Aktuellt och på gång inom avfall för företag

Här kan du som företagare läsa om förändringar och vad som är på gång gällande avfall.

Innehåll sidan

Restauranger ska erbjuda återanvändbara förpackningar vid take away-köp

Från och med 1 januari 2024 blir det krav på att den som serverar mat eller dryck i engångs­muggar eller engångsmatlådor ska erbjuda sina kunder en möjlighet att få maten serverad i ett flergångsalternativ, en mugg eller matlåda som återlämnas, diskas och kan användas igen.

Kravet kommer att gälla alla engångsprodukter och vid take away.

Detta gäller inte produkter som helt är gjorda av papper. Kravet gäller heller inte den som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 150 engångsmuggar och matlådor per dag som försäljningsstället har öppet.

Från och med 1 januari 2026 sänks gränsen till 75 engångsmuggar och matlådor. Målet är att förbrukningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ska ha minskat med 50 procent senast 2026.

Källa regeringen.se.

Nya regler om bygg- och rivningsavfall: 2022

Det har införts nya regler avseende bygg- och rivningsavfall. Regleringen innebär att avfallet ska sorteras i ett antal specificerade fraktioner, krav på källsortering införs och ansvaret för avfall från hushåll tydliggörs.

Detta medför även att kommuner får ansvar för avfallshanteringen avseende bygg- och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet.

Ändringen gäller sedan 2022.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Från och med den 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producent­ansvar för förpackningar, som innebär att kommunerna ska ansvara för att samla in hushållens förpackningsavfall. Läs mer på sidan Fastighetsnära insamling av förpackningar.

Avfall måste skiljas från förpackning: 1 januari 2024

Ändringar i Avfallsförordningen innebär att alla avfallslämnare måste öppna eventuella förpackningar och lämna förpackningen till förpackningsinsamling. Om innehållet är livsmedlet ska det läggas bland matavfallet.

Undantag gäller för farligt avfall och läkemedel, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.

Ändringen gäller från 1 januari 2024.

Obligatorisk matavfallsutsortering: 1 januari 2024

Regeringen har beslutat att det från 1 januari 2024 blir obligatoriskt att sortera ut matavfall i separat brunt kärl. Du kan spara pengar på att redan idag ändra ditt abonnemang så att du börjar sortera ut mat.

Mer information om abonnemang med hämtning av matavfall hittar du här.

Ändringen gäller från 1 januari 2024.

Förpackningsavfall lämnas gratis: 1 januari 2024

Regeringen har beslutat om förenklingar för verksamheternas hantering av sitt förpackningsavfall. Från och med 1 januari 2024 kommer de kunna lämna förpackningsavfall gratis och utan volymbegränsningar på mottagningsstationer i hela landet.

Ändringen gäller från 1 januari 2024.

Höjda återvinningsmål

Målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall höjs stegvis fram till år 2035. Målen för materialåtervinning av förpackningsavfall såsom de olika materialspecifika materialåtervinningsmålen höjs gradvis fram till år 2030. En första höjning sker år 2025.

Undantag gäller för farligt avfall och läkemedel, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.

Naturvårdsverket kan besluta om föreskrifter med undantag, och den enskilda tillsynsmyndigheten kan ge dispens, men endast om hanteringen inte anses genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Läs mer i Avfallsförordningen (2020:614) 3 kap. 4a §, 13 § 3 och 16 §.

Senast uppdaterad:

Publicerad: