Bassängbad – starta och driva

Bassängbad (bassänger, plaskdammar, spabad, bubbelbad, floatingkar, badtunnor och liknande) som är tillgängliga för allmänheten, eller som annars används av många människor ska anmälas till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen.

Ny taxa från 1 januari 2024

Från den 1 januari 2024 börjar en ny taxa och timavgift att gälla för tillsynsverksamheter inom miljöbalkens område. Läs mer i nyheten Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Du kan också anmäla via blankett. Pdf, 214.6 kB.

När krävs en anmälan?

Använder du till exempel en badtunna för privat bruk så behöver du inte göra en anmälan. Erbjuder du bassängbad i en verksamhet som till exempel konferensanläggning, boende, lägerverksamhet och liknande så ska en anmälan göras.

Om du är osäker på om du ska anmäla ett bassängbad eller inte så tveka inte att ta kontakt med Miljöavdelningen via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

En anmälan ska göras minst sex veckor innan bassängen tas i bruk. Anmälan sker genom e-tjänsten som länkas ovan.

Varför anmälan och kontroll (tillsyn)?

För att det ska vara god miljö för besökare och säkerställda rutiner vid bassängbad genomför Miljöavdelningen tillsyn och besöker verksamheter med bassängbad regelbundet.

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet med bassängbad ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga att hälsoproblem eller skador på miljön uppstår.

Ett skriftligt egenkontrollprogram ska finnas. Pdf, 188.7 kB.

Exempel på vad som omfattas:

 • Riskbedömning
 • Genomsnittligt antal badande.
 • Uppgifter om bassängen/bassängerna (volymer, temperaturer, kapacitet, antal badande per timme).
 • Hur reningsanläggningen fungerar (beskrivning av de olika reningsstegen).
 • Filterhastigheter.
 • Dosering av kemikalier.
 • Vattenförbrukning.
 • Vattenomsättning.
 • Återkommande kloreringar, samt eventuella chockkloreringar.
 • Frekvens och tillvägagångssätt när man rengör omklädningsrum, dusch, bastu, gemensamma utrymmen, bassäng-området.
 • Frekvens och tillvägagångssätt för rengöring av bassänger (bottensugning, skrubbning, rensning av galler mm.).
 • Skriftligt egenkontrollprogram ska finnas.

Utebliven anmälan

Om verksamheten bedrivs/startas utan att det har anmälts, tar Bygg- och miljönämnden beslut om en miljösanktionsavgift som för närvarande är 3 000 kr.

Avgifter för anmälan och tillsyn enligt miljöbalken

En handläggningsavgift som är 2 850 kr för 1 bassäng eller bubbelpool eller motsvarande, 6 840 kr för 2–5 bassänger och 13 680 kr för fler än 5 bassänger tas ut för anmälan. Verksamheterna betalar sedan en årlig avgift som motsvarar anmälningsavgiften.

Tillsynstid från januari 2024

 • Bassängbad med 1 bassäng eller bubbelpool eller motsvarande har en tillsynstid på 2,5 timme, vilket innebär 2 850 kr.
 • Bassängbad med 2–5 bassänger har en tillsynstiden på 6 timmar, vilket innebär 6 840 kr.
 • Bassängbad med fler än 5 bassänger har en tillsynstid på 12 timmar, vilket innebär 13 680 kr.

Mer information

Mer information om hygien och hälsoskydd vid bassängbad hittar du på Socialstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: