Etablering

Örebro har ett attraktivt läge för företagsetableringar. För att förenkla för dig som vill etablera ditt företag i Örebro finns företagslotsen som hjälper dig att samordna dina kontakter så etableringen går så smidigt och snabbt som möjligt.

Örebro är regionens motor och det går bra för både Örebro och regionen. I Örebro finns därför naturligt många, viktiga och intressanta företagsetableringar. Örebros attraktiva läge för företag med Sverige och Norden som marknad har lockat hit stora företag. Många av dem har därför placerat sina centrallager i Örebro.

Vår ambition är att samordna kundens, myndigheternas och andra nödvändiga aktörers arbete så att vi tillsammans kan uppnå kortast möjliga handläggningstid.

Senast uppdaterad:

Publicerad: