På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Information med anledning av coronaviruset

Örebro kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19. Kommunens verksam­heter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Senast uppdaterat:

2022-01-18 kl. 13.20 (nya restriktioner från 19 januari, se "Åtgärder mot covid-19 från 12 och 19 januari")
2022-01-17 kl. 05.00 (förlängda datum, se "Ändrad verksamhet inom kultur och fritid").

Innehåll på sidan

För dig som ...

Vill veta mer om vaccination mot covid-19

Är senior eller anhörig

Är vårdnadshavare

Är företagare

Tillhör föreningslivet

Känner dig orolig eller utsatt

Åtgärder mot covid-19 från 12 och 19 januari

Folkhälsomyndigheten och Regeringen har beslutat om nya åtgärder för att bromsa smittspridningen och minska belastningen på hälso- och sjukvården. Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag.

Följande gäller från och med 12 januari

 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • För mässor med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
 • Krav om max åtta personer per sällskap samt stängning senast kl. 23 på serveringsställen. 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster gäller fortsatt.
 • Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • För universitet och högskolor utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Följande gäller från och med 19 januari

 • Sänkt tak till 20 personer vid privata sammankomster som hålls i hyrda lokaler. Undantag finns för minnesstunder som hålls i samband med begravningsceremonier.
 • Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis, vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Möjlighet finns att dela upp sammankomsten eller tillställningen i sektioner, då gäller maxtaket varje enskild sektion.
 • Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18 års ålder.

Läs mer om de nya åtgärderna samt tidigare råd och restriktioner

På folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer om åtgärderna från 12 och 19 januari samt vilka råd och restriktioner som gäller sedan tidigare.

Covid-19-lagen

Riksdagen har beslutat om en tillfällig covid-19-lag, som gäller från och med den 10 januari 2021 till och med den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, riksdagen.se.

Påverkan på kommunens verksamheter

"Örebro ska följa nationella riktlinjer och rekommendationer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Vår kommunikation om och med anledning av Corona ska vara samordnad och sammanhållen, också detta för att vi ska bidra till att begränsa smittspridningen och hjälpa såväl medarbetare som örebroare att göra rätt.

Verksamheterna och bolag ska prioritera så att samhällsviktiga funktioner anpassas så att de finns tillgängliga för dem med störst behov. Beslut om åtgärder och anpassning av verksamheter ska ske verksamhetsnära och vara situationsanpassat, det ska också ske med hänsyn till en händelseutveckling som både direkt och indirekt har påverkats av Corona och med hänsyn till alla samhällets skyddsvärden.

Med anledning av höstens alltmer alarmerande smittutveckling i Sverige och Europa samt storhelgernas inneboende riskfaktorer förlängs inriktningsbeslutet med två månader. Örebro kommun skall fortsatt ha beredskap inför ett förändrat eller förvärrat läge och med hänsyn till detta fortgår samordningsgruppens arbete med hanteringen av pandemin.

Den påverkan som coronaviruset har är enligt Örebro kommun att betrakta som en extraordinär händelse enligt 4§ LEH."

Örebro kommun har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen, se plusboxarna nedan.

Förskola och grundskola

Gymnasieskola

 • Undervisning på plats under hösten med fortsatta anpassningar i skolan för att minska risken för smittspridning.
 • Fysiska möten och sammankomster för personal begränsas tills vidare.

Vuxenutbildning

 • Undervisning med ordinarie upplägg från och med 1 oktober med fortsatta anpassningar i skolan för att minska risken för smittspridning.
 • Jobb- och utbildningsmässan som skulle genomföras den 9 mars 2022 ställs in.

Omsorg och stöd

Vård och omsorg

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende.

Så här begränsar vi smittspridningen inom Vård och omsorg.

Funktionsnedsatta

 • Daglig verksamhet håller öppet som vanligt och vi anpassar verksamheten för att du ska känna dig trygg under coronapandemin. Vi är bland annat extra noga med att tvätta händerna och att hålla avstånd. Information för dig som är deltagare i daglig verksamhet.
 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Aktiviteter för seniorer

 • Internetcaféerna är inställda tills vidare. Det går dock att få handledning via telefon eller boka ett personligt möte med it-guide vid en plexiglasskärm på Stadsbiblioteket.

Hälso- och sjukvård

 • Ängens minnesmottagning är öppen för bokade besök. Drop-in mottagningen är fortsatt stängd för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Stöd till barn, unga och familj

 • Öppna förskolor har endast verksamhet utomhus.
 • Möten mellan medborgare och handläggare/socialsekreterare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Bostadsanpassning

 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Kultur och fritid

Regeringen har beslutat om användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med mer än 100 personer.

Detta innebär att från och med den 1 december kommer verksamheterna inom Kultur- och fritidsförvaltningen att kräva vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus med mer än 100 besökare.

Bio Roxy

 • Med anledning av covid-19, nationella föreskrifter och allmänna råd har Bio Roxy följande begränsningar gällande antal personer: Salong 1: 100 personer. Åtgärden gäller från och med 10 januari till och med 30 januari 2022.
 • För att besöka bio Roxy behöver samtliga besökare över 18 år uppvisa giltigt vaccinationsbevis samt ID-handling. Åtgärden ska gälla från och med 10 januari till och med 30 januari 2022.
 • Under förutsättning att Regeringen fattar beslut gäller ett maxantal på 50 personer vid uthyrning av lokaler på Bio Roxy för privata sammankomster. Åtgärden ska gälla från och med 10 januari till och med 30 januari 2022.

Konsthallen

 • Antal besökare i Konsthallens utställningslokal begränsas till 38 personer samtidigt. Åtgärden ska gälla från och med 10 januari till och med 30 januari 2022.

Idrottshallar och anläggningar

 • Allmänhetens åkning är inställd.
 • Konferenslokal i Ånnabodastugan, på Trängens IP och i Idrottshuset är bokningsbara i begränsad form.
 • Tillfälliga riktlinjer gällande avbokningar för arrangemang och tillfällig förläggning ska ske 3 dagar innan bokat datum.
 • I kommunens anläggningar avråds från att genomföra cuper eller läger under perioden.

Åtgärderna ska gälla från och med 10 januari till och med 30 januari 2022.

Brickebackens bad, Eyrabadet och Hagabadet

 • Brickebackens bad, Eyrabadet samt Hagabadet är öppet för allmänheten i begränsad form. Telefonbokning gäller vid respektive bad. Omklädningsrummen vid Brickebackens bad, Eyrabadet samt Hagabadet är enbart öppna för simhallens besökare.
 • Bollhall vid Hagabadet är stängt under perioden på grund av begränsningar i lokalen.
 • Simskola i egen regi eller av extern samarbetspartner genomförs för barn och unga födda 2002 och senare.
 • Badkort förlängs automatiskt för perioden som simhallar har begränsat utbud för allmänheten.
 • För hyresgäster som nyttjar skolidrottshallar och bollhallar, ishallar och bandyhall inklusive omklädningsrum till dessa anläggningar gäller att personer födda 2001 och tidigare måste ha minst 10 kvm/person.

Åtgärderna ska gälla från och med 10 januari till och med 30 januari 2022.

Raststugor och omklädningsrum

 • Glashuset och värmestugan i Ånnaboda håller stängt.
 • Omklädningsrummen för allmänheten är stängda i Ånnaboda och Karlslunds motionsspår.
 • Följande raststugor håller stängt:
  • Gårdsjötorps raststuga
  • Rävgångsstugan
  • Venastugan
  • Erik Rosenbergsstugan
  • Svalnässtugan
  • Gårdsjöns raststuga

Åtgärderna ska gälla från och med 10 januari till och med 30 januari 2022.

Wadköping och Karlslund

 • Antal besökare vid Tekniska kvarnen begränsas till 60 personer samtidigt.
 • Lekladan samt egna obemannade utställningslokaler i Wadköping och Karlslund hålls stängda.
 • Begränsningar av antal besökare i följande lokaler gäller under perioden:
  • Wadköpingsrummet: 4 personer
  • Hantverkarboden: 3 personer

Åtgärderna ska gälla under perioden från och med 17 januari till och med 30 januari 2022.

Kommun och politik

 • Pensionärsrådets sammanträden hålls tills vidare digitalt.

Hjälp till att begränsa smittspridningen

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd!

Coronapandemin är inte över och det är viktigt att du, oavsett om du är vaccinerad eller ej, fortsätter följa Folkhälsomyndig­hetens råd för att skydda dig och andra. Det finns särskilda råd för dig som inte är vaccinerad. Tack för att du fortsätter att följa råden och reglerna för att begränsa smittspridningen!

Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig själv och andra.

Stanna hemma när du är sjuk!

Barn och vuxna med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma. Det gäller även dig som är fullvaccinerad mot covid-19 eller som nyligen haft covid-19. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

På 1177 vårdguiden finns mer information om när du ska stanna hemma.

Om du har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Du ska då ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om du tar allergimedicin och symtomen avtar eller försvinner kan man dra slutsatsen att det är allergi och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Om symtomen inte avtar eller försvinner av allergimedicin behöver du lämna prov för covid-19 och fortsätta stanna hemma tills du fått provsvar. Vid covid-19 kan symtomen vara mycket lindriga, varför det är viktigt att du lämnar prov för covid-19 om du är osäker på om dina symtom är allergi eller inte.

Testa dig vid symtom!

Personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen haft covid-19 bör testa sig så snart som möjligt efter att ha fått symtom på luftvägsinfektion. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.

Läs mer om testning för covid-19 på 1177 vårdguiden.

Följ särskilda förhållningsregler om du träffat eller bor med någon som är sjuk eller väntar på provsvar

Om du träffat eller bor med någon som har covid-19 eller väntar på provsvar kan du vara utsatt för smitta.

På 1177 vårdguiden finns information för dig som träffat eller bor med någon som är sjuk eller väntar på provsvar.

Testa dig för covid-19 vid symtom om du reser in i Sverige

Alla inresande med symtom rekommenderas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomst till Sverige.

Läs mer om rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet på folkhalsomyndigheten.se.

Från och med 1 oktober 2021 avråder inte längre Svenska utrikesdepartementet (UD) från icke nödvändiga resor utomlands. Svar på de vanligaste frågorna till UD om internationellt resande, på regeringen.se.

Vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten har en kostnadsfri e-tjänst där du som ska ut och resa kan få ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Läs mer och hämta ditt vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens webbplats.

Följ allmänna hygienråd för att undvika smitta

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder – före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till att tvätta händerna.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Vaccinationsbevis

Om du ska resa utomlands eller delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan du behöva ett vaccinationsbevis.

På covidbevis.se kan du hämta vaccinationsbevis till dig själv eller till dina barn.

På E-hälsomyndighetens webbplats finns svar på vanliga frågor om vaccinationsbevis/covidbevis.

För dig som är arrangör

För dig som är arrangör av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns särskilda föreskrifter och allmänna råd.

Information för dig som är arrangör av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Läs mer om när och var du ska söka vård på 1177 vårdguiden.

Pressträffar och pressinformation om Örebro kommuns arbete

Ta del av kommunens pressträffar och pressinformation.

Aktuell information om coronaviruset

Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information!

Information från ansvariga myndigheter

Flera myndigheter ansvarar gemensamt för frågor som rör coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.

Information för barn och ungdomar

Information om coronaviruset för barn, på 1177 vårdguiden.

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar. Frågor och svar på om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten.

Aktuellt läge i Örebro län

På Region Örebro läns webbplats kan du ta del av statistik och lägesbilder för Örebro län.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kontakta Servicecenter om du har frågor om kommunal verksamhet

Om du har frågor och funderingar om en kommunal verksamhet, exempelvis en förskola eller skola där ditt barn går eller ett vård- och omsorgsboende där din anhöriga bor, kan du vända dig till kommunens servicecenter.

Patientsekretess råder för drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Region Örebro län lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter.

Smittskyddsenheten Örebro län tar direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas. Övriga som finns i Örebro kommuns verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kontaktas inte av Smittskyddsenheten Örebro län.

Vad kommunicerar Örebro kommun?

Generellt gäller att Örebro kommun inte lämnar ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall eftersom patientsekretess råder. De som behöver bli informerade blir kontaktade direkt av Smittskyddsenheten Örebro län.

Som en del i smittspårningen, kan Smittskyddsenheten Örebro län komma att kontakta Örebro kommuns verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Örebro kommun inte bryter patientsekretessen.

Antal bekräftade fall av covid-19 i Örebro län finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Så kan du hjälpa till

Länsstyrelsen Örebro län har samlat information om organisationer i länet som du kan kontakta om du vill hjälpa till.

Fler och yngre volontärer söks!

Det finns ett stort behov av fler volontärer, särskilt yngre personer, som kan stötta seniorer i Örebro kommun.

Hjälp till att sprida affischer!

Skriv gärna ut affischer med budskap om hur vi kan begränsa smittspridningen. Sätt upp dem exempelvis i ditt trapphus eller på din arbetsplats. Tack för hjälpen!

Affischen "Att hålla avstånd är att visa omtanke", A4. Pdf, 229.7 kB. (Pdf, 229.7 kB)

Örebro tillsammans – så hjälps vi åt i Örebro kommun

Örebro kommun lyfter via instagramkontot Örebro tillsammans fram några av alla de vardagshjältar som får vår vardag att fungera under den pågående pandemin. Följ instagram­kontot Örebro tillsammans och använd gärna själv #vihjälpsåtiörebro för att berätta om hur vi i Örebro kommun hjälps åt.

Lättläst och enkel information

Lättläst information om covid-19. Från Folkhälsomyndigheten.

Information om viruset corona på lättläst svenska. Från kriskommunikation.se.

Pictogramfilm om corona. Film med pictogrambilder från UR.

Information på olika språk

Den här sidan kan översättas till andra språk via Google translate, se "Translate" i sidfoten.

Telefonlinje för allmänna frågor om coronaviruset på olika språk

Ring 08-123 680 00 för svar på allmänna frågor om coronaviruset på följande språk: engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Linjen är öppen vardagar kl. 9–15. Om du ringer när linjen inte är öppen kan du lämna ett meddelande för att bli uppringd.

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning utan ger endast svar på frågor av allmän karaktär, till exempel vad är corona och hur smittar det.

Folkhälsomyndigheten – telefonlinje för frågor om coronaviruset på flera språk.

Information in English

Information about COVID-19 in english, on 1177.se.

Official information on the novel Corona virus Covid-19 on krisinformation.se. (Emergency information from Swedish authorities).

Swedish healthcare for visitors on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Frequently asked questions about COVID-19 of The Public Health Agency of Sweden.

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. The service is available 24 hours a day.

23 juni
Fortsatt stöd till föreningar under coronapandemin

8 juni
Ytterligare tackgåva till medarbetare – stöttar lokala företag i Örebro kommun

8 juni
Nu släpps det första avsnittet av Funkis Sommarstream 2021

7 juni
Vi behöver hjälpas åt för att tillsammans fira student och skolavslutningar på ett smittsäkert sätt

2 juni
Ytterligare stöd för företagare – ingen markupplåtelseavgift för uteserveringar med en yta upp till 30 kvm

1 juni
Ett lite annorlunda nationaldagsfirande

20 maj
Snart är det dags för Funkis Sommarstream igen

12 maj
Lokala rekommendationer om munskydd förlängs

11 maj
Stödpaket på 8 miljoner till föreningslivet

3 maj
Tillfälligt bidrag för sommaraktiviteter 2021

26 april
Fler utbildade via Yrkesvux och satsningar på lokala företagare

23 april
Ansträngt läge i förskolan och grundskolan

22 april
Undersökning av vårdnadshavares syn på informationen runt coronaviruset

14 april
Årets studentfirande och avslutningar

12 april
Fortsatt delvis distans i kommunens gymnasieskolor

25 mars
Uteserveringarna välkomnar nu besökare och vi fortsätter hjälpas åt i pandemin

25 februari
Skolan startar som vanligt efter sportlovet i Örebro kommuns kommunala grundskolor

16 januari
Munskydd och våtservetter sorteras som restavfall

9 januari
Coronapandemin ger avtryck i årets bokslut för Örebro kommun

9 januari
Medarbetare i Örebro kommun kan vaccinera sig på arbetstid

28 december
De första länsinvånarna har vaccinerats mot covid-19

18 december
Stärkta möjligheter för ett fortsatt starkt föreningsliv

17 december
Fortsatt stöd till lokala företagare

20 november
Ytterligare stor satsning för att stötta Örebroföretagen med kompetensförsörjning

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se