Vaccination mot covid-19

Region Örebro län ansvarar för vaccinationen mot covid-19 i Örebro län. Örebro kommun hjälper till med vaccinering framför allt av prioriterade grupper inom den kommunala omsorgen, bland annat personer som bor på särskilt boende eller som har hemtjänst eller hemsjukvård. Under hösten 2021 fick barn mellan 12 och 15 år erbjudande om vaccination i skolan.

Region Örebro län ansvarar för vaccinationen i Örebro län

Region Örebro län följer Folkhälsomyndighetens nationella prioritering för vaccination mot covid-19. Personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka vaccineras först.

Alla som är 12 år eller äldre erbjuds kostnadsfri vaccination.

1177 vårdguidens sida "Vaccination mot covid-19 Region Örebro län" kan du bland annat läsa om:

  • vilka som kan boka tid för vaccination just nu
  • hur du bokar/avbokar/ombokar tid
  • vilka vaccinationsmottagningar som finns
  • prioritetsordningen
  • preliminär tidplan.

Lathundar boka/avboka vaccinationstid digitalt

På Region Örebro läns webbplats finns en lättläst lathund (manual) om hur du bokar och avbokar vaccinationstid digitalt.

Vaccinationsbevis

Om du ska resa utomlands kan du behöva ett vaccinationsbevis.

På covidbevis.se kan du hämta vaccinationsbevis till dig själv eller till dina barn.

På E-hälsomyndighetens webbplats finns svar på vanliga frågor om vaccinationsbevis/covidbevis.

För dig som är arrangör

Från och med den 9 februari finns inga särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter för evenemang och sammankomster

Vaccination av 12–15-åringar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationen av barn mellan 12 och 15 år erbjuds via skolor, för att få en så jämlik vaccinering som möjligt.

I höstas erbjöd Örebro kommun den första och andra vaccinationsdosen via skolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar än så länge endast påfyllnadsdos (dos tre) till alla som är 18 år och äldre.

Information på teckenspråk

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?