Stöd och rådgivning till företagare

Vår företagslots och våra utbildningsmäklare kan hjälpa dig i ditt företagande och med ditt företags kompetensbehov.

Företagslotsen är en kostnadsfri funktion som samordnar dina kontakter i kommunen och ser till att du får svar på dina frågor.

Börja med att kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00. Servicecenter kan ge dig svar på många frågor direkt. Om ditt ärende är mer omfattande och berör flera myndigheter bokar vi en tid då du får träffa rätt personer, inom och eventuellt utanför kommunen.

Under mötet diskuterar vi ditt ärende och du får en kontaktperson som samordnar och följer ärendet.

Inom dessa områden erbjuder vi möten:

  • Etablering
  • Livsmedelsverksamhet
  • Evenemang.

Har du svårt att hitta yrkesutbildad arbetskraft?

Vi på Yrkesutbildningscenter kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för just ditt företags behov. Vi har ett brett utbud av yrkesutbildningar igång och kan även skräddarsy kortare eller längre utbildningar utifrån arbetsgivarens behov.

Läs mer om hur du kan få hjälp med kompetensförsörjning.

Det finns många organisationer som arbetar med att hjälpa privatpersoner att starta eget företag. Här är några du kan vända dig till om du har frågor kring rådgivning, finansiering med mera. För dig som redan har ett etablerat företag, kan du till exempel få råd och stöd kring kompetensutveckling och rekrytering.

Bra mallar för att skapa eller se över din affärsplan, samt registrera företag finns på foretagarskolan.se samt verksamt.se.

Almi Företagspartner Mälardalen

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital för dig som vill starta eller redan driver ett företag. Du kan kontakta Almi avsett om du står inför en internationell lansering, ska utveckla en ny produkt eller tjänst, satsa på en ny marknad eller köpa eller starta ett företag.

Almi Företagspartner Mälardalens webbplats

Arbetsförmedlingen

Erbjuder stöd och service vid frågor om att starta och driva företag. Arbetsförmedlingens webbplats.

City Örebro

City Örebro är en medlemsorganisation för alla näringsidkare i stadskärnan. City Örebros webbplats.

Coompanion

Kostnadsfri rådgivning inom ett stort antal områden. Kan ge hjälp i frågor om uppstart, affärsplan, finansiering, affärsutveckling, juridik med mera. Coompanions webbplats.

Drivhuset

Är en resurs för dig som studerar vid Örebro universitet. Drivhusets webbplats.

Enterprise Europe Network

Ger information och vägledning till företag i EU-relaterade frågor. Enterprise Europe Networks webbplats.

Företagarna Örebro län

Är en intresseorganisation som driver företagsfrågor. Företagarna Örebro läns webbplats.

Handelskammaren Mälardalen

Är en privat näringslivsorganisation i Örebro och Västmanlands län. Handelskammaren Mälardalens webbplats.

Inkubera

Fokuserar på innovativa affärsidéer och du kan få hjälp av dem att utveckla din nyskapande idé. Inkuberas webbplats.

Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum

Syftar till att hjälpa dig som är invandrare att starta och utveckla ditt företag. IFS webbplats.

Länsstyrelsen i Örebro län

Kan bland annat hjälpa dig med finansiering i form av företagsstöd. Länsstyrelsen i Örebros webbplats.

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum hjälper dig med information, rådgivning och utbildning när du ska starta eget företag. Nyföretagarcentrum ger nyföretagarservice på uppdrag av Örebro kommun. Tjänsten är kostnadsfri för dig. Nyföretagarcentrums webbplats

Region Örebro län

Arbetar med regionala utvecklingsfrågor i dialog med näringslivet. Region Örebro läns webbplats.

Stadsbiblioteket (Örebro kommun)

På Stadsbiblioteket kan du söka i databaser med företagsfakta m.m. Här finns också böcker för dig som vill starta eget. Stadsbibliotekets webbplats.

Skatteverket

Anordnar bland annat informationsträffar för blivande företagare.

Startcentrum Örebro Region AB

Kan hjälpa dig med information, rådgivning och utbildning när du vill starta eget. Startcentrums webbplats.

Svenskt Näringsliv

Företräder små, medelstora och stora företag och arbetar för ett bättre företagsklimat. Svenskt Näringslivs webbplats.

Tillväxtalliansen

För entreprenörer av entreprenörer med näringslivet som drivande kraft.

Storgatan 25 B, Örebro 019-601 45 55


Timbanken

Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag i Örebro län. Du får upp till fem kostnadsfria rådgivningstimmar med affärsrådgivare inom olika kompetensområden.
Timbankens webbplats.

Ung företagsamhet

Ett utbildningskoncept där du som gymnasieelev kan få hjälp att starta ett UF-företag. Ung Företagsamhets webbplats.

Örebro Promotion

Har gått samman med Handelskammaren Mälardalen, se högre upp i listan.

Örebro kommun

Kan hjälpa dig med information, kontakter, nätverk, etableringsfrågor, ledig mark och lokaler m.m. Kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, så hjälper vi dig rätt.

Örebro universitet

Kan hjälpa dig om du vill diskutera utbildningsbehov, samarbetsformer m.m. Universitetets webbplats.

Fler bra länkar

Senast uppdaterad:

Publicerad: