Stödcentrum för unga brottsutsatta

För dig som har blivit utsatt för brott och är i åldern 12–20 år.

När en människa blir utsatt för ett brott är det väldigt individuellt hur personen reagerar. Det är vanligt att man känner sig rädd, arg, ledsen och kränkt. Många olika känslor kan komma, det kan hända att man inte känner igen sig själv och sitt beteende.

Flera frågor brukar uppstå, till exempel:

 • Varför just jag?
 • Kunde jag ha gjort något för att förhindra brottet?
 • Vad händer med gärningspersonen?
 • Vilka rättigheter har jag?
 • När läggs en polisutredning ner och när leder den till åtal?
 • Hur går en rättegång till?

Är du rädd kanske du inte vågar polisanmäla

Då behöver du hjälp och bra information om vad som händer när man anmäler ett brott.

Du kan få prata med någon om det som hänt

 • Du kan få kunskap om vanliga reaktioner vid brott och hur du bäst kan hantera dessa.
 • Du kan få hjälp att förbereda dig för en rättegång.
 • Som vittne kan du också få stöd och hjälp att förbereda dig inför och under rättegång.

Är du förälder eller nära anhörig till den som blivit utsatt är du också välkommen att höra av dig med dina funderingar.

Stödcentrum för unga brottsutsatta arbetar under sekretess.

Få stöd i kontakter

Stödcentrum för unga brottsutsatta bedrivs av förebyggande enheten på Örebro kommun. Vi arbetar nära polis och åklagare och kan hjälpa dig med kontakterna under utredningstiden. Vi samverkar med till exempel Brottsofferjouren och andra stödcentrum i landet.

Har du fyllt 21 år kan du vända dig till Brottsofferjouren i Örebro län

Kontakt

Stödcentrum för unga brottsutsatta.

 • Besöksadress: Nygatan 16 A, Örebro.
 • Postadress: Box 341 10, 701 35 Örebro.
 • E-post: ungabrottsutsatta@orebro.se
 • Telefon via Servicecenter: 019-21 10 00 (fråga efter Stödcentrum för unga brottsutsatta).

Se film om vilket stöd du kan få

I verksamheten Stödcentrum för unga brottsutsatta arbetar kuratorer med rådgivning och stöd, och du som är mellan 12–20 år kan få hjälp om du blivit utsatt för brott.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se