Behandling för ungdomar

Inom socialtjänsten erbjuder vi behandling i olika former, exempelvis enskilda samtal eller familjesamtal hos en behandlande verksamhet eller miljöterapi på ett behandlingshem. För att komma till oss behöver du i de flesta fall ett biståndsbeslut från socialkontoret.

Behandlingsgruppen ungdom

Vi vänder oss till dig som är 13–19 år och din familj. Problem kan röra allt från relations- eller kommunikationssvårigheter i familjen till individuella svårigheter av olika slag.

Enskilda samtal och familjesamtal är delar i behandlingen. Vi ansvarar också för ungdomsvård och ungdomstjänst. Läs mer om vad det innebär på Sveriges domstolars webbplats.

För att komma till oss behöver du ett biståndsbeslut från socialkontoret. I mån av plats tar vi även emot på öppen ingång, det vill säga att du tar själv kontakt med oss.

Adress

Slottsgatan 10, Örebro.

Enhetschef

019‑21 34 20.

Gruppledare

019‑21 46 13, 019-21 12 53.

E-post

oppenvardsgruppen@orebro.se

Förstärkt behandling ungdom

Förstärkt öppenvård jobbar med de ungdomar och familjer som behöver ett mer omfattande stöd. Hos oss finns förutom behandling, även socialt stöd, det vill säga hjälp till sysselsättning, fritid med mera. Våra kuratorer kan möta upp hemma hos familjen, i skolan eller annan plats som du önskar.

Vi finns till för dig som under en lång eller kortare period haft en kombination av bekymmer och som kan behöva hjälp från olika håll samtidigt. Vi samordnar stödet med andra insatser såsom skola och BUP eller andra aktörer som är relevanta.

För att komma till oss behöver du ha ett biståndsbeslut från socialkontoret.

Maria ungdom

Maria ungdom vänder sig till dig som är 13–25 år med frågor eller problem kring alkohol och/eller droger, samt till dig som är föräldrar. Verksamheten erbjuder rådgivning och behandling i form av enskilda samtal och familjesamtal.

Du som är ungdom eller förälder är välkommen att kontakta Maria ungdom, inget biståndsbeslut krävs. Läs mer om och se kontaktuppgifter till Maria ungdom.

Ansök direkt till Socialkontoret

Om du vill kan du själv ansöka om behandlingsinsatser hos socialkontoret. Då får du träffa en socialsekreterare som utreder dina behov och vilka insatser som passar dig bäst. Kontakta socialkontoret via Servicecenter, 019-21 10 00.

Sociala insatsgrupper

Vi hjälper dig som är 10–19 år och har kriminalitetsproblematik. Det kan vara att du riskerar att hamna i eller fortsätta med kriminalitet, hamna i kriminella gäng, eller du vill ta dig ur en kriminell livsstil. Vi erbjuder socialt stöd, samordning och behandling till dig och din familj. Insatsen ges på uppdrag av socialkontoret.

Behandlingshem/HVB-hem (hem för vård och boende)

Placering på hemmen kräver beslut från socialtjänsten.

OT-gruppen

OT-gruppen är ett behandlingshem med tretton platser, varav nio är dygnet runt-platser. Det ligger i området Karlslund. Arbetet bygger på en psykodynamisk grundsyn och bedrivs efter miljöterapeutiska principer.

Adress: Gäddestavägen 4 F-G, Örebro.

Multigruppen

Multigruppen är ett behandlingshem med 12 dygnet runt-platser, varav 8 är behandlingsplatser. Det ligger på Norr. Arbetet bedrivs utifrån olika kognitiva beteendeterapeutiska metoder och är organiserat utifrån miljöterapeutiska principer.

Adress: Kaptensgatan 1 A Örebro.

Athena-gruppen

Athena-gruppen är ett behandlingshem med åtta dygnet runt-platser. Det ligger i Mellringe. Arbetet sker utifrån en integrativ grundsyn och bedrivs utifrån miljöterapeutiska principer.

Adress: Mellringevägen 90–92 Örebro.

Senast uppdaterad:

Publicerad: