Verksamhetsavfall

I en verksamhet uppkommer flera olika typer av avfall. Här kan du som driver en verksamhet se vilken typ en viss sorts avfall är och vem som hämtar det.

Vem hämtar vilket avfall?

Örebro kommun hämtar alltid kommunalt avfall, enligt kapitel 15 miljöbalken, medan privat entreprenör hämtar verksamhetsavfall och övrigt avfall.

Kommunalt avfall (tidigare kallat hushållsavfall) – hämtas av Örebro kommun

 • Avfall som uppkommer i restauranger, storkök, catering, caféer med mera är typiskt sett kommunalt avfall. Även det avfall som uppkommer i omedelbar anslutning till matberedningen är kommunalt avfall.
 • Avfall som uppkommer i verksamheters personalutrymmen, till exempel avfall i pappers­korgar, personalmatsal samt avfall från städning.
 • Avfall från skolor, skolmatsal och skolkök i anslutning till skolmatsal.
 • Avfall från väntrum till vårdinrättningar, gästhamnar, camping, hotell, festivaler, idrottsanläggningar, fängelser etc.

Verksamhetsavfall – hämtas av privat entreprenör

 • Utsorterade livsmedel i butiker, förpackade och oförpackade livsmedel.
 • Spillfett och fett från restaurangers fettavskiljare.
 • Avfall som uppkommer i produktionskök utan servering.

Övrigt avfall som hämtas av privat entreprenör

 • Papper-, plast- och metallförpackningar, tidningar och glas.
 • Stora kartongemballage.
 • Animaliska biprodukter (ABP) – allt slakteriavfall ner till en kasserad sockerkaka som innehåller ägg, till exempel ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel (med vissa undantag).
 • Örebro kommun ansvarar för hanteringen av returpapper. De företag som hanterar insamling av returpapper måste vara auktoriserade av Örebro kommun. Returpapper omfattar dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivarpapper, ritpapper och pocketböcker (ej kuvert). Läs mer om hantering av returpapper och auktoriserade entreprenörer för insamling.

Bra att veta

Senast uppdaterad:

Publicerad: