och med 2 november hos Anhörigcentrum. Beslutet gäller i första hand under november månad. Telefontiderna är fortsatt utökade.

Stöd till barn, unga och familj

 • Möten mellan medborgare och handläggare/socialsekreterare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Bostadsanpassning

 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Kultur och fritid

Kommun och politik

 • Pensionärsrådet i april och kommande pensionärsråd är tills vidare inställda.
 • Höstens sammanträden med kommunfullmäktige kommer att äga rum i Conventum kongress, med särskilda rekommendationer. Mer information om höstens sammanträden.

Hjälp till att begränsa smittspridningen

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

Coronapandemin är inte över och det är viktigt att du följer både de lokala allmänna råden och Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd för att skydda dig och andra. Tänk på att stanna hemma när du är sjuk, hålla avstånd, undvika trängsel och följa allmänna hygienrutiner. Arbeta hemifrån om det finns möjlighet och välj gärna att gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt till kollektivtrafiken.

Tack för att du fortsätter att följa rekommen­dationerna och reglerna för att begränsa smittspridningen!

Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig själv och andra.

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Du som är vuxen och bor med någon som har covid-19 kan bli rekommenderad att stanna hemma i sju dagar även om du inte har symtom.

På 1177 vårdguiden finns mer information om när du ska stanna hemma.

För dig som har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska du ta det säkra före det osäkra och stanna hemma. Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola.

Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Följ särskilda förhållningsregler om du haft nära kontakt med någon som har covid-19

Om du nyligen har träffat en person med covid-19 kan du vara utsatt för smitta.

På 1177 vårdguiden finns information för dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19.

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19. Läs mer om lagen och vad den innebär här.

Om du vill anmäla klagomål på en livsmedelsverksamhet som inte följer lagen kan du använda e-tjänsten Anmäl klagomål om livsmedelshantering.

Utrikesdepartementet avråder från resor till de flesta länder

Svenska utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor utomlands. Undantag från avrådan gäller för ett antal länder i Europa. Mer information om UD:s avrådan finns på regeringen.se.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat om att sänka publiktaket på allmänna sammankomster till åtta personer. Beslutet gäller från och med den 24 november 2020 och tills vidare. Länsstyrelsens information om publiktak på åtta personer.

Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av evenemang och sammankomster.

Följ allmänna hygienråd för att undvika smitta

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder – före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till att tvätta händerna.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Läs mer om när och var du ska söka vård på 1177 vårdguiden.

Vem får testas för covid-19?

Om du tror att du är smittad av coronaviruset är det viktigt att du testar dig, även vid lindriga symtom! Du kan även testa dig om du är frisk för att se om du haft covid-19 och utvecklat antikroppar.

Läs mer om de prov som finns och hur du bokar provtagning på 1177 vårdguiden.

Aktuell information om coronaviruset

Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information!

Information från ansvariga myndigheter

Flera myndigheter ansvarar gemensamt för frågor som rör coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.

Information för barn och ungdomar

Information från 1177 vårdguiden för barn.

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar. Frågor och svar på om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kontakta Servicecenter om du har frågor om kommunal verksamhet

Om du har frågor och funderingar om en kommunal verksamhet, exempelvis en förskola eller skola där ditt barn går eller ett vård- och omsorgsboende där din anhöriga bor, kan du vända dig till kommunens servicecenter.

Patientsekretess råder för drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Region Örebro län lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskyddsenheten Örebro län tar direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas. Övriga som finns i Örebro kommuns verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kontaktas inte av Smittskyddsenheten Örebro län.

Vad kommunicerar Örebro kommun?

Generellt gäller att Örebro kommun inte lämnar ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall eftersom patientsekretess råder. De som behöver bli informerade blir kontaktade direkt av Smittskyddsenheten Örebro län. Som en del i smittspårningen, kan Smittskyddsenheten Örebro län komma att kontakta Örebro kommuns verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Örebro kommun inte bryter patientsekretessen.

Antal bekräftade fall av covid-19 i Örebro län finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Så kan du hjälpa till

Länsstyrelsen Örebro län har samlat information om organisationer i länet som du kan kontakta om du vill hjälpa till.

Fler och yngre volontärer söks!

Det finns ett stort behov av fler volontärer, särskilt yngre personer, som kan stötta seniorer i Örebro kommun.

Skänka skyddsmaterial eller andra gåvor till kommunen

Om du vill skänka gåvor eller skyddsutrustning till kommunen ber vi dig kontakta Servicecenter.

Hjälp till att sprida affischer!

Skriv gärna ut affischer med budskap om hur vi kan begränsa smittspridningen. Sätt upp dem exempelvis i ditt trapphus eller på din arbetsplats. Tack för hjälpen!

Affischen "Att hålla avstånd är att visa omtanke", A4. (pdf, 313.8 kB)

Affischen "Bromsa smittspridningen" med de lokala allmänna råden, A4. (pdf, 69.9 kB)

Affischen "Bromsa smittspridningen" med de lokala allmänna råden, A3. (pdf, 68.3 kB)

Örebro tillsammans – så hjälps vi åt i Örebro kommun

Örebro kommun lyfter via instagramkontot Örebro tillsammans fram några av alla de vardagshjältar som får vår vardag att fungera under den pågående pandemin. Följ instagram­kontot Örebro tillsammans och använd gärna själv #vihjälpsåtiörebro för att berätta om hur vi i Örebro kommun hjälps åt.

Lättläst och enkel information

Undvik att bli smittad och att smitta andra. Lättläst information från Folkhälsomyndigheten.

Information om coronaviruset på lättläst svenska. Från kriskommunikation.se.

Pictogramfilm om corona. Film med pictogrambilder från UR.

Information på olika språk

Den här sidan kan översättas till andra språk via Google translate, se "Translate" i sidfoten.

Telefonlinje för allmänna frågor om coronaviruset på olika språk

Ring 08-123 680 00 för svar på allmänna frågor om coronaviruset på följande språk: arabiska, somaliska, persiska/dari, tigrinja/amarinja och ryska.

Linjen är öppen vardagar kl. 9–12 och 13–15.

Du som ringer möts först av en kort introduktion på engelska, därefter en längre på arabiska. Sedan väljer du önskat språk via knappval.

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning utan ger endast svar på frågor av allmän karaktär, till exempel vad är corona och hur smittar det.

Information in English

About covid-19, including the regional guidelines and restrictions, on 1177.se.

Official information on the novel Corona virus Covid-19 on krisinformation.se. (Emergency information from Swedish authorities).

Swedish healthcare for visitors on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Frequently asked questions about COVID-19 of The Public Health Agency of Sweden.

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. The service is available 24 hours a day.

9 november
Avloppsvatten analyseras för att se virusmängden av covid-19

5 november
Konsekvenser av de lokala allmänna råden i Örebro kommun

3 november
Lokala allmänna råd för Örebro län med anledning av coronapandemin

3 november
Öppet hus på kommunala gymnasieskolor ställs in

2 november
Hantverksprogrammet på Virginska stänger på grund av personalbrist

26 oktober
Österängens förskola i Örebro stänger på grund av personalbrist

15 oktober
Marknaden under Hindersmässoveckan 2021 ställs in

12 oktober
Ordinarie öppettider på Servicecenter från 15 oktober

9 oktober
Örebro kommun intensifierar sitt stabsarbete

30 september
Vård- och omsorgsboenden öppnar för besök igen

23 september
Kommunen satsar på att stötta lokala företag i Örebro - anställda får 500 kr var i presentkort

7 september
Kommunen stöttar företagare genom fortbildning

31 augusti
Nu erbjuder vi gymnasieelever i årskurs 2 och 3 lunchlådor för de dagar man studerar på distans

20 augusti
Gymnasiemässan och Yrkesmässan inställda

18 augusti
Upplev naturen digitalt

12 augusti
Corona leder till nya idéer i daglig verksamhet

7 augusti
Flexibel undervisning för gymnasiet i höst

3 augusti
Ytterligare undantag i besöksförbudet på kommunens vård– och omsorgsboenden; nu får personer som tillfrisknat från covid–19 boka besök

3 augusti
Funkis SommarStream tillbaka med två extra avsnitt!

24 juli
Förtydligande gällande besök på vård- och omsorgsboenden

17 juli
Personer med antikroppar kan nu besöka äldre på vård- och omsorgsboenden

14 juli
Trängsel även på familje- och snabbmatsrestauranger

13 juli
Ingen coronasmitta just nu på Örebro kommuns äldreboenden

8 juli
Flera krogar i Örebro får förelägganden för att minska risken för spridning av coronaviruset

3 juli
Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

25 juni
Ta hand om dig i värmen

23 juni
Nya yrkesutbildningar som ska leda till jobb på mindre än ett år

22 juni
Hyreslättnader och sänkta avgifter för företag och föreningar

16 juni
Undervisning på plats för kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning

10 juni
Insatser för utbildning, arbetsmarknad och företag

9 juni
OpenArt flyttas fram till år 2022

2 juni
Tufft ekonomiskt läge för Örebro kommun

29 maj
Nu installerar vi plexiglasmoduler vid alla vård- och omsorgsboenden

28 maj
Ett lite annorlunda nationaldagsfirande

27 maj
Akut behov av fler familjehem och jourhem

27 maj
Låg smittspridning på de kommunala LSS-boendena

20 maj
Funkis Sommarfestival blir digital

13 maj
Ytterligare ett vård- och omsorgsboende fritt från konstaterad smitta

13 maj
Så jobbar kommunen med centrallagret för skyddsutrustning

9 maj
Smittskydd stänger restaurang i Örebro efter samråd med Miljökontoret

7 maj
Flera boenden nu utan konstaterad smitta inom Vård och omsorg

6 maj
Aktivt arbete för anpassade fritids­aktiviteter i corona­tider

6 maj
Hemlösa med covid-19 kan få hjälp via kommunen

29 april
Studentavslutning 2020

28 april
Corona och tystnadsplikt

24 april
Centralt lager för basal hygienutrustning och skyddsutrustning

15 april
Örebro kommuns dricksvattenproduktion är säkerställd

14 april
Samhällsviktiga verksamheter, uppdaterad beskrivning

7 april
Inställda naturguidningar

6 april
Inställd invigning av Björkön naturreservat

2 april
Lättnader för dig som företagare

20 mars
Så förbereder Örebro kommun för kritiskt läge i förskola och skola

20 mars
Förändringar på Kulturskolan med anledning av coronaviruset/covid-19

18 mars
Kommunfullmäktiges sammanträden i vår genomförs med särskilda rekommendationer

17 mars
Distansundervisning inom gymnasieskolan och Komvux

27 februari
Information om coronaviruset Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020

Publicerad: 5 mars 2020

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se