VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Information med anledning av coronaviruset

Örebro kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19. Kommunens verksam­heter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger. Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd.

Senast uppdaterat:

2021-05-14 kl. 12.45 (förlängda restriktioner till och med den 31 maj inom kultur och fritid), klicka här.
2021-05-12 kl. 8.40 (de lokala rekommendationerna om munskydd förlängs till och med den 31 maj, se "Lokala rekommendationer om munskydd för dig född 2004 och tidigare").

Innehåll på sidan

För dig som ...

Vill veta mer om vaccination mot covid-19

Är senior eller anhörig

Är vårdnadshavare

Är företagare

Tillhör föreningslivet

Känner dig orolig eller utsatt

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Under perioden 14 december 2020–30 juni 2021 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Alla har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning

Vi alla, både individer och verksamhetsansvariga, är skyldiga att göra vad vi kan för att skydda oss själva och andra från spridning av covid-19.

Det är viktigt att du fortsätter att stanna hemma när du är sjuk, även om du bara känner dig lite sjuk, och att du tvättar händerna ofta och noga.

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär även att du bör:

 • Begränsa nya nära kontakter.
 • Hålla avstånd till andra människor och undvika platser med trängsel.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Föreskrifterna och råden i sin helhet

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Fler aktuella restriktioner och råd

På krisinformation.se finns en sammanställning av vilka restriktioner, förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu.

Lokala rekommendationer om munskydd för dig född 2004 och tidigare

Smittskyddsläkaren i Region Örebro län har beslutat att införa lokala rekommendationer om munskydd i offentliga inomhusmiljöer för att minska smittspridning av covid-19. Rekommendationerna gäller under perioden 1 april–31 maj.

Bland annat rekommenderas du att använda munskydd när du åker med kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du reser, samt om du måste vara på ställen inomhus där flera människor vistas, till exempel i butiker, apotek och serviceställen.

Läs mer om de lokala rekommendationerna om munskydd på Region Örebro läns webbplats.

Covid-19-lagen

Riksdagen har beslutat om en tillfällig covid-19-lag, som gäller från och med den 10 januari till och med den 30 september. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Länsstyrelsen Örebro län kontrollerar att besluten följs i vårt län. Läs om aktuella begränsningar och åtgärder samt hur tillsynen går till på Länsstyrelsen Örebro läns webbplats.

Påverkan på kommunens verksamheter

Örebro kommuns arbete kring coronaviruset leds av en så kallad stabsorganisation, som samordnar både planering och beslut som behöver göras inom samtliga verksamheter i kommunen. En krisledningsnämnd, som snabbt kan ta beslut som i normalfallet tas av en eller flera andra nämnder, har även aktiverats.

"Örebro kommuns arbete ska följa nationella riktlinjer och rekommendationer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Vi ska göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen, oavsett verksamhet. Vi ska bidra till att det ska vara enkelt att följa föreskrifter och nationella allmänna råd i våra verksamheter och för anställda i kommunen.

Vi ska också vara med och skapa en allmän norm som påverkar beteenden och bidrar till att människor följer föreskrifter och råd. Vår kommunikation om och med anledning av corona ska vara samordnad och sammanhållen, också detta för att vi ska bidra till att begränsa smittspridningen och hjälpa såväl medarbetare som örebroare att göra rätt.

Verksamheterna och bolag ska prioritera så att samhällsviktiga funktioner anpassas så att de finns tillgängliga för dem med störst behov. Beslut om åtgärder och anpassning av verksamheter ska ske verksamhetsnära och vara situationsanpassat, det ska också ske med hänsyn till händelseutvecklingen och med hänsyn till alla samhällets skyddsvärden.

Stabens uppgift är att fungera som ett stöd till kommundirektören och förvaltningschefer i fråga om ledning, planering och samverkan av frågor och kommunikation kring kommunens arbete med coronaviruset.

Förvaltningar och bolag ska samverka med den centrala staben samt med varandra, för att vi ska fortsätta vara en samlad kommun som bedriver såväl coronaarbetet som verksamheter med örebroarnas bästa i fokus.

Den påverkan som det nya coronaviruset har är enligt Örebro kommun att betrakta som en extraordinär händelse enligt 4§ LEH."

Örebro kommun har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen, se plusboxarna nedan.

Förskola och grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

 • Under våren 2021 sker undervisningen både på plats och på distans för att förhindra ökad smittspridning. Vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Vägledningscenter är stängt för besök på Hagagatan 53. Du kan nå vägledare via telefon 019–21 60 70 och mejl till vagledningscenter@orebro.se.
 • Yrkeshögskolemässan som skulle genomföras den 24 mars 2020 flyttas fram.

Omsorg och stöd

Vård och omsorg

Information till dig som anhörig med närstående på vård- och omsorgsboende.

Så här begränsar vi smittspridningen inom Vård och omsorg.

Funktionsnedsatta

 • Aktivitetshuset Kraften stänger ned tillfälligt för att minimera smittspridningsrisken.
 • Daglig verksamhet håller öppet som vanligt och vi anpassar verksamheten för att du ska känna dig trygg under coronapandemin. Vi är bland annat extra noga med att tvätta händerna och att hålla avstånd. Information för dig som är deltagare i daglig verksamhet.
 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Aktiviteter och måltider för seniorer

 • Reducerat öppethållande för gruppaktiviteter hos dagverksamheter och träffpunkter till och med 30 juni. Verksamheterna öppnas successivt utifrån säkerställande att deltagarna är vaccinerade. För övriga sker insatser på individnivå utifrån behov.
 • Lunchrestauranger för seniorer är fortsatt stängda för allmänheten.
 • Kulturrundan och större kulturarrangemang ställs in.
 • Internetcaféerna är inställda tills vidare. Det går dock att få handledning via telefon eller boka ett personligt möte med it-guide vid en plexiglasskärm på Stadsbiblioteket.
 • Besök av volontärer och anordnade kulturarrangemang inomhus är inställda vid vård- och omsorgsboenden. Vi ställer om till mer utomhusaktivitet!

Hälso- och sjukvård

 • Ängens minnesmottagning är från och med 1 september öppen för bokade besök. Drop-in mottagningen är fortsatt stängd för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Anhörigstöd

 • Gruppverksamhet inomhus är pausad hos Anhörigcentrum till och med 30 juni, med eventuell förlängning. Telefontiderna är fortsatt utökade.

Stöd till barn, unga och familj

 • Öppna förskolor har endast verksamhet utomhus.
 • Möten mellan medborgare och handläggare/socialsekreterare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Bostadsanpassning

 • Möten mellan medborgare och handläggare genomförs i första hand på telefon eller Skype.

Kultur och fritid

Biblioteken

 • Biblioteken har inte funktionen som mötesplats under perioden. Sittplatser tas bort.
 • Alla fysiska arrangemang ställs in.
 • Besöksantalet begränsas på samtliga bibliotek och endast snabba ärenden är tillåtna. Samtliga bibliotek har max 5 besökare. 
 • Bokningsbara 15-minutersdatorer kommer att finnas för snabba ärenden på samtliga bibliotek. Även möjlighet till utskrift.
 • Inga förseningsavgifter utgår under perioden.

Åtgärderna gäller till och med 31 maj 2021.

Brickebackens bad, Eyrabadet och Hagabadet

 • Brickebackens bad, Eyrabadet samt Hagabadet är fortsatt stängt för allmänheten. Gäller dock ej för skolverksamhet. Möjlighet att boka kommer dock finnas för de som har behov av rehabilitering för att klara sin vardag. Även personer inom samhällsviktiga funktioner där vattenvana krävs för deras yrkesutövande samt där simtest behövs för vidareutbildning har möjlighet att boka. I dessa fall kontaktas Hagabadet, Eyrabadet eller Brickebackens bad för tidsbokning.
 • Bollhall vid Hagabadet är stängt under perioden på grund av begränsningar i lokalen.
 • Simskola i egen regi eller av extern samarbetspartner genomförs för barn och unga födda 2002 och senare.
 • Badkort förlängs automatiskt för perioden som simhallar är stängda för allmänheten.

Åtgärderna gäller till och med 31 maj 2021.

Fritidsgårdar

 • Antal besökare per fritidsgård begränsas till max 50.

Åtgärderna gäller till och med 31 maj 2021.

Konsthallen

 • Konsthallen håller stängt till och med 31 maj 2021.

Kulturskolan

 • Samtliga fysiska konserter och produktioner ställs in.

Åtgärderna ska gälla till och med 31 maj 2021.

Bio Roxy

 • Bio Roxy håller stängt under hela perioden för allmänheten. Dock finns möjlighet för skolor att boka skolföreställningar. Anpassade filmvisningar erbjuds fritidshem inom skolans verksamhetsområde mot en avgift.

Wadköping och Karlslund

 • Tekniska kvarnen har fortsatt stängt för allmänheten under perioden.
 • Wadköping och Karlslund har fortsatt stängt Lekladan och sina egna utställningslokaler under perioden.
 • Alla fysiska arrangemang inomhus och utomhus är fortsatt inställda.
 • Barnkalas eller guidningar kan inte bokas in eller genomföras från och med 21 december 2020.
 • Ingen uthyrning av verksamhetens lokaler sker från och med 21 december 2020.

Åtgärderna gäller till och med 31 maj 2021.

Idrottshallar och anläggningar

 • Samtliga skolidrottshallar och bollhallar är bokningsbara för träning för barn och unga födda 2002 och senare. Även öppet för elitidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer.
 • Trängens ishallar är bokningsbara för träning för barn och unga födda 2002 och senare. Även öppet för elitidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer. Notera dock att Trängens B-hall för nävarande är stängd för säsongen och Trängens A-hall stänger vecka 21-23 för reparation. 
 • Omklädningsrummen för allmänheten är fortsatt stängda i Ånnaboda och Karlslunds motionsspår.
 • Samtliga allmänna omklädningsrum som ombesörjer inomhus- och utomhusanläggningar är stängda i samband med träning och match.
 • I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåts föreningar att genomföra enstaka matcher och tävlingar för barn och unga födda 2002 och senare.

Åtgärderna gäller till och med 31 maj 2021.

Raststugor

 • Glashuset och värmestugan i Ånnaboda håller fortsatt stängt.
 • Lindholmen är stängt för bokning för allmänheten. Gäller dock ej skolverksamhet.

Åtgärderna gäller till och med 31 maj 2021.

Kommun och politik

 • Pensionärsrådet i april och kommande pensionärsråd är tills vidare inställda.
 • Höstens sammanträden med kommunfullmäktige kommer att äga rum i Conventum kongress, med särskilda rekommendationer. Mer information om höstens sammanträden.

Hjälp till att begränsa smittspridningen

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd!

Coronapandemin är inte över och det är viktigt att du, oavsett om du är vaccinerad eller ej, fortsätter följa Folkhälsomyndig­hetens råd för att skydda dig och andra. Tack för att du fortsätter att följa råden och reglerna för att begränsa smittspridningen!

Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig själv och andra.

Stanna hemma när du är sjuk!

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk och även om du är vaccinerad mot covid -19. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

På 1177 vårdguiden finns mer information om när du ska stanna hemma.

Om du har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Du ska då ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om du tar allergimedicin och symtomen avtar eller försvinner kan man dra slutsatsen att det är allergi och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Om symtomen inte avtar eller försvinner av allergimedicin behöver du lämna prov för covid-19 och fortsätta stanna hemma tills du fått provsvar. Vid covid-19 kan symtomen vara mycket lindriga, varför det är viktigt att du lämnar prov för covid-19 om du är osäker på om dina symtom är allergi eller inte.

Testa dig vid symtom!

Om du känner dig sjuk med symtom på covid-19 är det viktigt att du testar dig, även vid lindriga symtom och även om du är vaccinerad!

På folkhalsomyndigheten.se kan du läsa om vilka symtom som är vanligast vid covid-19.

Läs mer om de prov som finns och hur du bokar provtagning på 1177 vårdguiden.

Följ särskilda förhållningsregler om du haft nära kontakt med någon som har covid-19

Om du delar boende eller haft nära kontakt med någon som har covid-19 kan du vara utsatt för smitta.

På 1177 vårdguiden finns information för dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19.

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19. Läs mer om lagen och vad den innebär.

Om du vill anmäla klagomål på en livsmedelsverksamhet som inte följer lagen kan du använda e-tjänsten Anmäl klagomål om trängsel på serveringsställe.

Res så smittsäkert som möjligt

Folkhälsomyndighetens information om vad du ska tänka på när du reser inrikes och utrikes.

Från och med den 1 april och preliminärt till den 12 maj gäller lokala rekommendationer om munskydd i offentliga inomhusmiljöer. Bland annat rekommenderas du att använda munskydd när du åker med kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du reser, samt om du måste vara på ställen inomhus där flera människor vistas, till exempel i butiker, apotek och serviceställen. Läs mer om de lokala rekommendationerna om munskydd på Region Örebro läns webbplats.

Svenska utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor utomlands. Undantag från avrådan gäller för ett antal länder i Europa. Mer information om UD:s avrådan samt deras arbete med anledning av coronaviruset, på regeringen.se.

Följ allmänna hygienråd för att undvika smitta

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder – före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till att tvätta händerna.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

När behöver jag kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Läs mer om när och var du ska söka vård på 1177 vårdguiden.

Pressträffar och pressinformation om Örebro kommuns arbete

Ta del av kommunens pressträffar och pressinformation.

Aktuell information om coronaviruset

Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information!

Information från ansvariga myndigheter

Flera myndigheter ansvarar gemensamt för frågor som rör coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.

Information för barn och ungdomar

Information från 1177 vårdguiden för barn.

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar. Frågor och svar på om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten.

Aktuellt läge i Örebro län

På Region Örebro läns webbplats finns bland annat statistik och lägesbilder. Region Örebro läns samlade information om coronaviruset/covid-19.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor

Har du allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kontakta Servicecenter om du har frågor om kommunal verksamhet

Om du har frågor och funderingar om en kommunal verksamhet, exempelvis en förskola eller skola där ditt barn går eller ett vård- och omsorgsboende där din anhöriga bor, kan du vända dig till kommunens servicecenter.

Patientsekretess råder för drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Region Örebro län lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter.

Smittskyddsenheten Örebro län tar direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas. Övriga som finns i Örebro kommuns verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kontaktas inte av Smittskyddsenheten Örebro län.

Vad kommunicerar Örebro kommun?

Generellt gäller att Örebro kommun inte lämnar ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall eftersom patientsekretess råder. De som behöver bli informerade blir kontaktade direkt av Smittskyddsenheten Örebro län.

Som en del i smittspårningen, kan Smittskyddsenheten Örebro län komma att kontakta Örebro kommuns verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Örebro kommun inte bryter patientsekretessen.

Antal bekräftade fall av covid-19 i Örebro län finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Så kan du hjälpa till

Länsstyrelsen Örebro län har samlat information om organisationer i länet som du kan kontakta om du vill hjälpa till.

Fler och yngre volontärer söks!

Det finns ett stort behov av fler volontärer, särskilt yngre personer, som kan stötta seniorer i Örebro kommun.

Skänka skyddsmaterial eller andra gåvor till kommunen

Om du vill skänka gåvor eller skyddsutrustning till kommunen ber vi dig kontakta Servicecenter.

Hjälp till att sprida affischer!

Skriv gärna ut affischer med budskap om hur vi kan begränsa smittspridningen. Sätt upp dem exempelvis i ditt trapphus eller på din arbetsplats. Tack för hjälpen!

Affischen "Att hålla avstånd är att visa omtanke", A4. (pdf, 313.8 kB)

Örebro tillsammans – så hjälps vi åt i Örebro kommun

Örebro kommun lyfter via instagramkontot Örebro tillsammans fram några av alla de vardagshjältar som får vår vardag att fungera under den pågående pandemin. Följ instagram­kontot Örebro tillsammans och använd gärna själv #vihjälpsåtiörebro för att berätta om hur vi i Örebro kommun hjälps åt.

Lättläst och enkel information

Undvik att bli smittad och att smitta andra. Lättläst information från Folkhälsomyndigheten.

Information om coronaviruset på lättläst svenska. Från kriskommunikation.se.

Pictogramfilm om corona. Film med pictogrambilder från UR.

Information på olika språk

Den här sidan kan översättas till andra språk via Google translate, se "Translate" i sidfoten.

Telefonlinje för allmänna frågor om coronaviruset på olika språk

Ring 08-123 680 00 för svar på allmänna frågor om coronaviruset på följande språk: engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Linjen är öppen vardagar kl. 9–15. Om du ringer när linjen inte är öppen kan du lämna ett meddelande för att bli uppringd.

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning utan ger endast svar på frågor av allmän karaktär, till exempel vad är corona och hur smittar det.

Folkhälsomyndigheten – telefonlinje för frågor om coronaviruset på flera språk.

Information in English

Local general recommendations, national regulations and general advice, on 1177.se.

Official information on the novel Corona virus Covid-19 on krisinformation.se. (Emergency information from Swedish authorities).

Swedish healthcare for visitors on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Frequently asked questions about COVID-19 of The Public Health Agency of Sweden.

113 13 is Sweden’s information number in case of major accidents and crises. The service is available 24 hours a day.

14 april
Årets studentfirande och avslutningar

12 april
Fortsatt delvis distans i kommunens gymnasieskolor

25 mars
Uteserveringarna välkomnar nu besökare och vi fortsätter hjälpas åt i pandemin

1 mars
Skärpta regler för serveringsställen

25 februari
Skolan startar som vanligt efter sportlovet i Örebro kommuns kommunala grundskolor

16 januari
Munskydd och våtservetter sorteras som restavfall

9 januari
Coronapandemin ger avtryck i årets bokslut för Örebro kommun

9 januari
Medarbetare i Örebro kommun kan vaccinera sig på arbetstid

28 januari
Kostnadsfria onlinekurser hos Komtek

25 januari
Så stöttar du din ungdom i gymnasievalet

22 januari
Nytt upplägg för distansundervisning på gymnasiet

21 januari
Skridskoåkning på kvällen med tillfällig belysning

14 januari
Flera skolor går över till delvis distansundervisning för högstadieelever

14 januari
Munskydd och våtservetter ska sorteras som restavfall

13 januari
Möjligt med fjärr- eller distansundervisning för högstadiet

30 december
Stadsbiblioteket öppnar med begränsningar

28 december
De första länsinvånarna har vaccinerats mot covid-19

22 december
Fortsatt distansundervisning när vårterminen startar

21 december
Ytterligare ändringar i verksamheter utifrån skärpta restriktioner

21 december
Lundbyskolan startar ny jultradition

21 december
Örebro stänger verksamheter efter än mer skärpta restriktioner

18 december
Än mer skärpta restriktioner med anledning av corona

18 december
Vi förbereder för vaccinering mot covid-19

18 december
Stärkta möjligheter för ett fortsatt starkt föreningsliv

18 december
Inget öppet hus på kommunens grundskolor

17 december
Fortsatt stöd till lokala företagare

14 december
Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

4 december
Distansundervisning för gymnasieelever

24 november
Lokala allmänna råd för Örebro län förlängs

20 november
Ytterligare stor satsning för att stötta Örebroföretagen med kompetensförsörjning

16 november
Undvik kö, besök Servicecenter kl. 10–12

10 november
Särskild satsning på arbetsmiljöarbete med anledning av pandemin

9 november
Flexibel distansundervisning även för gymnasiets årskurs 1

9 november
Avloppsvatten analyseras för att se virusmängden av covid-19

5 november
Konsekvenser av de lokala allmänna råden i Örebro kommun

3 november
Lokala allmänna råd för Örebro län med anledning av coronapandemin

3 november
Öppet hus på kommunala gymnasieskolor ställs in

2 november
Hantverksprogrammet på Virginska stänger på grund av personalbrist

26 oktober
Österängens förskola i Örebro stänger på grund av personalbrist

15 oktober
Marknaden under Hindersmässoveckan 2021 ställs in

9 oktober
Örebro kommun intensifierar sitt stabsarbete

30 september
Vård- och omsorgsboenden öppnar för besök igen

23 september
Kommunen satsar på att stötta lokala företag i Örebro - anställda får 500 kr var i presentkort

7 september
Kommunen stöttar företagare genom fortbildning

31 augusti
Nu erbjuder vi gymnasieelever i årskurs 2 och 3 lunchlådor för de dagar man studerar på distans

20 augusti
Gymnasiemässan och Yrkesmässan inställda

18 augusti
Upplev naturen digitalt

12 augusti
Corona leder till nya idéer i daglig verksamhet

7 augusti
Flexibel undervisning för gymnasiet i höst

3 augusti
Ytterligare undantag i besöksförbudet på kommunens vård– och omsorgsboenden; nu får personer som tillfrisknat från covid–19 boka besök

3 augusti
Funkis SommarStream tillbaka med två extra avsnitt!

24 juli
Förtydligande gällande besök på vård- och omsorgsboenden

17 juli
Personer med antikroppar kan nu besöka äldre på vård- och omsorgsboenden

14 juli
Trängsel även på familje- och snabbmatsrestauranger

13 juli
Ingen coronasmitta just nu på Örebro kommuns äldreboenden

8 juli
Flera krogar i Örebro får förelägganden för att minska risken för spridning av coronaviruset

3 juli
Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

23 juni
Nya yrkesutbildningar som ska leda till jobb på mindre än ett år

22 juni
Hyreslättnader och sänkta avgifter för företag och föreningar

16 juni
Undervisning på plats för kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning

10 juni
Insatser för utbildning, arbetsmarknad och företag

9 juni
OpenArt flyttas fram till år 2022

2 juni
Tufft ekonomiskt läge för Örebro kommun

29 maj
Nu installerar vi plexiglasmoduler vid alla vård- och omsorgsboenden

28 maj
Ett lite annorlunda nationaldagsfirande

27 maj
Akut behov av fler familjehem och jourhem

27 maj
Låg smittspridning på de kommunala LSS-boendena

20 maj
Funkis Sommarfestival blir digital

13 maj
Ytterligare ett vård- och omsorgsboende fritt från konstaterad smitta

9 maj
Smittskydd stänger restaurang i Örebro efter samråd med Miljökontoret

7 maj
Flera boenden nu utan konstaterad smitta inom Vård och omsorg

6 maj
Aktivt arbete för anpassade fritids­aktiviteter i corona­tider

6 maj
Hemlösa med covid-19 kan få hjälp via kommunen

28 april
Corona och tystnadsplikt

15 april
Örebro kommuns dricksvattenproduktion är säkerställd

14 april
Samhällsviktiga verksamheter, uppdaterad beskrivning

2 april
Lättnader för dig som företagare

20 mars
Förändringar på Kulturskolan med anledning av coronaviruset/covid-19

18 mars
Kommunfullmäktiges sammanträden i vår genomförs med särskilda rekommendationer

17 mars
Distansundervisning inom gymnasieskolan och Komvux

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se