Kommunalt avfall för verksamheter och fastighetsägare

Alla verksamheter, flerfamiljsfastigheter och företag i Örebro kommun måste ha abonnemang för hämtning av rest- och matavfall. Vid behov kan du även ha abonnemang för trädgårdsavfall. Örebro kommun ansvarar för hämtningen av rest- och matavfall samt eventuellt trädgårdsavfall. Andra aktörer har hand om hämtning av andra typer av avfall.

Innehåll på sidan

Avfallsabonnemang

Obligatoriskt att sortera matavfall från 1 januari 2024

Regeringen har beslutat att det från den 1 januari 2024 blir obligatoriskt att sortera ut matavfall i separat brunt kärl.

Det betyder att abonnemang C, ”Osorterat avfall”, försvinner. Under 2023 kommer vi att ställa ut ett brunt kärl till dig som inte ännu har utsortering av matavfall.

Du kan spara pengar på att redan idag ändra ditt abonnemang så att du börjar sortera ut mat.

Det finns tre olika avfallsabonnemang att välja mellan, beroende på hur du och din verksamhet vill hantera matavfallet. Viktigt att tänka på är att oavsett vilket av abonnemangen du väljer så ska du sortera ut tidningar, förpackningar, farligt avfall, elavfall och grovavfall, här kan du läsa mer om hur du hanterar dessa.

I e-tjänsten "Anmälan avfallsabonnemang - fastighetsägare, företag och verksamheter" skickar du in en preliminär anmälan, och vi återkommer till dig med ett förslag.

A. Hemkompostering

Verksamheten införskaffar själv en av Örebro kommun godkänd varmkompost som är skadedjurssäker och värmeisolerad. I varmkomposten omvandlas matavfallet till näringsrik kompostjord. Verksamheten måste ansöka om abonnemanget hos Örebro kommun.

Verksamheten sorterar sedan sitt kommunala avfall och skiljer på matavfall och restavfall, enligt Örebro kommuns sorteringsanvisningar. Restavfallet läggs i kärlet för restavfall och töms av Örebro kommun.

B. Hämtning av matavfall

Verksamheten sorterar sitt kommunala avfall och skiljer på matavfall och restavfall. Matavfallet läggs i kärlet för matavfall och restavfallet i kärlet för restavfall. Båda kärlen töms av Örebro kommun. Matavfallet rötas och blir till biogas och biogödsel.

C. Osorterat avfall

Verksamheten sorterat inte ut sitt matavfall. Det läggs osorterat tillsammans med restavfallet i ett och samma kärl. Eftersom osorterat avfall ger den största miljöbelastningen av de tre olika abonnemangen så är det också dyrast.

Mått på kärl
Volym, liter
130 l
240 l
370 l
660 l
Bredd, millimeter
484 mm
580 mm
770 mm
1 265 mm
Djup, millimeter
550 mm
724 mm
805 mm
775 mm
Höjd, millimeter
1 065 mm
1 072 mm
1 070 mm
1 190 mm
Avfallskärl 130 l brun

130 liter

Avfallskärl 130 l grön

130 liter

Avfallskärl 240 l

240 liter

Avfallskärl 370 l

370 liter

Avfallskärl 660 l

660 liter

Kostnad för avfallsabonnemang

Kostnaden för kommunala avfallsabonnemang regleras i avfallstaxan Pdf, 498.7 kB..

Den fasta avgiften för hämtning av rest- och matavfall skiljer sig åt beroende på om det gäller ett flerfamiljshus eller en verksamhet. Den fasta avgiften hittar du i avfallstaxan.

Se din preliminära kostnad för avfallsabonnemang

Här kan du beräkna den rörliga avgiften för hämtning av rest- och matavfall.

Fyll i de valbara parametrarna, så räknar kalkylatorn ut ett preliminärt pris för abonnemang med hämtning av rest- och matavfall 1 gång i veckan.

Uppgifter om låsta dörrar, antal trappor och dragavstånd gäller för vägen från gatan till avfallsutrymmet.

st Fyll i fältet

Matavfall

Restavfall

Låsta dörrar

Trappor

Dragavstånd

Kostnad för övriga avfallsslag

För prisuppgifter för övriga avfallsslag, vänligen kontakta det företag som står för tömningen av dessa.

Hantera ditt avfallsabonnemang

När du beställt avfallsabonnemang hanterar du det på Min sida. Där kan du också se tömningsschema och fakturor.

Uppehåll i avfallshämtning

Kärl som inte går att tömma

För att vi ska kunna tömma dina avfallskärl måste de kunna flyttas utan att avfall ramlar av. Kärlen måste också lätt kunna skjutas och tömmas, de får alltså inte vara för tunga för underlaget.

Läs mer i Örebro kommuns föreskrifter för hantering av kommunalt avfall Pdf, 1.4 MB.. Se till att fördela avfallet jämnt mellan kärlen inför tömningstillfället. Det är alltid fastighetsägarens eller abonnentens ansvar att se till att kärlen går att tömma.

Om du har överfulla kärl inför tömning

Är kärlen överfulla eller för tunga inför hämtningstillfället kan du istället packa om avfallet i sopsäckar. Märk upp säckarna med abonnentens namn. Vi tar då med oss avfallet och debiterar 65 kronor extra per säck. Max 15 kilo per säck.

Extratömning, akuttömning eller jourtömning

Avfallskärl med klisterlapp som visar var tjänstenumret finns.

Tjänstenumret hittar du på en klisterlapp på avfallskärlet.

  • Extratömning kan beställas vid behov. Denna tömning sker då inom tre arbetsdagar.
  • Akuttömning, då tömning måste ske omedelbart. Sker beställningen vardagar före kl. 12 sker hämtningen samma dag, annars senast arbetsdagen efter.
  • Jourtömning sker om ordinarie tömning inte kunde utföras t.ex. om annat fordon eller föremål blockerar anläggningen eller att kärlet är överfullt eller för tungt.

Kärlet ska placeras väl synligt på av kommunen anvisad plats senast kl. 6 på hämtningsdagen. Kärlet ska vara uppställda enligt kommunens anvisningar och så att hämtning underlättas.

Beställning sker via e-tjänsten "Beställ extra-, akut eller jourtömning". Vid beställning får du ange tjänstenummer som du hittar på ditt avfallskärl.

Fasta avgifter per tömningstillfälle

Typ av tömning

Kostnad, inklusive moms

Akuttömning

800 kronor

Extratömning

400 kronor

Jourtömning

400 kronor


(vid jourtömning tillkommer ingen behandlingsavgift)

Behandlingsavgifter

Kärlstorlek

Kostnad per kärl, inklusive moms

130 liter

36 kronor

240 liter

67 kronor

370 liter

103 kronor

660 liter

185 kronor

Kostnaden för akut- och extratömning består av en fast avgift per tömningstillfälle plus en behandlingsavgift som baseras på antal kärl och kärlstorlek.

Räkneexempel

Du beställer en akuttömning av två kärl varav det ena kärlet är 130 liter och det andra kärlet är 240 liter. Kostnaden blir då 903 kronor. 800 kronor i fast avgift + 36 kronor för 130 literskärlet + 67 kronor för 240 literskärlet.

Vid jourtömning tillkommer ingen behandlingsavgift.

Tvätt av avfallskärl

Förändring av tvättintervall från 2023. Avfallskärlen för flerfamiljshus och verksamheter kommer att tvättas en gång på våren (februari–maj) och en gång på hösten (september–december). Tvätten ingår i avfallstaxan och görs på ett miljövänligt sätt med enbart vatten. Tvättningen gäller både matavfalls- och restavfallskärl. Vi tvättar dock inte trädgårdsavfallskärl.

Hur sköter jag mina kärl resten av året?

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att hålla kärlen rena. Utöver de årliga tvättarna kommunen står för är det upp till dig som fastighetsägare att se till att rengöra kärlen. Ett rent kärl är det bästa sättet att undvika dålig lukt och flugor.

Beställa nya matavfallspåsar

När du behöver beställa nya matavfallspåsar till ditt företag eller din verksamhet använder du dig av tjänsten ovan, Beställ matavfallspåsar. Här kan du se vilka olika matavfallspåsar som finns.

I tjänsten får du ange storlek på matavfallspåsen, tjänstenummer, namn och telefonnummer. Tjänstenumret hittar du på en vit etikett på sidan av matavfallskärlet (bruna tunnan).

Returpapper

Returpapper ingår i det så kallade kommunala avfallet och hanteras av Örebro kommun. Om du anlitar en entreprenör som hämtar returpapper måste den vara auktoriserad av Örebro kommun. Här kan du läsa mer om auktorisering och hantering av returpapper.

Returpapper omfattar dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivarpapper, ritpapper och pocketböcker (ej kuvert).

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?