Samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktiga verksamheter handlar om funktioner och tjänster som behövs för att samhället ska kunna fungera vid en kris.

Vad innebär ”samhällsviktiga verksamheter”?

För att klassas som samhällsviktig verksamhet ska minst ett följande villkor uppfyllas:

 • Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
 • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras, så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Samhällsviktiga verksamheter ligger till grund för prioriteringar

I arbetet med anledning av coronavirusets konsekvenser, och vid andra kriser, är begreppet samhällsviktiga verksamheter centralt.

Det ligger till grund för prioriteringar av olika slag, till exempel vilka vårdnadshavare som måste erbjudas barnomsorg om det kommer ett nationellt beslut om stängning av förskola eller grundskola, eller om det blir kritisk låg bemanning på grund av sjukdom i dessa verksamheter.

Andra områden där det kan behöva göras prioriteringar är tillgång till varor och material som är nödvändiga för att verksamheter ska fungera, eller vilka verksamheter som måste bemannas, till exempel inom vård och omsorg.

Samhällsviktiga verksamhetsområden

Örebro kommuns listning av samhällsviktiga verksamheter finns som bilaga i Risk- och sårbarhetsanalys för Örebro kommun Pdf, 6.5 MB..

De verksamhetsområden som är samhällsviktiga är:

 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Handel och industri
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Information och kommunikation
 • Kommunalteknisk försörjning
 • Livsmedel
 • Offentlig förvaltning
 • Militärt försvar
 • Skydd och säkerhet
 • Socialförsäkringar
 • Transporter
 • Stödfunktioner till ovanstående samhällsviktiga verksamheter

Varje verksamhetsområde innehåller olika typer av verksamheter. I den uppdaterade bilagan i kommunens risk- och sårbarhetsanalys finns dessutom utpekade organisationer och företag som exempel inom olika branscher.

Dessa verksamheter ska alltså prioriteras om det kommer till ett sådant läge att Örebro kommun tvingas göra prioriteringar av barnomsorgsplatser, varor och material, personal etc.

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Om det kommer ett nationellt beslut om att stänga förskolor, grundskolor och fritidshem för att begränsa smittspridningen av coronaviruset, eller om det blir ett stort personalbortfall på grund av sjukdom, ska vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn.

Du som är arbetsgivare ska inte meddela kommunen vilka anställda som bedöms ha en anställning i samhällsviktig verksamhet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: