Vaccination mot covid-19

Region Örebro län ansvarar för vaccinationen mot covid-19 i Örebro län. Örebro kommun hjälper till med vaccinering av den första prioriterade gruppen, som delvis finns inom den kommunala omsorgen.

Örebro kommun vaccinerar delar av den första prioriterade gruppen

I den första etappen erbjuds vaccin till:

  • Personer som bor på vård- och omsorgsboende, personer med hemsjukvård eller som har hemtjänst i eget boende.
  • Hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgruppen ovan.
  • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare.

Det är främst kommunens sjuksköterskor kopplade till hemsjukvården och vård- och omsorgsboenden som kommer att genomföra vaccinationerna för de två förstnämnda grupperna. Övriga vaccinationer kommer att genomföras av Region Örebro län.

Information och hälsodeklaration

Personerna som är aktuella för vaccination kommer att få information och förfrågan om de vill vaccinera sig i hemmet av sjuksköterskorna kopplade till hälso- och sjukvårdsinsatserna. Innan vaccinationen genomförs kommer även personen som vill vaccinera sig att besvara frågor i en hälsodeklaration.

För de personer som av någon anledning inte kan ta till sig informationen, fatta beslut eller besvara frågorna i hälsodeklarationen själva, kontaktas anhörig enligt de rutiner som finns.

Tidplan för vaccination

Vaccinationen mot covid-19 inleddes i Örebro län den 27 december, då 242 personer som bor på vård-och omsorgsboenden i Örebro kommun vaccinerades. I januari väntas ytterligare en leverans till Örebro län och då fortsätter vaccinationen på äldreboenden i hela länet. Därefter står personer inom hemtjänst och vård- och omsorgspersonal på tur.

Region Örebro län planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av år 2021 i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro.

Mer information

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid-19.

Så förbereder Region Örebro län vaccinering för covid-19.

Frågor och svar om vaccinationen mot covid-19 i Region Örebro Län, Vårdguiden 1177.

Mer information med anledning av coronaviruset.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!