Avfall och återvinning för företagare

Information, regler och råd till dig som är företagare.

Olika typer av avfall från verksamheter

Avfall från företag delas upp i kommunalt avfall, verksamhetsavfall och övrigt avfall.

Örebro kommun hämtar kommunalt avfall, medan privat entreprenör hämtar verksamhetsavfall och övrigt avfall.

På sidan Verksamhetsavfall kan du se vilken typ en viss sorts avfall är.

Hämtning av kommunalt avfall

Alla företag och verksamheter ska ha ett abonnemang för hämtning av kommunalt avfall. Kommunalt avfall är till exempel avfall som uppkommer i verksamheters personal­utrymmen samt i restauranger, storkök, catering och caféer.

Läs mer om kommunalt avfall och hur du beställer abonnemang.

Aktuellt inom avfall för företag

Här kan du som företagare läsa om förändringar och vad som är på gång gällande avfall.

Aktuellt och på gång inom avfall för företag.

Verksamhetsspecifik information

För dig som är fastighetsägare

Information om avfall för fastighetsägare.

För dig som är restaurang- och caféägare

Information om avfall för restaurang- och caféägare.

Frågor? Kontakta en avfallsrådgivare!

Våra experter guidar dig kostnadsfritt i frågor kring avfallsminimering, återbruk, avfallssortering, planering och förbättring av avfallsutrymme.

Läs mer om hur en avfallsrådgivare kan hjälpa dig.

Sortera och återvinn avfall

Matavfallspåsar

För att sortera ut matavfallet så är det viktigt att använda matavfallspåsar som är godkända av Örebro kommun.

Läs mer om matavfallspåsar.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Från och med den 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producent­ansvar för förpackningar, som innebär att kommunerna ska ansvara för att samla in hushållens förpackningsavfall.

Läs mer om fastighetsnära insamling av förpackningar.

El- och elektronikavfall

Du kan lämna elektronikavfall på Atleverket. Du kan även beställa hämtning av smått elavfall.

Läs mer om el- och elektronikavfall.

Farligt avfall

Farligt avfall som du kan lämna hos Örebro kommun är asbest, tryckimpregnerat trä, oljeslam samt elektronikavfall.

Läs mer om farligt avfall.

ÅVC-kort

Företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och ideella föreningar kan ansöka om ett kort som ger möjlighet att lämna avfall på Örebro kommuns återvinningscentraler.

Läs mer om ÅVC-kort.

Lämna avfall på Atleverket, Tippvägen 1

Skiss över ramp och containrar på Atleverkets återvinningscentral Pdf, 301.2 kB.

Lämna osorterat grov- och byggavfall

På Atleverket kan du lämna osorterat grov- och byggavfall mot en avgift.

Se avgifter och öppettider för inlämning av osorterat grov- och byggavfall på Atleverket.

Deponering av förorenade massor

På Atleverket kan du deponera förorenade massor.

Läs mer om deponering av förorenade massor.

Senast uppdaterad:

Publicerad: