På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Vatten och avlopp – företagare

Här kan du läsa mer om vad som gäller för utsläpp av avloppsvatten, om du har en ny eller ändrad verksamhet. Det finns även information om fett- och oljeavskiljare, skurvatten samt hur du tar hand om regn- och smältvattnet.

För dig som redan är kund

Du loggar in på orebro.se/minsida med BankID.

Vid vattenläckor och planerade vattenavstängningar skickar vi ut sms med information till de som berörs. Meddelandet går ut som sms till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner. Företag som är skrivna på berörda adresser får också meddelande.

Nu finns en tjänst där du kan gå in och se vilka nummer som finns registrerade för sms-utskick och uppdatera kontakt- och adressuppgifterna. Mer information om hur du gör hittar du här.

Här hittar du information om hur du ansöker om ett vatten- och avloppsabonnemang, vad du som befintlig kund kan logga in och kolla upp via vår självservice samt vad som gäller för flyttanmälan.

Du betalar en fast och en rörlig avgift för det kommunala vattnet. Den fasta avgiften bestäms av storleken på din vattenmätare. Den rörliga avgiften bygger på hur många kubikmeter vatten ni använder i verksamheten under ett helt år.
Läs mer på sidan taxor och avgifter.

På restauranger, caféer och andra företag som hanterar livsmedel ska fettavskiljare installeras så att rester av matfett, matlagningsolja och liknande inte rinner ut i avloppet.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fettavskiljare installeras, underhålls och töms regelbundet. Här kan du som är fastighetsägare eller bedriver en livsmedels­verksamhet läsa mer om vad som gäller.

Verksamheter som hanterar olja, som till exempel bensinstationer och biltvättar, ska ha oljeavskiljare så att rester av olja, bensin och andra ämnen inte rinner ut i avloppet.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att oljeavskiljare installeras och underhålls.

Här kan du som är fastighetsägare eller bedriver en verksamhet som hanterar olja läsa mer om vad som gäller.

Som fastighetsägare behöver du ta hand om dagvattnet, det vill säga regn- och smältvattnet, på ett bra sätt. När du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning i källaren och andra skador på fastigheten. Här är några åtgärder:

Minska andelen hårdgjorda ytor

Genom att minska andelen hårdgjord yta på tomten minskar du också den totala mängden dagvatten. Välj andra alternativ än asfalt och andra ogenomträngliga material när du anlägger en garageuppfart eller innergård. Använd istället genomsläppliga material som grus, betonghålsten eller rasterplattor.

Rening av dagvatten

Beroende på hur du använder marken på din fastighet, blir dagvattnet olika mycket förorenat. Från en asfaltsyta med fordon kommer dagvattnet till exempel att innehålla mer metaller, än dagvattnet från ett bostadshus med gräsmatta. Dagvattnet får inte innehålla mer föroreningar än från ett normalt hushåll. Därför kan du behöva rena dagvattnet från din fastighet.

Mer information i vår folder

Vi har tagit fram en folder med information för villaägare, med relevant information även för dig som äger annan fastighet. Är du osäker på hur du ska ta hand om ditt dagvatten på bästa sätt, kontakta vår Kundservice VA via Servicecenter.

Folder: Dag- och dräneringsvatten, riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)När du startar en verksamhet eller gör förändringar som påverkar utsläppet till avloppet, ska du kontakta Örebro kommun för en bedömning av utsläppet. Du ska alltid välja den bästa lösningen för ditt avloppsvatten. Det kan innebära andra lösningar än att släppa det till reningsverket.

Fyll i blanketten Utsläpp till ledningsnät som finns på självservicesidorna.

Vatten som använts för att skura golv, manuellt eller med golvskurmaskin, får inte hällas ut i avloppet och hanteras hur som helst. Vattnet ska tas omhand på olika sätt beroende på vilka rengöringsmedel som använts och vilken typ av lokal som har rengjorts.

Läs mer om skurvatten och vad som gäller för just din verksamhet Pdf, 121.8 kB. (Pdf, 121.8 kB).

Om du behöver vatten till en byggarbetsplats behöver du göra en så kallad servisanmälan, beställa och hämta ett byggvattenskåp samt boka tid för öppning av servisventilen.

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Har du en verksamhet som kan orsaka utsläpp till vatten, behöver du normalt någon form av rening. Du som fastighetsägare är ansvarig för att inte tillföra avloppet något som kan skada ledningsnätet, reningsverkets funktion eller förorena avloppsslammet.

I broschyren Riktlinjer för utsläpp från industrier och verksamheter Pdf, 1019.4 kB. (Pdf, 1019.4 kB) finns riktvärden för tillåtet innehåll i avloppsvattnet och andra viktiga fakta. Örebro kommun jobbar för att slammet och det renade vattnet som kommer ut från reningsverken ska bli ännu renare. Du som företagare bidrar till det genom att följa de riktlinjer som finns om avloppsvatten.

Läs mer om vad som gäller för just din verksamhet i broschyren.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se