Vaccination mot covid-19

Region Örebro län ansvarar för vaccinationen mot covid-19 i Örebro län. Örebro kommun hjälper till med vaccinering framför allt i fas 1, där de prioriterade grupperna delvis finns inom den kommunala omsorgen.

Region Örebro län ansvarar för vaccinationen i Örebro län

Region Örebro län följer Folkhälsomyndighetens nationella prioritering för vaccination mot covid-19. Personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka vaccineras först.

Alla som är 16 år eller äldre kommer att erbjudas kostnadsfri vaccination.

1177 vårdguidens sida "Vaccination mot covid-19 Region Örebro län" kan du bland annat läsa om:

 • vilka som kan boka tid för vaccination just nu
 • hur du bokar/avbokar/ombokar tid
 • vilka vaccinationsmottagningar som finns
 • prioritetsordningen
 • preliminär tidplan.

Lathundar boka/avboka vaccinationstid digitalt

På Region Örebro läns webbplats finns en lättläst lathund (manual) om hur du bokar och avbokar vaccinationstid digitalt.

Örebro kommun vaccinerar delar av grupperna som ingår i fas 1

I Örebro kommun erbjuds i fas 1 vaccin till följande grupper, oavsett privat eller kommunal regi:

 • Personer som bor på särskilt boende, det vill säga exempelvis vård- och omsorgsboende eller serviceboende, och som har HSL-beslut från sjuksköterska vaccineras av ansvarig kommunsjuksköterska.
 • Hemvård innebär i Örebro kommun hemtjänst (omvårdnad i hemmet, serviceinsatser, trygghetslarm, mattjänst för dig med specialkost samt ledsagar- och avlösarservice och boendestöd enligt SoL) eller hemsjukvård.
  • Personer som har hemtjänst vaccineras i första hand av Region Örebro län på vaccinationsmottagning. Undantag är om personen inte själv, eller med hjälp, kan ta sig till en vaccinationsmottagning. I så fall ska personen fylla i en intresseanmälan för att bli vaccinerad i hemmet. Då finns även möjlighet att samtidigt vaccinera eventuell hushållskontakt.
  • Personer som har hemsjukvård vaccineras i hemmet av ansvarig kommunsjuksköterska.
 • Personer som har beslut om dagverksamhet vaccineras i första hand av Region Örebro län på vaccinationsmottagning. Undantag är om personen inte själv, eller med hjälp, kan ta sig till en vaccinationsmottagning. I så fall ska personen fylla i en intresseanmälan för att bli vaccinerad i hemmet. Då finns även möjlighet att samtidigt vaccinera eventuell hushållskontakt.

 • Hushållskontakter innebär vuxna som lever tillsammans med någon som har hemvård eller beslut om dagverksamhet.
  • Hushållskontakter till personer med hemtjänst eller med beslut om dagverksamhet vaccineras i första hand av Region Örebro län på vaccinations­mottagning. Undantag är om den närstående inte själv, eller med hjälp, kan ta sig till en vaccinationsmottagning. I så fall ska personen fylla i en intresseanmälan för att bli vaccinerad i hemmet. Då finns även möjlighet att samtidigt vaccinera eventuell hushållskontakt.
  • Hushållskontakter till personer med hemsjukvård vaccineras i hemmet samtidigt som den närstående, av ansvarig kommunsjuksköterska.

 • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare vaccineras av Region Örebro län på vaccinationsmottagning.

Information, förfrågan och hälsodeklaration

Personerna som är aktuella för vaccination av kommunen i fas 1 får information och förfrågan om de vill vaccinera sig i hemmet. Innan vaccinationen genomförs kommer även personen som vill vaccinera sig att besvara frågor i en hälsodeklaration.

För de personer som av någon anledning inte kan ta till sig informationen, fatta beslut eller besvara frågorna i hälsodeklarationen själva, kontaktas anhörig enligt de rutiner som finns.

Örebro kommun vaccinerar fåtal i fas 2

Kommunen vaccinerar även ett fåtal personer inom fas 2, främst inom LSS-verksamheten.

Information till dig inom vård och omsorg som har hemvård eller beslut om dagverksamhet

Du som har hemvård, det vill säga hemtjänst (omvårdnad i hemmet, serviceinsatser, trygghetslarm, mattjänst för dig med specialkost) eller hemsjukvård, eller beslut om dagverksamhet erbjuds vaccination mot covid-19. Erbjudandet gäller även anhörig som bor i hemmet.

Du som har hemsjukvård vaccineras i hemmet av ansvarig kommunsjuksköterska. Du som har hemtjänst eller beslut om dagverksamhet kommer att få vaccinera dig vid någon av de vaccinationsmottagningar som Region Örebro län har upprättat. Det finns två vaccinationsmottagningar i Örebro: Conventum Arena och Boglundsängen. Du kan vid behov få hjälp av hemvårdspersonalen att boka en tid för vaccination. Fyll i att du önskar hjälp att boka en tid i den intresseanmälan som du fått av Örebro kommun och lämna den till hemvårdspersonalen eller skicka in den i svarskuvertet.

Om du saknar svarskuvert, skicka din intresseanmälan till:

Hemsjukvård väster
Box 345 30
701 35 Örebro.

Boka tid via 1177 vårdguiden eller telefon

Om du har ett personligt BankID kan du boka en tid på 1177 vårdguiden. Om du inte har ett personligt BankID kan du själv eller med hjälp av hemvårdspersonalen boka en tid via telefon 019-602 80 00. Bokningen öppnar kl. 14 måndagen den 8 februari för dig som har hemvård eller beslut om dagverksamhet. Hur många tider som finns tillgängliga för bokning styrs av tillgången på vaccin.

Intresseanmälan för att vaccineras i hemmet

Du som har hemtjänst eller dagverksamhet och inte själv, eller med hjälp, kan ta dig till en vaccinationsmottagning ska fylla i intresseanmälan för att bli vaccinerad i hemmet. Ifylld intresseanmälan och hälsodeklaration lämnas till hemvårdspersonalen eller skickas in i svarskuvertet.

Om du väljer att bli vaccinerad i hemmet, finns också möjlighet att samtidigt vaccinera de som bor i samma hushåll. Den personen ska också fylla i en hälsodeklaration. Vid behov av ytterligare hälsodeklarationer, prata med personalen.

Efter att du lämnat eller skickat in din intresseanmälan och hälsodeklaration kommer personal från hemvården att kontakta dig för att boka en tid för vaccination. Det kan ta viss tid, men vi jobbar för att det ska kunna ske så snart som möjligt. Tillgången till vaccin avgör när du kan bli vaccinerad.

Tidplan för vaccination

Vaccinationen mot covid-19 inleddes i Örebro län den 27 december, då Örebro kommun började vaccinera personer som bor på vård- och omsorgsboenden.

Region Örebro län har gjort en tidplan, men den är beroende av vaccintillgången och därför preliminär.

På 1177 vårdguiden kan du ta del av prioritetsordning och tidplan.

Aktuell status för kommunens vaccination

21 juni

Kommunens vaccinationsarbete är i det närmaste avslutat. Nytillkomna ovaccinerade personer i våra vård- och omsorgsverksamheter kommer även i sommar att erbjudas vaccination, men behovet minskar i takt med att en allt större andel av befolkningen är vaccinerade.

Information på teckenspråk

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!