På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Avfall och återvinning för företagare

Information, regler och råd till dig som är företagare.

Kommunalt avfall 

Alla företag och verksamheter ska ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. Det är bara kommunen som hämtar kommunalt avfall. Kommunalt avfall kallade vi tidigare för hushållsavfall.

Fastighetsägare

Här hittar du som är fastighetsägare tips och råd kring ditt avfallsabonnemang, skyltar att skriva ut, hur du kan bygga ett soprum samt hur du beställer fler matavfallspåsar.

Matavfallspåsar

För att sortera ut matavfallet så är det viktigt att använda matavfallspåsar som är godkända av Örebro kommun.

Restaurang- och caféägare

Restauranger och caféers restavfall och matavfall räknas som kommunalt avfall. Det är kommunen som ansvarar och hämtar kommunalt avfall och kostnaden styrs av Örebro kommuns avfallstaxa.

Verksamhetsavfall

Örebro kommun hämtar kommunalt avfall, medan privat entreprenör hämtar verksamhetsavfall och övrigt avfall.

Du kan också lämna grovavfall mot avgift på Atleverkets avfallsanläggning, men vi vill att du ringer först. Förpackningar kan lämnas på Förpacknings- och tidningsindustrins mottagningspunkt i Örebro, se www.ftiab.se.

Avfall till deponin (soptippen)

För att få lämna avfall här måste allt avfall till deponin (soptippen) deklareras. Avfall som inte är deklarerat tas inte emot till deponin, antingen avvisas avfallet eller så tas det in för sortering och omlastning till en förhöjd mottagningsavgift.

ÅVC-kort

Företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och ideella föreningar kan ansöka om ett kort som ger möjlighet att lämna avfall på Örebro kommuns återvinningscentraler.

El- och elektronikavfall

Delas in i två grupper, en del ingår i producentansvaret och en del ingår inte i producentansvaret.

Ny avfallslagstiftning - rapportera farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det betyder att alla verksamheter där det uppstår (produceras) farligt avfall, samt alla verksamheter som:

  • transporterar farligt avfall
  • samlar in farligt avfall
  • behandlar farligt avfall
  • mäklar eller handlar med farligt avfall

ska rapportera in uppgifter till registret. Hos Naturvårdsverket finner du mer information om hur du gör detta.

Avfall från företag delas upp i kommunalt avfall och verksamhetsavfall

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall är det som blir kvar när du sorterat ut dina förpackningar och kommer från till exempel personalutrymmen som toaletter och personalmatsal. Även papperskorgsavfall räknas som kommunalt avfall. Allt restavfall och matavfall från restauranger och caféer klassas som kommunalt avfall. Det är bara kommunen som har rätt att transportera det kommunala avfallet.

Verksamhetsavfall

Övrigt avfall som uppkommer på en arbetsplats är verksamhetsavfall. Det kan till exempel vara produktionsspill och stora emballage.

Frågor

Har du frågor om vad som gäller för just dig och ditt företag, kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se