På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Vatten och avlopp – företagare

Här kan du läsa mer om vad som gäller för utsläpp av avloppsvatten, om du har en ny eller ändrad verksamhet. Det finns även information om fett- och oljeavskiljare, skurvatten och lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

För dig som redan är kund

Du loggar in på orebro.se/minsida med BankID.

Sms-meddelande vid vattenläcka

Vid vattenläckor och planerade vattenavstängningar skickar vi ut sms med information till de som berörs. Meddelandet går ut som sms till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner. Företag som är skrivna på berörda adresser får också meddelande.

Nu finns en tjänst där du kan gå in och se vilka nummer som finns registrerade för sms-utskick och uppdatera kontakt- och adressuppgifterna. Mer information om hur du gör hittar du här.

Vatten- och avloppsabonnemang

Här hittar du information om hur du ansöker om ett vatten- och avloppsabonnemang, vad du som befintlig kund kan logga in och kolla upp via vår självservice samt vad som gäller för flyttanmälan.

Taxor och avgifter

Du betalar en fast och en rörlig avgift för det kommunala vattnet. Den fasta avgiften bestäms av storleken på din vattenmätare. Den rörliga avgiften bygger på hur många kubikmeter vatten ni använder i verksamheten under ett helt år. Läs mer här.

Fett- och oljeavskiljare

Fett och olja som hamnar i avloppet orsakar problem i ledningsnätet, avloppsreningsverket och vattendrag. När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett i vattnet stelnar och orsakar stopp i ledningsnätet. Verksamheter som hanterar livsmedel ska därför ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning. Verksamheter som hanterar olja, t.ex. bensinstationer och biltvättar, ska ha oljeavskiljare.

Regler och standard

Gemensamt för både fett- och oljeavskiljare är att det är viktigt att de har rätt storlek. Dessutom ska de tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet. Principen för avskiljningen är att fett och olja är lättare än vatten och lägger sig på ytan. Det är även viktigt att tillhörande slamfack och slamavskiljare töms regelbundet.

Tänk på att fettavskiljaren måste uppfylla standarden SS-EN 1825 och oljeavskiljaren uppfylla standarden SS-EN 858.

Läs mer om vad som gäller för fettavskiljare (pdf, 2.5 MB)

Läs mer om vad som gäller för oljeavskiljare (pdf, 224.9 kB)

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att det finns avskiljare installerad. Blanketter för fett- och oljeavskiljare finns på självservicesidan.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används som samlande benämning på olika åtgärder för att rena dagvatten och minska eller fördröja dagvattenavrinningen från privat mark innan det tillförs det allmänna dagvattensystemet. Här kan du läsa mer om LOD.

Ny eller ändrad verksamhet

När du startar en verksamhet eller gör förändringar som påverkar utsläppet till avloppet, ska du kontakta Örebro kommun för en bedömning av utsläppet. Du ska alltid välja den bästa lösningen för ditt avloppsvatten. Det kan innebära andra lösningar än att släppa det till reningsverket. Fyll i blanketten Utsläpp till ledningsnät som finns på självservicesidorna.

Skurvatten

Vatten som använts för att skura golv, manuellt eller med golvskurmaskin, får inte hällas ut i avloppet och hanteras hur som helst. Vattnet ska tas omhand på olika sätt beroende på vilka rengöringsmedel som använts och vilken typ av lokal som har rengjorts. Läs mer om skurvatten och vad som gäller för just din verksamhet (pdf, 224.9 kB).

Tillgång till tillfälligt vatten och byggvatten

Om du behöver vatten till en byggarbetsplats behöver du göra en så kallad servisanmälan, beställa och hämta ett byggvattenskåp samt boka tid för öppning av servisventilen. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Utsläpp av avloppsvatten

Har du en verksamhet som kan orsaka utsläpp till vatten, behöver du normalt någon form av rening. Du som fastighetsägare är ansvarig för att inte tillföra avloppet något som kan skada ledningsnätet, reningsverkets funktion eller förorena avloppsslammet.

I broschyren Riktlinjer för utsläpp från industrier och verksamheter (pdf, 1019.4 kB) finns riktvärden för tillåtet innehåll i avloppsvattnet och andra viktiga fakta. Örebro kommun jobbar för att slammet och det renade vattnet som kommer ut från reningsverken ska bli ännu renare. Du som företagare bidrar till det genom att följa de riktlinjer som finns om avloppsvatten.

Läs mer om vad som gäller för just din verksamhet i broschyren.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018

Publicerad: 23 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se