Miljödiplomera din verksamhet

Örebro kommuns miljödiplomering är ett enkelt, effektivt och billigt sätt att arbeta med miljö- och klimatfrågor, både för företag och organisationer. Om du bestämmer dig för att miljödiplomera ditt företag finns vi med som hjälp och stöd under arbetets gång.

Så här går en miljödiplomering till

Om ni är intresserade av en miljödiplomering, kontakta Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen via Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00. Vi besöker er och går genom vad en miljödiplomering innebär för ert företag. Därefter bestämmer ni er.

När ni bestämt er fyller ni i blanketten "Anmälan till miljödiplomering" som ni hittar här och skickar in till oss. Du kan välja mellan pdf eller Word.

Stöd under arbetets gång

Om ni väljer att arbeta med miljödiplomering får ni en länk till vårt handlednings­material. Materialet och mallarna skriver ni ut själva, men det går även att arbeta helt digitalt. Miljö­diplomeringen arbetar ni med i er egen takt. Under hela arbetets gång finns vi tillgängliga för råd och stöd.

När ni anser att ni är klara att diplomeras, besöker vi er och gör en revision av ert miljöarbete. Beviset på ett genomfört och godkänt miljöarbete är ett miljödiplom. Diplomet gäller 1 år framåt från revisionsdatum. Ni får då också tillgång till logotypen för miljödiplomering, så att ni kan använda den i er egen marknadsföring. Miljö­diplomeringen kan sedan förnyas varje år genom en årlig revision.

Vad krävs för att bli miljödiplomerad?

Miljödiplomerings­arbetet har två delar: Den ena delen består av miljö­ledning, som bland annat innebär att företaget har en antagen miljö­policy, miljö­plan samt att all personal ska få en särskild miljö­utbildning.

Den andra delen omfattas bland annat av en redovisning av genomförda miljö­förbättringar och förändringar som skett inom verksamheten.

Vad ingår i en miljödiplomering?

Miljöavdelningen tar ut en kostnad för miljö­diplomeringen. Anmälnings­avgiften är 4 000 kr oavsett företagets storlek. Från år två tas en årlig avgift på 2 000 kr ut. En diplomavgift på 2 000 kr tas ut vid utfärdande av miljö­diplomet tillsammans med en licens­avgift som baseras på företagets storlek. Den totala årliga avgiften för ett miljö­diplomerat företag blir därför 4 000 kr plus licens­avgiften. Utöver årsavgift och licensavgift betalar miljödiplomerade företag kostnader för revisioner.

Innan ett miljödiplom kan delas ut måste företaget genomgå en revision. Företaget anlitar en godkänd revisor för att genom­föra revisionen. Miljöavdelningen har egna revisorer som efter förfrågan lämnar en offert på arbetet. Kostnaden beror på den tid Miljöavdelningen lägger ned på revisionen och granskningen inför revisionen.

För de flesta företag handlar det om cirka 8-12 timmar à 1140 kr. Taxa för miljödiplomering i Örebro kommun. Pdf, 184.4 kB.

Vill ni avsluta ert medlem­skap för det kommande året måste detta ske skriftligt till miljodiplomering@orebro.se innan den årliga faktureringen.

I det totala priset ingår:

  • En handlingsplan och arbetsmaterial.
  • Råd och stöd under arbetets gång.
  • Granskningen inför diplomeringen.
  • Tillgång till logotypen för miljödiplomeringen att använda i er marknads­föring.
  • Diplom och intyg.

Vidare försöker vi hålla i Nätverksträffar 1 gång per år, där ni träffar de andra miljö­diplomerade verksamheterna i Örebro. Nätverks­träffarna har tidigare bland annat hållits på Örebros kommunala renings­­verk i Skebäck, Naturens hus och diplomerade företagare som visat upp sina verksamheter.

Ett bra första steg i miljöarbetet

Örebro kommuns miljödiplomering är ett enkelt miljöledningssystem, för främst små och medelstora företag. Det är ett alternativ för dem som tycker att internationella system (som ISO 14001 eller EMAS) känns för dyra och för komplicerade. Miljödiplomering kan även vara det första steget, innan man går vidare till de internationella systemen.

Konsumenter och samarbetspartners frågar allt oftare efter hur miljö- och klimatmedvetna företag och organisationer är. Att kunna visa upp ett miljödiplom är ett sätt att visa att ert företag bryr sig om Miljön!

Kvalitetssäkrat av SUSA – Hållbara standarder

Miljödiplomeringen bygger på kravstandarden Svensk Miljöbas som kvalitetssäkras och förvaltas av föreningen SUSA-hållbara standarder. Mer information om SUSA finns på susa.nu.

Miljödiplomerade företag och organisationer

Följande företag och organisationer är miljödiplomerade av Örebro kommun.

Frösshammar Däck AB

Thomas Emilsson 019-26 07 00
Diplomerade t.o.m. 29 augusti 2024.

Kumla Bostäder AB

Stefan Ericsson, 019-58 88 00
Diplomerade t.o.m. 4 april 2025.

Kumla Fastigheter AB

Linus Andersson, 019-58 03 47.

Diplomerade t.o.m. 24 april 2024.

Laxå Värme AB

Rickard Nilsson, 0584-47 31 00.
Diplomerade t.o.m. 22 november 2024.

LP Lastbilstvätt AB

Hasse Lindberg, 019-27 27 60.
Diplomerade t.o.m. 16 maj 2024.

Stiftelsen Activa

Åsa Engström, 019-20 96 00.
Diplomerade t.o.m. 14 december 2024.

Togemo AB

Magnus Larsson-Auna, 019-25 40 40.
Diplomerade t.o.m. 3 oktober 2024.

Örebro läns flygplats AB

Cecilia Larsson, 019-30 70 23.
Diplomerade t.o.m. 18 september 2024.

Alla diplomerade verksamheter i Örebro kommuns nätverk hittar ni även på Svensk Miljöbas webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: