Krisstöd

Vid större olyckshändelser och katastrofer i Örebro kommun kallas kommunens krisstöd in, vilket innebär psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer.

Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet som krisstödet arbetar med är att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse. Krisstödet har kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det känslomässiga planet.

De som arbetar i krisstödet är en ledningsgrupp och särskilt utsedda stödpersoner. Stödpersonerna har i uppdrag att ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående. Vid större olyckor upprättas ett informations- och stödcentrum.

Kommunens krisstöd finns med i det inledande skedet och ger stöd både till boende och besökare i kommunen.

Krisstöd via professionell hjälp

Det kan ta tid att komma igenom en svår händelse. Du som känner behov av professionellt stöd för att orka bearbeta det som hänt, kan även vända dig till din vårdcentral, eller om du har andra naturliga kontakter inom vården eller kommunen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: