Trygg i staden

Trygghet och säkerhet är något som vi i Örebro kommun arbetar med oavbrutet. Vi riktar framför allt in oss på förebyggande arbete; vi vill skapa en stad som är tryggt utformad.

Har du tips om otrygga platser?

Om du har tips om någon plats i staden som du upplever som otrygg är du välkommen att höra av dig.

Exempel på vårt trygghetsarbete

Ljusare tunnlar

För att det ska bli ljusare i gång- och cykeltunnlar har vi målat taken vita i många tunnlar. Vi har också bytt belysning i några tunnlar.

Bättre belysning och glesare buskage

 • Bättre belysning i parker och längs cykel och gångvägar.
 • Cirka 20 lekparker i Örebro, bland annat Karl Johan-parken, har fått bättre belysning för att barn ska kunna leka där under en längre tid på dagen.
 • Gallring eller borttagning av buskar intill tunnlar, i parker, bostadsområden och på andra ställen. Vi glesar också ut dungar för att det ska bli bättre sikt.
 • Buskar och sly 4–6 meter intill gång- och cykelvägar rensas undan varje år. Dessutom ser vi till att buskar och träd inte skymmer belysningen utmed stråken. Ett konkret exempel är Harald Fors park vid Olaus Petri-kyrkan. Den har upplevts som mörk och kuslig, men där har vi nu satt upp belysning och sågat ned syrenbuskage.

Trygghetsvandringar och koll av busshållplatser

Flera olika kommunala förvaltningar deltar i trygghetsvandringar flera gånger om året, för att höra hur örebroarna upplever olika miljöer och fånga in förbättringsförslag – både i city och runtom i stan. På trygghetsvandringarna deltar både politiker och tjänstemän från Örebro kommun, Polisen, Länstrafiken och City Örebro.

Det finns en särskild trygghetsgrupp för kollektivtrafiken, som gör inspektionsrundor vid hållplatser. De rapporterar in om det finns täta buskage intill hållplatser och gång- och cykelbanor, speciellt om det finns tunnlar i närheten. Buskar och träd som skymmer belysning eller sikten till och från närmaste bostadshus är andra problem som rapporteras in.

Trygghet – en självklar del i stadsplaneringen

Trygghet och säkerhet är självklara perspektiv när vi arbetar med stadsplanering, t.ex. var cykel- och gångvägar ska dras eller var nya bostadsområden ska ligga och hur det ska se ut. Några frågor som vi då ställer oss är:

 • Skapar vi trygga stråk och platser?
 • Hur påverkas kvinnors och mäns upplevelse av trygghet?
 • Är det nära till kollektivtrafik och hur ser vägen dit ut?
 • Finns det förutsättningar för folkliv och rörelse i området?
 • Är området överskådligt och orienterbart?
 • Finns det risk för tomma platser under delar av dygnet?
 • Finns det risk för skadegörelse, hot och våld p.g.a. att insynsfria och stängda ytor skapas?
 • Finns det risk för "mentala barriärer" i området, såsom obehagliga, otrygga, ologiska stråk och platser?

Kommunens översiktsplan – som är grunddokumentet för hur vi planerar samhället – tar också upp trygghet som en oerhört viktig utgångspunkt.

Uppmuntran och samverkan

Örebro brottsförebyggande råd (Örebrå) uppmärksammar varje år personer som visat civilkurage och utmärkt sig för brottsförebyggande eller trygghetsskapande insatser. Priset "Årets bragd" delas ut varje år vid Örebrogalan.

Örebrå ansvarar för säkerhetscertifiering av butiker, för att förebygga rån i handeln. De leder också ett projekt med ordningsvakter i city på helgkvällar och helgnätter.

Tillsammans med andra fastighetsägare försöker Örebro kommun se till att klotter saneras inom 48 timmar efter att det upptäckts och fotograferats.

Vid stora evenemang i Örebro, t.ex. O-ringen, Örebrocupen och Kvinnerstadagarna, stöttar Örebrå arrangörerna för att förebygga brott och skapa trygghet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: