El- och elektronikavfall – för företag

Elektriska och elektroniska produkter omfattas av ett producentansvar. Det innebär att de företag som säljer eller producerar dessa produkter är skyldiga att ordna så att de tas om hand när de blivit utslitna.

För att administrera omhändertagandet betalar producenterna en viss summa för varje produkt till El-Kretsen.

Produkter som omfattas av producentansvar är exempelvis hushållsmaskiner, TV och video, vitvaror, kontorsutrustning, telekomutrustning, kameror, klockor och leksaker med sladd eller batteri.

Mer information om hur producentansvaret fungerar och vad som omfattas av det finns på El-kretsens webbplats.

Lämna elektronikavfall

Innan du lämnar elektronikavfall på Atleverket måste du visa upp ett avlämnarintyg för personalen. Avlämnarintyget får du genom att registrera elektronikavfallet via E-Kretsens webbplats.

Läs mer om att lämna elektronikavfall på sidan Farligt avfall – för företag.

Produkter som inte ingår i producentansvaret

Atleverkets avfallsanläggning tar även emot en mindre mängd avfall som inte berörs av producentansvaret, mot avgift enligt särskild prislista.

Exempel på produkter som inte ingår i producentansvaret är fast installerad elektrisk utrustning för uppvärmning och ventilation och maskiner eller delar av maskiner som används inom jordbruk eller industri. I övrigt hänvisar vi till godkänd mottagare.

Hämtning av större mängder el- och elektronikavfall

Kontakta Atleverket om du tänker lämna större mängder avfall. Stanna alltid vid vågen för att få besked var avfallet ska läggas. Avfallet klassificeras och du betalar för den mängd du lämnar.

Hämtning av smått elavfall

Vi erbjuder fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter hämtning av smått elavfall i de boendes miljörum. Med smått elavfall avses batterier, ljuskällor samt elektroniska prylar upp till 25 centimeter i storlek.

  • Hämtningen är avgiftsfri då den ingår i den fasta avgiften i avfallstaxan.
  • Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen/samfälligheten ordnar ett säkert utrymme och sköter tillsynen.
  • Vi tömmer fasta veckor enligt schema eller budning.

När du har beställt hämtning

När du har beställt hämtning av smått elavfall kan du beställa material för uppsamling av avfall.

Vagn eller väggfäste

Du kan beställa en vagn eller ett väggfäste till ditt miljörum. Se våra varianter med mått och pris Pdf, 1.5 MB.. Väggfästet monterar ni själva på lämpligt ställe.

Dela gärna ut vår broschyr om sortering av smått elavfall till era boende. Pdf, 703.5 kB.

Vagn med sex röda kärl för elavfall.

Vagn med kärl för elavfall.

Senast uppdaterad:

Publicerad: