Arbetsmarknadsinsatser

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder kommunen arbetsmarknadsinsatser av olika slag.

Insatserna består bland annat av vägledning, praktik och provanställning. Många av insatserna kan du inte själv ansöka om utan du blir hänvisad till dem från Arbetsförmedlingen eller Försörjningsstöd.

Här beskriver vi de arbetsmarknadsinsatser som du själv kan ansöka om.

Stöd mot arbete eller studier via Coachingteamet

Vill du börja arbeta eller studera, och behöver stöd för att nå ditt mål? Coachingteamet erbjuder stöd och hjälp till arbetsträning eller studier utifrån dina förutsättningar.

Läs mer på sidan Stöd mot arbete eller studier.

Insatskatalogen

I Insatskatalogen kan du söka fram insatser inom myndigheter och civilsamhälle för stöd i resan mot egenförsörjning. 

Läs mer på insatskatalogen.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: