Boenden för unga

Det finns olika former av boenden för ungdomar som behöver stöd och hjälp och som utretts av socialkontoret. Det innebär att man inte själv kan ta kontakt och söka boende. Boendena erbjuder trygghet, struktur och drogfrihet.

Stödboenden

Örebro kommun har två stödboenden för ungdomar mellan 16 och 20 år, Ungdomsboendet Norr och Ungdomsboendet Öster. Målgruppen för boendena är ungdomar som av någon anledning inte kan bo hemma och behöver stöd i sin vardag.

Boendena erbjuder möjlighet till en strukturerad och trygg miljö. Personalen arbetar med vägledning och stöd genom att hjälpa dig träna på sådant som tidigare inte har fungerat. Personalen arbetar även stärkande genom att lyfta fram dina egna resurser.

Du bor i och ansvarar för en egen lägenhet, vilket ställer krav på självständighet och eget ansvar. Du behöver kunna klara dig utan vuxna på plats under nätterna. Inga djur är tillåtna på boendet.

För att kunna få plats på stödboende ska du:

  • ha en regelbunden sysselsättning anpassad efter dina förutsättningar
  • vara motiverad och ha förmåga att ta emot stöd av personal
  • känna dig trygg med att sova själv
  • inte ha ett pågående drog- eller alkoholmissbruk
  • leva ett liv utan kriminalitet.

Om du inte kan bo hemma och behöver stöd i din vardag, kan du vända dig till socialtjänstens mottagningsgrupp på telefonnummer 019‑21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter). Efter utredning beslutar vi om stödboende kan vara till hjälp för dig.

Korttidsboende

Korttidshem är boende för barn med funktionsnedsättning. Boendet erbjuds i hemlik miljö och beviljas i antal dygn per kalendermånad. Det finns ett flertal korttidsboenden för barn och ungdomar i kommunen.

Letar du efter en bostad?

På sidan Skaffa bostad finns länkar till bland annat hyresvärdar med studentbostäder och andra bostadsföretag i Örebro.

Senast uppdaterad:

Publicerad: