Krisstöd

Vid större olyckshändelser och katastrofer kallas POSOM in. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer.

Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet som POSOM arbetar med är att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse. POSOM har kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det känslomässiga planet.

De som arbetar i POSOM är en ledningsgrupp och särskilt utsedda stödpersoner. Stödpersonerna har i uppdrag att ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående. Vid större olyckor upprättas ett informations- och stödcentrum.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se