På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Solarium, tatuering, fotvård och andra hygien­verksamheter – starta och driva

Om du planerar att starta solarium, tatuerar-, piercing-, fotvårds- eller akupunkturstudio, eller någon annan hygienverksamhet ska du först anmäla det till Miljökontoret. En anmälan ska göras minst sex veckor innan verksam­heten startar.

Ny lag från den 1 juli 2021 om estetiska behandlingar

Den 1 juli 2021 träder en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Den påverkar skönhetssalonger och andra så kallade hygieniska behandlingsverksamheter i Örebro kommun. De nya reglerna betyder bland annat att verksamheter som till exempel gör fillers i läppar ska anmäla sin verksamhet till statliga Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

De nya reglerna innebär bland annat att:

 • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
 • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor med lämplig specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp som exempelvis botulinumtoxin och fillers. Verksamheter som gör injektionsbehandlingar, men inte har personal som är legitimerade får från och med den 1 juli inte längre utföra injektionsbehandlingar.
 • Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.
 • Samtidigt utökas anmälningsplikten till kommunen för övriga hygieniska behandlingsverksamheter som använder till exempel skalpeller, rakblad eller andra skärande och stickande redskap: barberare, nagelsalonger, frisörer och salonger som utför öronhåltagning. Dessa verksamheter ska göra en anmälan om verksamhet hos Miljökontoret senast den 1 september 2021. Att ha en anmälningspliktig verksamhet som inte är anmäld efter den 1 september 2021 kan leda till en miljösanktionsavgift på 3 000 kr.
 • Viss tillsyn är kvar på kommunerna. Bedömningen av vilken instans som ska ha tillsynsansvaret ska framför allt göras utifrån vilka behandlingar som ges och om det är hälso- och sjukvårdspersonal som utför dessa. Det kan enligt regeringens mening finnas behov av att ytterligare tydliggöra vilken verksamhet som ska omfattas av den kommunala nämndens tillsynsansvar och vilken verksamhet som faller under IVO:s tillsynsansvar. Regeringen avser att återkomma med förslag om ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Senast 1 september 2021

Övriga hygieniska behandlingsverksamheter som barberare, nagelsalonger, frisörer och salonger som utför öronhåltagning och som till exempel använder skalpeller, rakblad eller andra skärande och stickande redskap ska göra en anmälan om verksamhet hos Miljökontoret senast den 1 september 2021. Att ha en anmälningspliktig verksamhet som inte är anmäld innan dess kan leda till en miljösanktionsavgift på 3 000 kr. 

Om du saknar BankID så kan du istället lämna in blanketten Anmälan om verksamhet, solarium.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikten gäller sådana verksamheter där det finns risk för blodsmitta, genom att man använder skärande eller stickande verktyg. Det gäller bland annat tatuering, piercing, fotvård, kosmetisk tatuering (microblading och microneedling) och akupunktur.

Även solarium, som allmänhet har tillgång till, ska anmälas. Se Miljökontorets informationsblad om solarium Pdf, 220.8 kB..

Ambulerande verksamhet

Om du bedriver din verksamhet i en husbil, husvagn eller buss, eller på annat sätt flyttar din verksamhet mellan olika kommuner, ska du anmäla din verksamhet till den kommun där du förvarar din utrustning.

Om du inte har en särskild lokal för din behandling, måste du ha utrymmen för att rengöra, lagra och ställa i ordning din utrustning.

Säkerställ goda rutiner och god hygien

När man t.ex. blir piercad eller tatuerad, eller får akupunktur, punkteras kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor. Det innebär alltid en hälsorisk och därför är det mycket viktigt att ha goda rutiner när det gäller hygien. Säker behandling i en ren och fräsch lokal bidrar både till kundens och personalens trevnad.

Du har också ansvar för att upplysa alla kunder om:

 • Risken för infektioner.
 • Att det är svårt att i efterhand ta bort en tatuering, och att plastikkirurgi för det mesta måste bekostas av kunden själv.
 • Att tatuering inte bör ske vid vissa sjukdomstillstånd, t.ex. vid eksem eller immunbrist.
 • Att risken för nickelallergi inte enbart är förknippad med håltagning utan också kan förorsakas av smycken som används i ett senare skede.

Var noga med att endast behandla frisk hud.

Minderåriga ska inte behandlas utan att en vårdnadshavare har gett sitt medgivande.

Kontakta Miljökontoret

Ta kontakt med Miljökontoret i god tid, gärna redan i planeringsstadiet, så kan vi framföra våra synpunkter på lokal och utrustning. Tänk på att det är lättare att uppfylla hygienkraven redan från början än att bygga om i efterhand. Anmälan sker genom e-tjänsten Anmäl verksamhet som länkas i knappen överst på sidan.

Val av lokal

När du väljer lokal bör du tänka på att lokalen är så stor att rena ytor kan skiljas från smutsiga ytor. Det måste t.ex. finnas en plats för hantering av smutsiga instrument, och en annan plats för desinficerade och sterila instrument. Det bör helst också vara avskilda utrymmen och skåp för förvaring av rent respektive sterilt material.

I behandlingsutrymmet ska det finnas ett tvättställ för handhygien. Vid fotvård bör det också finnas en utslagsvask för fotkarsvatten, i behandlingsutrymmet eller i direkt anslutning. Utrymme för städutrustning samt utslagsvask med kallt och varmt vatten är något som också ska planeras in från början.

Personalutrymmen och toalett

Arbetskläder och privata kläder ska förvaras åtskilda i ett förvaringsskåp. Det ska finnas en lättillgänglig personaltoalett med tvättställ. Toaletten kan också användas som kundtoalett vid mindre verksamheter, vid större verksamheter ska separat kundtoalett finnas.

Ventilation och luft

För att minska infektionsrisken är det viktigt att ventilationen ger tillräcklig luftväxling och att temperaturen är bra. Utluftsflödet får inte vara mindre än 7 liter/sekund för varje person som beräknas vistas i lokalen samtidigt. Rökning i lokaler där allmänheten har tillträde är inte tillåten, inte heller husdjur får vistas där.

Använd ändamålsenliga personalkläder, som är lätta att tvätta och som inte används för privat bruk. Kortärmat underlättar rengöring av händer och underarmar. Använd inte ringar, armband och armbandsur när du arbetar.

Tvätta händerna noggrant före och efter varje behandling. Använd flytande tvål och pappershanddukar. Desinficera händerna och låt dem lufttorka innan du tar på engångshandskar.

Desinficera alltid den hud som ska penetreras. Det gör du enklast med en tvättkompress med desinfektionsmedel. Vid fotvård bör kunden sitta i ett fotbad innan behandling.

Rengöring av instrument

Här hittar du information om rengöring av instrument.

De två vanligaste typerna av allergiska reaktioner som sker vid hygienisk behandling är nickelallergi vid piercing och allergi mot tatueringsfärgen.

Nickelallergi orsakas av intensiv hudkontakt med föremål som avger nickel, t.ex. smycken. Allergin kan uttrycka sig i form av eksem med rodnad, svullnad, blåsor, sprickor och klåda. Det enda sättet att förebygga nickelallergi är att undvika föremål som avger nickel.

Stift, ringar och liknande som används under läkningstiden efter håltagning ska vara homogena och får högst innehålla 0,05 procent nickel. Det finns även medicinsk plast helt utan nickel.

Skärande eller stickande avfall (t.ex. nålar och skalpeller) ska förpackas i avsedd behållare för stickande/skärande avfall.

Det finns två alternativ för bortforsling av fulla behållare:

 • Beställ hämtning av det farliga avfallet från en privat aktör som har tillstånd att transportera och hantera avfallet.
 • Anmäl transport av farligt avfall till länsstyrelsen och transportera själv avfallet till privat aktör som har tillstånd att hantera det, alternativt till ett apotek, om apoteket är villig att ta emot det. Apoteken i kommunen har ingen skyldighet att ta emot stickande/skärande avfall från verksamheter.

Alla som arbetar med hygienisk behandling ska veta vilka effekter verksamheten kan ha på kunder och på miljön. Det är mycket viktigt att vara medveten om risken för smitta, infektion och allergi när det gäller hygieniska verksamheter som t.ex. tatuering, piercing och fotvård.

För anmälningspliktiga verksamheter ska ett skriftligt egenkontrollprogram finnas. Här hittar du råd till ditt egenkontrollarbete Pdf, 30.7 kB..

Hygienlokaler

Om verksamheten bedrivs/startas utan att det har anmälts, tar Miljönämnden beslut om en miljösanktionsavgift som för närvarande är 3 000 kr.

Solarium

Om solarieverksamheten bedrivs/startas utan att det har anmälts, gör Miljönämnden en åtalsanmälan.

Avgift för handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tas ut enligt nedan för att driva:

 • Verksamheter med påtaglig hälsorisk, t.ex. tatuering, piercing och skönhetsbehandling som innebär injektioner: 5 100 kr.
 • Verksamheter med måttlig hälsorisk, t.ex. akupunktur och fotvård: 4 080 kr.

Avgift för handläggning av anmälan enligt strålskyddslagen (solarieverksamhet) utgår med: 3 060 kr. Verksamheterna betalar sedan även en årlig avgift på 2 040.

Avgift för handläggning tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige (2018).

Rapportera verksamhet som misstänks vara oanmäld

Om du misstänker att en anmälningspliktig verksamhet inte är anmäld till kommunen kan du rapportera det i fältet nedan. Lämna så mycket information som möjligt så kan vi lättare kontrollera verksamheten.

Du fyller i formuläret anonymt.


Personnamn eller företagsnamn till verksamhetsutövaren.

Telefonnummer för bokning av behandling


Webbadress till webbplats, sociala medier eller liknande där verksamhetsutövaren är aktiv.

Här kan du bifoga filer som t.ex. skärmdumpar från webbplatser, annan annonsering eller liknande där verksamhetsutövaren synts.

Övrig information, t.ex. hur du fick kännedom om verksamhetsutövaren?
Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson