Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar

Är du under 20 år och varken arbetar eller studerar? Du kanske vill ändra på det? Eller du kanske inte vet vad du vill? Vi hjälper dig att komma igång.

Pratbubbla med texten "Tillsammans hittar vi en väg framåt".

Du är välkommen till oss på Ung Arena. Vi ansvarar för KAA som står för "Kommunalt aktivitetsansvar", vilket innebär att vi hjälper dig så du har något meningsfullt att göra om dagarna.

Tillsammans tittar vi på vilka möjligheter du har och hjälper dig att hitta en väg framåt, antingen tillbaka till skolan eller någon annan väg som passar dig. Vi stöttar dig så du kan hålla i rutiner och sociala kontakter.

Du har många valmöjligheter

  • Utbildning: Gymnasiet, Komvux, Yrkesvux och folkhögskola är några vägar att skaffa sig en utbildning för arbete eller vidare studier. Regler, ansökningar och annat runt utbildning kan du få hjälp med.
  • Jobb eller praktik: Vi kan hjälpa dig att hitta sätt att öka dina chanser att få jobb eller praktik. Du kan till exempel få hjälp med att skriva CV.
  • Meningsfulla aktiviteter: Vi kan stötta dig att komma igång med träning eller andra aktiviteter på fritiden.
  • Volontärarbete: Via oss kan du också få möjligheten att åka och arbeta som volontär i ett annat land, då får du resa och boende betalt samt mat- och fickpengar.
  • Träffa andra i liknande situation: Du kan även få chans att träffa andra som är i en liknande situation för att kunna dela erfarenheter och lära av varandra.

Hör av dig!

Om du vill ha hjälp så hör av dig så kan vi prata och se vad som funkar för dig. Vi kan ses hos oss eller någonstans som passar dig. Om du inte vill träffas kan vi ha kontakt på telefon eller via mejl.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Ange telefonnummer eller e-post, beroende på hur du vill bli kontaktad. Sedan väljer du själv om du vill fortsätta ha kontakt med oss eller inte.


Information om behandling av personuppgifter

Gymnasienämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att ha kontakt för eventuell inskrivning i verksamheten, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1a.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Fler möjligheter för dig som är ung att hitta arbete

Du som är arbetsgivare

Här kan du läsa mer om praktikplats och erbjuda praktikplats inom det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldern 16–20 år.

Erbjud praktikplats till ungdom.

Anmäl studieavbrott till hemkommunen

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär bland annat att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret. Hemkommunen behöver därför bli informerad när gymnasieelev, som går i gymnasieskola i annan kommun än hemkommunen, väljer att göra ett studieavbrott.

Som huvudman för gymnasieskola i annan kommun än ungdomens hemkommun är du skyldig att snarast anmäla studieuppehåll eller studieavbrott till hemkommunen.

På sidan Gymnasieskola – för dig som är huvudman eller rektor finns information om hur du anmäler studieavbrott till hemkommunen.

Kommunala aktivitetsansvaret

Enligt skollagen har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning och inte har jobb. Kommunen ska arbeta för att ungdomarna erbjuds aktiviteter som syftar till att de närmar sig studier eller arbete.

Vi ska söka upp och erbjuda möjligheter och stöd till dig som tillhör den gruppen. Det kallas kommunens aktivitetsansvar, ibland används även förkortningen KAA.

Senast uppdaterad:

Publicerad: