Stöd till vuxna och anhöriga vid missbruk och beroende

Är du orolig för din eller en anhörigs användning av alkohol, droger eller spel om pengar? Du kan få stöd och hjälp med din situation.

Behandlingsgruppen vuxna

Behandlingsgruppen vuxna kan ge dig råd och stöd vid funderingar eller problem som handlar om missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar. Hos oss kan du få ett antal rådgivande samtal eller gruppträffar tillsammans med andra i liknande situation.

Du som anhörig har också möjlighet att få stöd. Kontakta oss och boka en tid för att samtala om din situation.

Det är kostnadsfritt och du kan vara anonym.

Detta kan du få hjälp med (utvecklas och läkas)

 • Enskilda samtal.
 • Prova på-grupp/eftervård.
 • 12-stegsbehandling.
 • KBT-behandling.
 • Spelbehandling.

Detta kan du få hjälp med

 • Enskilda samtal.
 • Anhöriggrupp.

Så här kontaktar du oss i behandlingsgruppen

Kontakta oss och boka en tid för att prata om din situation. Det är kostnadsfritt och du kan vara anonym.

Telefon

Ring oss på telefon 019-21 43 05. Måndag–torsdag kl. 15–16 svarar vi alltid. Övrig tid finns telefonsvarare där du kan lämna meddelande om du vill bli uppringd. Du kan också söka oss via Servicecenter, 019-21 10 00, vardagar kl. 8–17. Då svarar vi i mån av tid.

Besök

Västra Nobelgatan 2, Örebro.

E-post

Fyll i kontaktformuläret om du vill att vi ska ringa upp eller mejla dig. Ange telefonnummer eller e-postadress.


Här hittar du oss! Klicka på bilden för att se större karta.

Kartbild över Nobelgatan 2 i Örebro.

Information om behandling av personuppgifter

Socialnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att kontakta de enskilda personer som önskar att bli kontaktade, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1a.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Om du säljer sex mot ersättning och vill sluta kan du också få stöd av behandlings­gruppen vuxna, läs mer på sidan Sex mot ersättning.

Stödgruppen

Stödgruppen erbjuder psykosocialt stöd till personer som inte fullt ut är redo att delta i en mer strukturerad behandling avseende alkohol och narkotika. Insatserna består i motiverande och stödjande samtal men även hjälp och råd till kontakter med myndigheter och olika verksamheter.

Arbetet kan utföras i personens hemmiljö eller annan plats men även i verksamhetens lokaler. Målgruppen är kvinnor och män över 18 år.

Insats från Stödgruppen söks via socialtjänstens myndighetskontor på telefon
019-21 30 00.

Besöksadress: Fabriksgatan 5.

Nätverkscentrum

Nätverkscentrum arbetar på uppdrag från alla enheter inom socialtjänsten. Uppdragen gäller att planera, inventera och leda nätverksmöten.

Nätverket (det vill säga familjen, andra viktiga personer och professionella yrkeshjälpare) ges möjlighet att tillsammans:

 • klargöra
 • finna resurser och möjligheter
 • hitta välgrundade och hållbara lösningar på problematiska situationer.

Om du tror att det här skulle vara bra för dig kan du få mer information av din socialsekreterare/kurator eller av oss på Nätverkscentrum.

Kontakt

natverkscentrum@orebro.se.

019-21 10 00, Servicecenter.

Boende

Vid missbruk och beroende finns olika former av boenden och behandlingshem via Örebro kommun.

Läs mer om boenden vid missbruk och beroende.

Behandlingsinsatser via socialkontoret

Vill du ha hjälp att utreda dina behov? Ansök om behandlingsinsatser hos socialkontoret. Då får du träffa socialsekreterare som utreder dina behov och vilka insatser som passar dig bäst. Kontakta socialkontoret via Servicecenter, 019-21 10 00.

Servicegarantier och sekretess

Här hittar du mer information om servicegarantier och sekretess hos Örebro kommun.

Servicegarantier

Örebro kommun garanterar att:

 • du under alla vardagar kan komma i telefonkontakt med en socialsekreterare eller en assistent på socialkontoret,
 • du som ansöker om hjälp för dina missbruksproblem får en besökstid inom sju arbetsdagar från det att vi tagit emot din ansökan.

Örebro kommuns servicegaranti

Sekretess

Sekretess råder inom hela vård- och stödområdet om enskildas personliga förhållanden. Personalen har tystnadsplikt. Det innebär att kommunen inte lämnar uppgifter om personliga förhållanden till utomstående utan att samtycke har getts.

Mer information om sekretess, anmälan och överklagande

Senast uppdaterad:

Publicerad: