VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktiga verksamheter handlar om funktioner och tjänster som behövs för att samhället ska kunna fungera vid en kris.

Förskolor, grundskolor och fritidshem kan komma att stängas

Landets förskolor, grundskolor och fritidshem kan komma att stängas på grund av coronaviruset. Personer som arbetar i samhällsviktiga funktioner kommer att få fortsatt plats på förskola och fritidshem för sina barn även om det skulle beslutas om stängning, eller om det blir ett stort personalbortfall. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller exempelvis sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Du behöver inte betala avgift om ditt barn är hemma på grund av stängning. Du blir inte av med din plats i förskola om ditt barn är hemma i över 60 dagar.

Arbetar du i samhällsviktig verksamhet OCH har barn i förskola eller grundskola med behov av plats vid eventuell stängning av förskola och grundskola?

E-tjänsten är stängd

E-tjänsten var öppen till och med 29 mars. Observera att ditt svar inte är avgörande för att ditt barn ska få plats utan e-tjänsten var endast ett av flera verktyg för att kunna hantera både personalbrist och eventuella beslut om stängning av förskolor och grundskolor.

För att vara förberedd om förskolor, grundskolor och fritidshem hamnar i kritiskt läge vill Örebro kommun veta om du som har barn inom förskola eller grundskola arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och har behov av plats för ditt barn vid eventuell stängning av förskola och skola.

Du ska fylla i e-tjänsten, som vi länkar till nedan, om du:

  • arbetar i samhällsviktig verksamhet OCH
  • har barn i förskola eller grundskola OCH
  • ditt barn behöver plats i förskola eller fritidshem då det inte finns någon närstående eller annan person som kan ta hand om ditt barn vid eventuell stängning av förskola och grundskola.

Är du sammanboende med barnets andra vårdnadshavare och hen inte har en samhällviktig tjänst ska du inte fylla i e-tjänsten.

Du behöver göra en anmälan per barn. Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda har samhällsviktig funktion gör ni bara en anmälan. Om ni bor isär och har delad vårdnad fyller ni båda i e-tjänsten för samma barn om ni båda har samhällsviktiga funktioner. E-tjänsten är öppen till och med 29 mars.

Tack för att du hjälper till!

Om det blir aktuellt med stängning

Om beslut fattas om stängning av förskolor och skolor, eller om vi behöver omorganisera på grund av personalbrist kommer du att få information via förskolornas och skolornas ordinarie kommunikationskanaler.

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

SamhällssektorExempel på viktiga samhällsfunktioner
EnergiförsörjningProduktion av el, distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme, produktion och distribution av bränslen och drivmedel.
Finansiella tjänsterBetalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, värdepappershandel.
Handel och industriBygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel, tillverkningsindustri.
Hälso- och sjukvård samt omsorgAkutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och människor.
Information och kommunikationTelefoni (mobil och fast), internet, radiokommunikation, distribution av post, produktion och distribution av dagstidningar, webbaserad information, sociala medier.
Kommunalteknisk försörjningDricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning.
LivsmedelDistribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll av livsmedel, tillverkning av livsmedel.
Offentlig förvaltningLokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk och konsulär verksamhet.
Skydd och säkerhetDomstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, alarmeringstjänst, tull-kontroll, gränsskydd och immigrationskontroll, bevaknings- och säkerhetsverksamhet.
SocialförsäkringarAllmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.
TransporterFlygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik.

Mer detaljerade prioriteringar kan komma att göras.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Servicecenter.

Sidan på teckenspråk

Samhällsviktig verksamhet, på teckenspråk.

Senast uppdaterad: 30 mars 2020

Publicerad: 20 mars 2020

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se