På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Information med anledning av coronaviruset

Örebro kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19. Kommunens verksam­heter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Senast uppdaterat:
2021-10-27 kl. 8.35 (hänvisning till folkhalsomyndigheten.se för information om ändrade rekommendationer från 1 november kring att stanna hemma vid symtom samt testning, se avsnitten "Stanna hemma när du är sjuk!" samt "Testa dig vid symtom!").

Innehåll på sidan

För dig som ...

Vill veta mer om vaccination mot covid-19

Är senior eller anhörig

Är vårdnadshavare

Är företagare

Tillhör föreningslivet

Känner dig orolig eller utsatt

Lättnader i restriktioner från och med 29 september

Den 7 september meddelade regeringen att flera restriktioner tas bort från och med den 29 september. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt alla kvarvarande restriktioner på serveringsställen. Även rådet om att arbeta hemifrån tas bort. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig. Läs mer om avvecklingen av restriktionerna på regeringen.se.

Nya allmänna råd från och med 29 september

Från och med den 29 september tas de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 bort. Folkhälsomyndigheten har istället beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig, eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19. Läs om vilka föreskrifter, råd och rekommedationer som gäller från och med 29 september på folkhalsomyndigheten.se.

Covid-19-lagen

Riksdagen har beslutat om en tillfällig covid-19-lag, som gäller från och med den 10 januari 2021 till och med den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, riksdagen.se.

Påverkan på kommunens verksamheter

"Örebro kommun ska följa nationella riktlinjerna och rekommendationer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Vår kommunikation om och med anledning av corona ska vara samordnad och sammanhållen, också detta för att vi ska bidra till att begränsa smittspridningen och hjälpa såväl medarbetare som örebroare att göra rätt.

Verksamheterna och bolag ska prioritera så att samhällsviktiga funktioner anpassas så att de finns tillgängliga för dem med störst behov. Beslut om åtgärder och anpassning av verksamheter ska ske verksamhetsnära och vara situationsanpassat, det ska också ske med hänsyn till händelseutvecklingen och med hänsyn till alla samhällets skyddsvärden.

Örebro kommun ska fortsatt ha beredskap inför ett förändrat eller förvärrat läge. Med anledning av detta och regeringens beslut att inleda fas 4 ersätts den centrala staben av en samordningsgrupp för kommunens fortsatta hantering av pandemin.

Den påverkan som coronaviruset har är enligt Örebro kommun att betrakta som en extraordinär händelse enligt 4§ LEH."

Örebro kommun har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen, se plusboxarna nedan.

Förskola och grundskola

Gymnasieskola

 • Undervisning på plats under hösten med fortsatta anpassningar i skolan för att minska risken för smittspridning.
 • Fysiska möten och sammankomster för personal begränsas tills vidare.

Vuxenutbildning

 • Undervisning med ordinarie upplägg från och med 1 oktober med fortsatta anpassningar i skolan för att minska risken för smittspridning.
 • Yrkeshögskolemässan som skulle genomföras den 24 mars 2020 flyttas fram.

Omsorg och stöd

Vård och omsorg

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende.

Så här begränsar vi smittspridningen inom Vård och omsorg.

Funktionsnedsatta

 • Daglig verksamhet håller öppet som vanligt och vi anpassar verksamheten för att du ska känna dig trygg under coronapandemin. Vi är bland annat extra noga med att tvätta händerna och att hålla avstånd. Information för dig som är deltagare i daglig verksamhet.
 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Aktiviteter för seniorer

 • Internetcaféerna är inställda tills vidare. Det går dock att få handledning via telefon eller boka ett personligt möte med it-guide vid en plexiglasskärm på Stadsbiblioteket.

Hälso- och sjukvård

 • Ängens minnesmottagning är öppen för bokade besök. Drop-in mottagningen är fortsatt stängd för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Stöd till barn, unga och familj

 • Öppna förskolor har endast verksamhet utomhus.
 • Möten mellan medborgare och handläggare/socialsekreterare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Bostadsanpassning

 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Kultur och fritid

Bio Roxy

 • De tidigare begränsningarna upphör från och med 29 september.

Wadköping och Karlslund

 • De tidigare begränsningarna upphör från och med 29 september.

Kommun och politik

 • Pensionärsrådets sammanträden hålls tills vidare digitalt.

Hjälp till att begränsa smittspridningen

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd!

Coronapandemin är inte över och det är viktigt att du, oavsett om du är vaccinerad eller ej, fortsätter följa Folkhälsomyndig­hetens råd för att skydda dig och andra. Tack för att du fortsätter att följa råden och reglerna för att begränsa smittspridningen!

Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig själv och andra.

Stanna hemma när du är sjuk!

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk och även om du är vaccinerad mot covid -19. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

På 1177 vårdguiden finns mer information om när du ska stanna hemma.

Den 1 november ändras rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom.

Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller från 1 november.

Om du har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Du ska då ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om du tar allergimedicin och symtomen avtar eller försvinner kan man dra slutsatsen att det är allergi och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Om symtomen inte avtar eller försvinner av allergimedicin behöver du lämna prov för covid-19 och fortsätta stanna hemma tills du fått provsvar. Vid covid-19 kan symtomen vara mycket lindriga, varför det är viktigt att du lämnar prov för covid-19 om du är osäker på om dina symtom är allergi eller inte.

Testa dig vid symtom!

Om du känner dig sjuk med symtom på covid-19 är det viktigt att du testar dig, även vid lindriga symtom och även om du är vaccinerad! Du behöver inte boka tid.

Läs mer om testning för covid-19, samt om vanliga symtom, på 1177 vårdguiden.

Den 1 november ändras rekommendationerna om vem som ska testa sig och när.

Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller från 1 november.

Följ särskilda förhållningsregler om du haft nära kontakt med någon som har covid-19

Om du delar boende eller haft nära kontakt med någon som har covid-19 kan du vara utsatt för smitta.

På 1177 vårdguiden finns information för dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19.

Testa dig för covid-19 om du reser in i Sverige

Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller till och med den 31 oktober. Läs mer om rekommendationen om testning vid inresa i Sverige på folkhalsomyndigheten.se.

Från och med 1 oktober 2021 avråder inte längre Svenska utrikesdepartementet (UD) från icke nödvändiga resor utomlands. Svar på de vanligaste frågorna till UD om internationellt resande, på regeringen.se.

Covidbevis hos e-Hälsomyndigheten

EU:s digitala Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kommande kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Tjänsten Covidbevis beräknas öppna den 1 juli. Läs mer på e-hälsomyndighetens webbplats.

Följ allmänna hygienråd för att undvika smitta

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder – före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till att tvätta händerna.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Läs mer om när och var du ska söka vård på 1177 vårdguiden.

Pressträffar och pressinformation om Örebro kommuns arbete

Ta del av kommunens pressträffar och pressinformation.

Aktuell information om coronaviruset

Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information!

Information från ansvariga myndigheter

Flera myndigheter ansvarar gemensamt för frågor som rör coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.

Information för barn och ungdomar

Information om coronaviruset för barn, på 1177 vårdguiden.

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar. Frågor och svar på om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten.

Aktuellt läge i Örebro län

På Region Örebro läns webbplats finns bland annat statistik och lägesbilder. Region Örebro läns samlade information om coronaviruset/covid-19.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kontakta Servicecenter om du har frågor om kommunal verksamhet

Om du har frågor och funderingar om en kommunal verksamhet, exempelvis en förskola eller skola där ditt barn går eller ett vård- och omsorgsboende där din anhöriga bor, kan du vända dig till kommunens servicecenter.

Patientsekretess råder för drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Region Örebro län lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter.

Smittskyddsenheten Örebro län tar direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas. Övriga som finns i Örebro kommuns verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kontaktas inte av Smittskyddsenheten Örebro län.

Vad kommunicerar Örebro kommun?

Generellt gäller att Örebro kommun inte lämnar ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall eftersom patientsekretess råder. De som behöver bli informerade blir kontaktade direkt av Smittskyddsenheten Örebro län.

Som en del i smittspårningen, kan Smittskyddsenheten Örebro län komma att kontakta Örebro kommuns verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Örebro kommun inte bryter patientsekretessen.

Antal bekräftade fall av covid-19 i Örebro län finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Så kan du hjälpa till

Länsstyrelsen Örebro län har samlat information om organisationer i länet som du kan kontakta om du vill hjälpa till.

Fler och yngre volontärer söks!

Det finns ett stort behov av fler volontärer, särskilt yngre personer, som kan stötta seniorer i Örebro kommun.

Hjälp till att sprida affischer!

Skriv gärna ut affischer med budskap om hur vi kan begränsa smittspridningen. Sätt upp dem exempelvis i ditt trapphus eller på din arbetsplats. Tack för hjälpen!

Affischen "Att hålla avstånd är att visa omtanke", A4. Pdf, 229.7 kB. (Pdf, 229.7 kB)

Örebro tillsammans – så hjälps vi åt i Örebro kommun

Örebro kommun lyfter via instagramkontot Örebro tillsammans fram några av alla de vardagshjältar som får vår vardag att fungera under den pågående pandemin. Följ instagram­kontot Örebro tillsammans och använd gärna själv #vihjälpsåtiörebro för att berätta om hur vi i Örebro kommun hjälps åt.

Lättläst och enkel information

Lättläst information om covid-19. Från Folkhälsomyndigheten.

Information om viruset corona på lättläst svenska. Från kriskommunikation.se.

Pictogramfilm om corona. Film med pictogrambilder från UR.

Information på olika språk

Den här sidan kan översättas till andra språk via Google translate, se "Translate" i sidfoten.

Telefonlinje för allmänna frågor om coronaviruset på olika språk

Ring 08-123 680 00 för svar på allmänna frågor om coronaviruset på följande språk: engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Linjen är öppen vardagar kl. 9–15. Om du ringer när linjen inte är öppen kan du lämna ett meddelande för att bli uppringd.

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning utan ger endast svar på frågor av allmän karaktär, till exempel vad är corona och hur smittar det.

Folkhälsomyndigheten – telefonlinje för frågor om coronaviruset på flera språk.

Information in English

Local general recommendations, national regulations and general advice, on 1177.se.

Official information on the novel Corona virus Covid-19 on krisinformation.se. (Emergency information from Swedish authorities).

Swedish healthcare for visitors on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Frequently asked questions about COVID-19 of The Public Health Agency of Sweden.

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. The service is available 24 hours a day.

7 juni
Vi behöver hjälpas åt för att tillsammans fira student och skolavslutningar på ett smittsäkert sätt

2 juni
Ytterligare stöd för företagare – ingen markupplåtelseavgift för uteserveringar med en yta upp till 30 kvm

1 juni
Ett lite annorlunda nationaldagsfirande

20 maj
Snart är det dags för Funkis Sommarstream igen

12 maj
Lokala rekommendationer om munskydd förlängs

11 maj
Stödpaket på 8 miljoner till föreningslivet

3 maj
Tillfälligt bidrag för sommaraktiviteter 2021

26 april
Fler utbildade via Yrkesvux och satsningar på lokala företagare

23 april
Ansträngt läge i förskolan och grundskolan

22 april
Undersökning av vårdnadshavares syn på informationen runt coronaviruset

14 april
Årets studentfirande och avslutningar

12 april
Fortsatt delvis distans i kommunens gymnasieskolor

25 mars
Uteserveringarna välkomnar nu besökare och vi fortsätter hjälpas åt i pandemin

25 februari
Skolan startar som vanligt efter sportlovet i Örebro kommuns kommunala grundskolor

16 januari
Munskydd och våtservetter sorteras som restavfall

9 januari
Coronapandemin ger avtryck i årets bokslut för Örebro kommun

9 januari
Medarbetare i Örebro kommun kan vaccinera sig på arbetstid

28 januari
Kostnadsfria onlinekurser hos Komtek

25 januari
Så stöttar du din ungdom i gymnasievalet

22 januari
Nytt upplägg för distansundervisning på gymnasiet

21 januari
Skridskoåkning på kvällen med tillfällig belysning

14 januari
Flera skolor går över till delvis distansundervisning för högstadieelever

14 januari
Munskydd och våtservetter ska sorteras som restavfall

13 januari
Möjligt med fjärr- eller distansundervisning för högstadiet

30 december
Stadsbiblioteket öppnar med begränsningar

28 december
De första länsinvånarna har vaccinerats mot covid-19

22 december
Fortsatt distansundervisning när vårterminen startar

21 december
Ytterligare ändringar i verksamheter utifrån skärpta restriktioner

21 december
Lundbyskolan startar ny jultradition

21 december
Örebro stänger verksamheter efter än mer skärpta restriktioner

18 december
Stärkta möjligheter för ett fortsatt starkt föreningsliv

17 december
Fortsatt stöd till lokala företagare

20 november
Ytterligare stor satsning för att stötta Örebroföretagen med kompetensförsörjning

16 november
Undvik kö, besök Servicecenter kl. 10–12

10 november
Särskild satsning på arbetsmiljöarbete med anledning av pandemin

9 november
Avloppsvatten analyseras för att se virusmängden av covid-19

15 oktober
Marknaden under Hindersmässoveckan 2021 ställs in

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se