VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Information med anledning av coronaviruset

Örebro kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19. Kommunens verksam­heter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Senast uppdaterad: 2020-08-03 (Ytterligare undantag i besöksförbudet på kommunens vård- och omsorgsboenden; nu får du som tillfrisknat från covid-19 boka in besök. Ny information under "Stängd eller ändrad verksamhet inom Vård och omsorg" )

Senast uppdaterad: 2020-07-24 kl. 10.15 (förtydligande gällande besök på vård- och omsorgsboenden under "Ändrad verksamhet inom Vård och omsorg").

2020-07-10 kl. 14.40 (ny information om inomhusbad under "Ändrad verksamhet inom Kultur och fritid").

2020-07-06 kl. 09.00 (ny information under "Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer").

Innehåll på sidan

För dig som ...

Är senior eller anhörig

Är vårdnadshavare

Är företagare

Tillhör föreningslivet

Känner dig orolig eller utsatt

Pressträffar om Örebro kommuns arbete

Påverkan på kommunens verksamheter

Örebro kommuns arbete kring coronaviruset leds av en så kallad stabsorganisation, som samordnar både planering och beslut som behöver göras inom samtliga verksamheter i kommunen. En krisledningsnämnd, som snabbt kan ta beslut som i normalfallet tas av en eller flera andra nämnder, har även aktiverats.

Inriktning på kommunens arbete är att följa de nationella riktlinjerna för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Kommunens förvaltningar och bolag har i uppdrag att dels bedriva ordinarie verksamhet, dels anpassa verksamheten till de nationella riktlinjer och rekommen­dationer som finns, och dels bidra till fortsatt samordning av kommunens arbete med anledning av coronaviruset. Dessutom har kommunens förvaltningar och bolag i uppdrag att planera för återgång till normalläge, i nära samarbete med andra verksamheter samt med den centrala stab som finns för coronaarbetet.

Örebro kommun har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Förskola och grundskola

Ändrad verksamhet inom förskola och grundskola
 • I år bjuder inte kommunen in vårdnadshavare och andra gäster till grund­skolornas skolavslutningar och förskolornas eventuella sommaravslutningar. Eleverna i grundskolan kommer att ha avslutning tillsammans med sina klasskamrater och lärare. För elever i årskurs 9 innebär det här även att det inte heller kommer att arrangeras några avslutningsbaler.

Gymnasieskola

Ändrad verksamhet inom gymnasieskola

Vuxenutbildning

Ändrad verksamhet inom vuxenutbildning

Omsorg och stöd

Stängd eller ändrad verksamhet inom omsorg och stöd

Vård och omsorg

 • Ytterligare undantag i besöksförbudet på kommunens vård- och omsorgsboenden; nu får du som tillfrisknat från covid-19 boka in besök. Från och med tisdag 4 augusti tillåts även personer som kan visa upp ett positivt PCR-test, som visar att man varit sjuk i covid-19, att boka in besök.
  Det 
 • Förtydligande gällande besök på vård- och omsorgsboenden: Det är fortfarande besöksförbud på Örebro kommuns vård- och omsorgsboenden men sedan 20 juli finns ett undantag för anhöriga och vänner med konstaterade antikroppar mot covid-19. Besöket ska planeras tillsammans med aktuellt boende och besökare ska kunna visa upp provsvar på att hen har antikroppar mot covid-19.
 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende.

Information till dig som är kund i hemvården, Örebro kommun.

Så här begränsar vi smittspridningen inom Vård och omsorg.

Funktionsnedsatta

 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.
 • Aktivitetshuset Kraften håller stängt.

Aktiviteter och måltider för seniorer

 • Lunchrestauranger för seniorer är stängda för allmänheten till och med den 31 augusti.
 • Träffpunkter är stängda för besök till och med den 31 augusti, det gäller även för alla som bor i de senior- och trygghetsboenden där träffpunkter finns.
 • Kulturrundan och större kulturarrangemang ställs in under våren/sommaren 2020.
 • IT-guider/internetcaféer vid träffpunkter och vid stadsbiblioteket är inställda tills vidare.
 • Besök av volontärer och anordnade kulturarrangemang inomhus är inställda vid vård- och omsorgsboenden. Vi ställer om till mer utomhusaktivitet!
 • Dagverksamheter är stängda till och med den 31 augusti. Deltagare kontaktas utifrån individuell rehabiliteringsplanering och andra behov.

Hälso- och sjukvård

 • Ängens minnesmottagning har stängt till och med den 31 augusti.

Anhörigstöd

 • Anhörigcentrum har ställt in gruppaktiviteter och större arrangemang till och med den 31 augusti och tar endast emot bokade enskilda samtal och telefonsamtal. Telefontiderna för anhörigsamtal har utökats.

Stöd till barn, unga och familj

 • Möten mellan medborgare och handläggare/socialsekreterare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Bostadsanpassning

 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Kultur och fritid

Ändrad verksamhet inom kultur och fritid
 • Örebro kommuns inomhusbad har vidtagit åtgärder för att minska risken för smitta genom att utöka sina städrutiner, desificering med mera. Vid behov kommer de att begränsa antalet besökare om det är många som vill bada. 
 • Lägerkollo får kortare perioder och begränsat antal barn per period. Mer information finns på KFUM Örebros webbplats.
 • Biblioteket ställer in alla fysiska evenemang från och med måndag 23 mars till och med 14 juni. Det kan bli aktuellt med en förlängning efter det. För mer information, besök Örebro biblioteks webbplats.
 • Kulturskolans gruppundervisning återupptas med restriktioner.
 • Wadköpings antik- och kuriosamarknad ställs in.
 • Alla Örebro kommuns naturguidningar under våren och försommaren ställs in. Se vilka naturguidningar som berörs.
 • Det blir ingen återuppstart av vårterminens kurser på Komtek. De som fått kurserna avbrutna kommer att få reducerade deltagaravgifter. De deltagare som blivit berörda har fått ytterligare information via e-post.
 • Patientbibliotekets bokvagnar ute på avdelningarna pausas för tillfället.
 • Biblioteken inför tillfälliga förändringar av lånevillkoren. Mer information om de ändrade lånevillkoren finns på Örebro biblioteks webbplats.

Kommun och politik

Ändrad verksamhet inom kommun och politik

Hjälp till att begränsa smittspridningen

Skydda dig själv och andra från smitta i sommar!

Coronapandemin påverkar hur vi kan resa, semestra och umgås i sommar. Från den 13 juni får du som är symtomfri resa inom Sverige – Folkhälsomyndighetens avrådan från icke nödvändiga resor gäller då inte längre. På folkhalsomyndigheten.se finns information om vad du ska tänka på i sommar.

Tack för att du fortsätter att följa rekommen­dationerna och reglerna för att begränsa smittspridningen!

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

En del har torrhosta eller känner ingen smak eller lukt. Så kan det fortsätta vara några veckor efter att du har blivit frisk igen. Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan eller jobbet om du har torrhosta eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom. Om du endast haft symtomet lukt- och smakbortfall så rekommenderas du att stanna hemma minst sju dagar efter att du fick det, även om du i övrigt känner dig helt frisk.

Vad gäller om jag har allergi med snuva och/eller hosta?

För dig som har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska du ta det säkra före det osäkra och stanna hemma. Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola.

Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus

Folkhälsomyndigheten uppmanar oss att hålla avstånd till varandra både inomhus och utomhus, till exempel i butiker, på museer, bibliotek, servicekontor och i kollektiv­trafiken. Vi bör avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. Kommunerna får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19. Läs mer om lagen och vad den innebär här.

Om du vill anmäla klagomål på en livsmedelsverksamhet som inte följer lagen kan du använda e-tjänsten Anmäl klagomål om livsmedelshantering.

Utrikesdepartementet avråder från resor till de flesta länder

Svenska utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor utomlands. Undantag från avrådan gäller tio länder, från den 30 juni. Mer information om UD:s avrådan finns på regeringen.se.

Personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp bör begränsa sina fysiska kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp att begränsa sina kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Det innebär bland annat att du som tillhör en riskgrupp så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Från och med den 13 juni kan du som är över 70 år resa men använd i första hand egna färdmedel eller andra allmänna färdmedel som går att boka.

Information från folkhälsomyndigheten till dig som är 70 år eller äldre.

Information från Folkhälsomyndigheten till riskgrupper.

Information om vilket stöd du som är senior eller anhörig kan få från Örebro kommun.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Regeringen har beslutat att sammankomster med fler än 50 personer inte ska få hållas tills vidare. Polisens information om förbudet.

Inför evenemang och sammankomster med färre än 50 deltagare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att arrangören gör en riskbedömning för att utvärdera och åtgärda eventuella risker för smittspridning. Folkhälsomyndighetens information om riskbedömning av evenemang och sammankomster.

Följ allmänna hygienråd för att undvik smitta

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder – före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till att tvätta händerna.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Mer information om när du ska kontakta vården finns på 1177 vårdguiden.

Gör ett webb-baserat test och få svar på om du behöver kontakta vården

Gör självskattningstestet för covid-19-symtom på 1177 vårdguiden.

Vem får testas för covid-19?

På 1177 vårdguiden kan du läsa mer om de prov som finns och vem som får testa sig.

Aktuell information om coronaviruset

Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information!

Information från ansvariga myndigheter

Flera myndigheter ansvarar gemensamt för frågor som rör coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.

Information för barn och ungdomar

Information från 1177 vårdguiden för barn.

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar. Frågor och svar på om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kontakta Servicecenter om du har frågor om kommunal verksamhet

Om du har frågor och funderingar om en kommunal verksamhet, exempelvis en förskola eller skola där ditt barn går eller ett vård- och omsorgsboende där din anhöriga bor, kan du vända dig till kommunens servicecenter.

Patientsekretess råder för drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Region Örebro län lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskyddsenheten Örebro län kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas. Övriga som finns i Örebro kommuns verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskyddsenheten Örebro län.

Vad kommunicerar Örebro kommun?

Generellt gäller att Örebro kommun inte lämnar ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall eftersom patientsekretess råder. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskyddsenheten Örebro län. Som en del i smittspårningen, kan Smittskyddsenheten Örebro län komma att kontakta Örebro kommun verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Örebro kommun inte bryter patientsekretessen.

Antal bekräftade fall av covid-19 i Örebro län finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Så kan du hjälpa till

Länsstyrelsen Örebro län har samlat information om organisationer i länet som du kan kontakta om du vill hjälpa till.

Fler och yngre volontärer söks!

Det finns ett stort behov av fler volontärer, särskilt yngre personer, som kan stötta seniorer i Örebro kommun.

Skänka skyddsmaterial eller andra gåvor till kommunen

Om du vill skänka gåvor eller skyddsutrustning till kommunen ber vi dig kontakta Servicecenter.

Örebro tillsammans – så hjälps vi åt i Örebro kommun

Örebro kommun lyfter via instagramkontot Örebro tillsammans fram några av alla de vardagshjältar som får vår vardag att fungera under den pågående pandemin. Följ instagram­kontot Örebro tillsammans och använd gärna själv #vihjälpsåtiörebro för att berätta om hur vi i Örebro kommun hjälps åt.

Lättläst och enkel information

Undvik att bli smittad och att smitta andra. Lättläst information från Folkhälsomyndigheten.

Information om coronaviruset på lättläst svenska. Från kriskommunikation.se.

Pictogramfilm om corona. Film med pictogrambilder från UR.

Information på olika språk

Den här sidan kan översättas till andra språk via Google translate, se "Translate" i sidfoten.

Telefonlinje för allmänna frågor om coronaviruset på olika språk

Ring 08-123 680 00 för svar på allmänna frågor om coronaviruset på följande språk: arabiska, somaliska, persiska/dari, tigrinja/amarinja och ryska.

Linjen är öppen vardagar 9–12 och 13–15.

Du som ringer möts först av en kort introduktion på engelska, därefter en längre på arabiska. Sedan väljer du önskat språk via knappval.

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning utan ger endast svar på frågor av allmän karaktär, till exempel vad är corona och hur smittar det.

Information in English

Official information on the novel Corona virus Covid-19 on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Swedish healthcare for visitors on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Frequently asked questions about COVID-19 of The Public Health Agency of Sweden.

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. The service is available 24 hours a day.

Fler relaterade nyheter

25 juni
Ta hand om dig i värmen

23 juni
Nya yrkesutbildningar som ska leda till jobb på mindre än ett år

22 juni
Hyreslättnader och sänkta avgifter för företag och föreningar

16 juni
Undervisning på plats för kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning

10 juni
Insatser för utbildning, arbetsmarknad och företag

9 juni
OpenArt flyttas fram till år 2022

2 juni
Tufft ekonomiskt läge för Örebro kommun

29 maj
Nu installerar vi plexiglasmoduler vid alla vård- och omsorgsboenden

28 maj
Ett lite annorlunda nationaldagsfirande

27 maj
Akut behov av fler familjehem och jourhem

27 maj
Låg smittspridning på de kommunala LSS-boendena

20 maj
Funkis Sommarfestival blir digital

13 maj
Ytterligare ett vård- och omsorgsboende fritt från konstaterad smitta

13 maj
Så jobbar kommunen med centrallagret för skyddsutrustning

9 maj
Smittskydd stänger restaurang i Örebro efter samråd med Miljökontoret

7 maj
Flera boenden nu utan konstaterad smitta inom Vård och omsorg

6 maj
Aktivt arbete för anpassade fritids­aktiviteter i corona­tider

6 maj
Hemlösa med covid-19 kan få hjälp via kommunen

29 april
Studentavslutning 2020

28 april
Corona och tystnadsplikt

24 april
Centralt lager för basal hygienutrustning och skyddsutrustning

20 april
Regler ska förhindra smittspridning på Örebros restauranger och caféer

15 april
Örebro kommuns dricksvattenproduktion är säkerställd

14 april
Samhällsviktiga verksamheter, uppdaterad beskrivning

7 april
Inställda naturguidningar

6 april
Inställd invigning av Björkön naturreservat

2 april
Lättnader för dig som företagare

20 mars
Så förbereder Örebro kommun för kritiskt läge i förskola och skola

20 mars
Förändringar på Kulturskolan med anledning av coronaviruset/covid-19

18 mars
Kommunfullmäktiges sammanträden i vår genomförs med särskilda rekommendationer

17 mars
Distansundervisning inom gymnasieskolan och Komvux

27 februari
Information om coronaviruset Covid-19

Senast uppdaterad: 3 augusti 2020

Publicerad: 5 mars 2020

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se