Avfall och återvinning för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare för ett flerbostadshus ansvarar för att avfalls­hanteringen fungerar och att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sitt avfall.

Avfallsabonnemang för kommunalt avfall

Som fastighetsägare i Örebro kommun kan du välja mellan tre olika avfallsabonnemang (två abonnemang från och med 1 januari 2024). Du gör ditt val utifrån hur du vill att hushållen ska sortera och hantera sitt matavfall. Oavsett vilket abonnemang du väljer så ska dina hyresgäster alltid sortera ut tidningar, förpackningar, farligt avfall, elavfall och grovavfall enligt miljöbalken.

Inför valet av avfallsabonnemang, kontakta Servicecenter för genomgång av hämtningsförhållanden på fastigheten, dimensionering av kärl, kostnader och vad som krävs för att uppfylla de olika abonnemangen.

På sidan Kommunalt avfall för verksamheter och fastighetsägare kan du läsa mer om de abonnemang som finns att välja på samt göra en preliminär anmälan.

Se din preliminära kostnad för avfallsabonnemang

Här kan du beräkna den rörliga avgiften för hämtning av rest- och matavfall.

Fyll i de valbara parametrarna, så räknar kalkylatorn ut ett preliminärt pris för abonnemang med hämtning av rest- och matavfall 1 gång i veckan.

Uppgifter om låsta dörrar, antal trappor och dragavstånd gäller för vägen från gatan till avfallsutrymmet.

st Fyll i fältet

Matavfall

Restavfall

Returpapper

Pappersförpackningar

Plastförpackningar

Metallförpackningar

Ofärgat glas

Färgat glas

Låsta dörrar

Dragavstånd

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Från och med den 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producent­ansvar för förpackningar, som innebär att kommunerna ska ansvara för att samla in hushållens förpackningsavfall. Läs mer på sidan Fastighetsnära insamling av förpackningar.

Beställ material

Du kan beställa matavfallspåsar, påshållare, biopåsar, avfallsvagnar och informationsmaterial från Örebro kommun genom vår e-tjänst. Observera att det bara är du som har ett företag, en verksamhet eller är fastighetsägare av flerbostadshus som kan beställa.

När vi fått din order så levererar vi din beställning inom 5 arbetsdagar.

Så här hanterar du avfall

Vad är grovavfall?

Grovavfall är avfall som är så tungt, skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Det kan t.ex. vara möbler, barnvagnar, stora leksaker, cyklar, skottkärror, hammockar med mera.

Dina hyresgäster ska lämna sitt grovavfall på någon av kommunens återvinningscentraler.

Kan hushållen beställa hämtning av grovavfall?

Läs mer om hushållens alternativ för att lämna eller beställa hämtning av grovavfall.

Tjänster som kan beställas av fastighetsägare

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan beställa ett särskilt kort som ger dem rätt att lämna grovavfall från hushållen på återvinningscentralerna. Läs mer om ÅVC-kort.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan abonnera på hämtning av grovavfall som kommer från hushållen.

Hämtning av smått elavfall

Vi erbjuder fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter hämtning av smått elavfall i de boendes miljörum. Med smått elavfall avses batterier, ljuskällor samt elektroniska prylar upp till 25 centimeter i storlek.

  • Hämtningen är avgiftsfri då den ingår i den fasta avgiften i avfallstaxan.
  • Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen/samfälligheten ordnar ett säkert utrymme och sköter tillsynen.
  • Vi tömmer fasta veckor enligt schema eller budning.

Vagn eller väggfäste

Du kan beställa en vagn eller ett väggfäste till ditt miljörum. Se våra varianter med mått och pris. Pdf, 1.5 MB. Väggfästet monterar ni själva på lämpligt ställe.

Dela gärna ut vår broschyr om sortering av smått elavfall till era boende. Pdf, 1.9 MB.

Beställning

Här beställer du hämtning av smått elavfall.

Tidningar (returpapper) från hushåll, fastigheter och verksamheter lämnas till återvinningsstation. Från och med 2022 ansvarar Örebro kommun för hanteringen vilket innebär att endast företag godkända av kommunen får erbjuda så kallad fastighetsnära insamling av returpapper.

För dig som fastighetsägare innebär det att du behöver säkerställa att företaget som hämtar returpapper ingår i kommunens auktoriseringssystem, annars behöver du välja en annan entreprenör.

Endast antagna insamlingsentreprenörer får åta sig uppdrag från fastighetsägare och verksamheter. Auktorisationssystemet gäller från 1 januari, 2022 till 31 december 2023 med möjlighet till förlängning i 12 månader. Avtalet mellan fastighetsägare och insamlingsentreprenör får inte omfatta längre tidsperiod.

Definition returpapper

Returpapper är: dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivarpapper, ritpapper och pocketböcker (ej kuvert).

Insamlingsentreprenör - här ansöker du om auktoriseringsavtal

Insamlingsentreprenör: Här kan du ansöka om auktoriseringsavtal.

Auktoriserade företag för insamling av returpapper

Listan fylls på kontinuerligt.

Kontakt

Har du frågor om insamling och entreprenörer kontakta Servicecenter.

Avfallskärl och matavfallspåsar

Tvätt av avfallskärl

Från och med 2023 tvättas avfallskärlen för flerfamiljshus och verksamheter en gång på våren (februari–maj) och en gång på hösten (september–december).

Beställ nya matavfallspåsar

Du kan beställa nya matavfallspåsar till din fastighet via en e-tjänst. Läs mer om matavfallspåsar och beställ nya påsar på sidan Matavfallspåsar för verksamheter och företag.

Bygga soprum – installera underjordsbehållare

Bygga soprum

När du ska bygga soprum finns det många delar som ska bli rätt och det finns en del krav och önskemål på hur det ska fungera. Läs mer i broschyren Bygga miljörum - råd och anvisningar Pdf, 1 MB. och Örebro kommuns föreskrifter för hantering av kommunalt avfall. Pdf, 970.2 kB.

Storlek och mått på avfallskärl
Volym, liter
140 l
240 l
370 l
660 l
Bredd, millimeter
484 mm
580 mm
770 mm
1 265 mm
Djup, millimeter
550 mm
724 mm
805 mm
775 mm
Höjd, millimeter
1 065 mm
1 072 mm
1 070 mm
1 190 mm
Avfallskärl 140 l brun

140 liter

Avfallskärl 140 l grön

140 liter

Avfallskärl 240 l

240 liter

Avfallskärl 370 l

370 liter

Avfallskärl 660 l

660 liter

Installera underjordsbehållare

När du ska installera en underjordsbehållare är det viktigt att det blir rätt från början och att behållaren fungerar ihop med kommunens insamlingssystem. Det finns en del krav och önskemål för att det ska fungera på ett bra sätt. Läs mer i foldern Installera underjordsbehållare. Pdf, 2.3 MB.

Farligt avfall-bilen två gånger om året

Farligt avfall-bilen åker runt till olika områden två gånger per år för att samla in hushållens farliga avfall. Här kan du läsa mer om farligt avfall-bilen. Uppdaterad turlista finns tillgänglig på sidan när nästa tur närmar sig i maj eller september. Sprid gärna informationen till era boende.

Affischer och skyltar

Affischer

Matavfall Pdf, 110.7 kB.

Restavfall Pdf, 85 kB.

Skyltar

Har du problem med att felparkeringar försvårar din avfallshämtning? Här finns en skylt att skriva ut och plasta in. Pdf, 15.3 kB.

Knyt ihop påsen Pdf, 84.4 kB.

Matavfall Pdf, 1.8 MB.

Restavfall Pdf, 1.8 MB.

Tidningar och papper Pdf, 22.3 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: